รับแปล ภงด.90

ภ.ง.ด.90 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) ถึง (8) หลายประเภทหรือประเภทเดียว โดยต้องยื่นทุกๆ ปี ในวันที่กรรสรรพากรกำหนด ซึ่ง ภ.ง.ด.90 เป็นเอกสารสำคัญเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ที่ควรเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี

ภงด
ภงด91

รับแปล ภงด.91

ภ.ง.ด.91 มีความคล้ายคลึงกับ ภ.ง.ด.90 แต่มีความแตกต่าง กับใบภ.ง.ด.91 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับคนที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) ประเภทเดียว ที่ได้จากการจ้างงาน ต้องยื่นภายในวันที่กรมสรรพากรกำหนดไว้ในแต่ละปี

ภ.ง.ด 51 คือ เอกสารที่แสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบ 6 เดือน หรือกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ เป็นจ่ายภาษีนิติบุคคลให้แก่กรมสรรพากรก่อนสำหรับรายได้ในรอบ 6 เดือนแรกหลังจากนั้นจึงคำนวณค่าภาษีอีกครั้งตอนสิ้นปี หรือ ภ.ง.ด. 50 ซึ่งใบภ.ง.ด. 51 ต้องยื่นภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี หากไม่ยื่นตามช่วงวันที่กำหนด จะถูกปรับเงินเพิ่มจากการเสียภาษีล่าช้า

นำไปใช้ประโยชน์หลังแปลและรับรองกงสุล

1. จดทะเบียนการค้า ทำธุรกรรมระหว่างประเทศ เช่น จดทะเบียน-ยกเลิก เปลี่ยนแปลงบริษัท, ธุรกรรมกับธนาคารในต่างประเทศ
2. วีซ่าแต่งงาน (ติดตาม), เดินทาง, ทำงาน , เรียนต่อ, ท่องเที่ยว ,พำนับชั่วคราว
3. ทำนิติกรรมการกฎหมาย เช่น คดีความ คำฟ้อง คำพิพากษา พินัยกรรม

account assets audit bank bookkeeping finance concept
ภาษี ภงด51

การรับแปล และรับรองกงสุล รับแปล ภงด.90 และ ภงด.91

การแปล ภงด.90 และ ภงด.91 นั้น ต้องมีความถูกต้องและสมบูรณ์ ก่อนที่จะนำไปใช้เป็นหลักฐานสำคัญต่างๆ เพราะ ภงด.90 ภงด.91 เป็นสำคัญทางด้านภาษี เกี่ยวกับตัวเลข รายได้ของแต่ละบุคคล ถ้ามีการแปลผิด อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อหน่วยงานต่างๆ ได้ ดังนั้น ควนให้นักแปลผู้เชี่ยวชาญแปลให้ และควรตรวจสอบเนื้อและข้อมูลให้รอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องการนำไปใช้เป็นหลักฐานที่ยื่นระหว่างประเทศ ต้องผ่านขั้นตอนสำคัญอย่างการรับรองกงสุล เพื่อสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในหน่วยงานราชการต่อได้จริง ดังนั้น ก่อนนำภงด.90 และ ภงด.91 ควรนำเอกสารไปแปลภาษาโดยผู้เชี่ยวชาญทางภาษาให้เรียบร้อย พร้อมรับรองคำแปลจากศูนย์แปลเอกสาร จึงจะสามารถนำเอกสารไปใช้งานต่อได้จริง

บริการรับรองกงสุล ภงด.90 และ ภงด.91

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปล ภงด.90 และ ภงด.91 พร้อมรับรองกงสุล หากใครต้องการยื่นเอกสารดังกล่าว ทางเราสามารถรับแปล ภงด.90 และ ภงด.91 พร้อมรับรองคำแปล คุณสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปรับรองกงสุลได้ทันที หรือหากใครไม่สะดวกยื่นรับรองกงสุลเอง ทางศูนย์แปลฯ ก็มีบริการยื่นรับรองกงสุลให้

บริการของเรา

ภาษาที่ให้บริการแปลภงด.90 และ ภงด.91

บริการแปลภงด.90 และ ภงด.91 ภงด.51 เป็นภาษาอังกฤษ และอีก 30 ภาษาทั่วโลก

บริการรับรองกงสุล

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ โดยไม่จะเป็นต้องเสียเวลาการเดินทางไปด้วยตัวเอง

บริการรับรองสถานฑูต

บริการรับรองเอกสารทั้งในและนอกสถานที่ทั่วประเทศไทย

บริการแปลเอกสารประเภทต่าง ๆ

 

ขั้นตอนสอบถามราคา ระยะเวลาและสั่งแปล

1.ลูกค้าส่งเอกสารให้ประเมินราคาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
**ราคาและระยะเวลาแปลเอกสารแต่ละประเภทไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับประเภทงานแปลและเนื้อหาที่ส่งแปล**

2.ยืนยันแปล โดยชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินผ่านบัญชีดังต่อไปนี้


เลขที่บัญชี
021-708-685-9
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาลาดพร้าว 101
บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน


เลขที่บัญชี
097-274811-0
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาบิ๊กซี สะพานควาย
บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน


เลขที่บัญชี
033-406475-0
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาบิ๊กซี สะพานควาย
บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

3.หลังจากโอนเงินแล้ว ส่งหลักฐานการโอนมาได้ 2 ช่องทาง

4.ช่องทางรับเอกสารแปล

  • รับด้วยตัวเอง
  • ทางไปรษณีย์ EMS คิดเพิ่ม 70 บาท
  • แมสเซนเจอร์ ขึ้นอยู่กับระยะทางเรียกเก็บปลายทาง

ตัวอย่างรับรองเอกสาร กงสุล

ตัวอย่างรับแปล
บิลค่าน้ำ บิลค่าไฟฟ้า 1
4
4

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริการรับแปล ภงด.90 และ ภงด.91 ภงด.51 ได้ที่ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สำนักงานใหญ่ (จตุจักร,สะพานควาย)
ที่อยู่: อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965, 065-3958392
[email protected]

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร : 086-3669255

Line ID: @fc2009