รับแปลใบขับขี่ (Driving License Card Translation Service)


รับแปลใบขับขี่ พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร

รับแปลใบขับขี่ (Driving License Card Translation Service)

ใบขับขี่ คือ ใบอนุญาตให้คุณสามารถขับขี่รถยนต์ รถจักรยนต์ หรือยานพาหนะอื่นๆ ได้ตามท้องถนนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งเป็นใบที่ออกมาให้กับคนที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมสามารถขับขี่ยานพาหนะได้อย่างปลอดภัย หากใครไม่มีใบขับขี่ แล้วขับขี่ยานพาหนะตามท้องถนนถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย

 1
.png

การรับแปลใบขับขี่ และรับรองกงสุล

การแปลใบขับขี่ มีความสำคัญมาก เมื่อเราต้องการนำไปใช้เป็นหลักฐานต่างๆ ไม่ว่าจะการขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่ต่างประเทศหรือธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ และเนื่องจากเป็นการยื่นเอกสารระหว่างประเทศ เลยจำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากลที่คนทั่วโลกเข้าใจ นอกจากนี้ ควรได้รับการแปลจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา เพราะเอกสารต้องมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และครบถ้วน อีกทั้งต้องผ่านขั้นตอนสำคัญอย่างการรับรองกงสุล จึงจะสามารถนำไปใช้ได้จริง ดังนั้น เพื่อสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในหน่วยงานราชการได้ ควรนำใบขับขี่ไปแปลภาษาให้เรียบร้อย พร้อมรับรองคำแปลจากศูนย์แปลเอกสาร จึงจะสามารถนำเอกสารไปใช้งานต่อได้จริง

บริการรับรองกงสุล รับแปลใบขับขี่

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลใบขับขี่ พร้อมรับรองกงสุล หากใครต้องการยื่นเอกสารดังกล่าว ทางเราสามารถรับแปลใบขับขี่ พร้อมรับรองคำแปล คุณสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปรับรองกงสุลได้ทันที หรือหากใครไม่สะดวกยื่นรับรองกงสุลเอง ทางศูนย์แปลฯ ก็มีบริการยื่นรับรองกงสุลให้

 e1707203284910

ทำไมถึงเลือก แปลใบขับขี่กับเรา ?


ส่งมอบงานคุณภาพ เน้นความรวดเร็ว ที่ถูกต้องส่งมอบถึงลูกค้าทุกราย เชื่อถือได้และนำไปใช้งานได้จริง

icon why choose us1

งานแปลคุณภาพ
โดยนักแปลมืออาชีพ

icon why choose us2

ส่งมอบงานเร็ว
ตรวจตามกำหนด

icon why choose us3

ศูนย์แปลมีชื่อ
เสียง เชื่อถือได้

icon why choose us4

มีรับรองคำแปล
นำไปใช้งานได้จริง

asian woman driving car smile happily with glad positive expression during drive travel journey people enjoy laughing transport drive thru concept scaled

นำไปใช้ประโยชน์หลังแปลใบขับขี่และรับรองกงสุล

1. นำไปใช้สมัครงาน โดยเฉพาะงานที่จำเป็นต้องขับขี่รถยนต์
2. ขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ในต่างประเทศ

รับแปลใบขับขี่มากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก


พร้อมบริการรับรองคำแปลในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปใช้งานได้จริง

รับแปลใบขับขี่ไทย

รับแปลใบขับขี่อังกฤษ

รับแปลใบขับขี่จีน

รับแปลใบขับขี่ญี่ปุ่น

รับแปลใบขับขี่เกาหลี

รับแปลใบขับขี่ลาว

รับแปลใบขับขี่พม่า

รับแปลใบขับขี่เวียดนาม

รับแปลใบขับขี่กัมพูชา

รับแปลใบขับขี่อินโดนีเซีย

รับแปลใบขับขี่อินเดีย

รับแปลใบขับขี่ฟิลิปปินส์

รับแปลใบขับขี่เยอรมัน

รับแปลใบขับขี่ฝรั่งเศส

รับแปลใบขับขี่โปรตุเกส

รับแปลใบขับขี่อิตาลี

รับแปลใบขับขี่สเปน

รับแปลใบขับขี่รัสเซีย

รับแปลใบขับขี่โปแลนด์

รับแปลใบขับขี่สวีเดน

รับแปลใบขับขี่เช็ก

รับแปลใบขับขี่อารบิค

รับแปลใบขับขี่กรีซ

รับแปลใบขับขี่อีหร่าน

รับแปลใบขับขี่ตุรกี

รับแปลใบขับขี่ยูเครน

รับแปลใบขับขี่ฮังการี

รับแปลใบขับขี่โรมาเนีย

รับแปลใบขับขี่ดัตช์

รับแปลใบขับขี่ฟินแลนด์

 

ประเภทเอกสารที่ให้บริการ


ทางศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์มีบริการรับ
แปลเอกสารหลากหลายประเภท

ขั้นตอนการรับบริการรับแปลใบขับขี่1. ประเมินราคา
ส่งต้นฉบับที่ต้องการแปล เพื่อประเมินราคา และระยะแปล


2. ชำระค่าบริการ
โอนค่าบริการแปลเอกสาร 100% ก่อนเริ่มดำเนินการแปลเอกสาร


3. ส่งมอบงาน
เมื่องานเรียบร้อย
แจ้งชำระส่วนที่เหลือก่อนนำส่งเอกสาร


4. ในกรณีมีการแก้ไข
สามารถแก้ไขได้ 2 ครั้ง ในระยะเวลา 7 วัน หลังได้รับงาน

ชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินผ่าน

ชื่อบัญชี บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ธนาคารเลขที่บัญชี
กรุงเทพ021-708-685-9
กสิกรไทย097-274811-0
ไทยพาณิชย์033-406475-0

หมายเหตุ : ในกรณียอดค่าบริการ 25,000 บาท มัดจำก่อนเริ่มงาน 70%, กรณีนามบริษัท ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม VAT 7%

ช่องทางการส่งไฟล์เอกสาร


 

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขากรุงเทพ

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958392
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009

ตัวอย่างรับรองเอกสาร กงสุล


 

 3
.png
ใบขับขี่ 2

บริการอื่นๆ ของเรา


 

icon service1 1

รับรองเอกสารกงสุลและสถานทูต

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ

icon service2 1

รับรองเอกสารโดยทนายความ

บริการรับรองเอกสารโดยทนายความ ทั่วประเทศไทย

icon service3 1

รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ

โดยนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

icon service4

บริการทำใบรับรองความประพฤติ (CID)

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ

icon service5

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติแบบครบวงจร

คำถามที่พบบ่อย


 

สาขาที่เปิดให้บริการ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับแปลใบขับขี่ รับรองกงสุล
ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลเอกสาร รับรองเอกสาร กงสุล สถานทูตในราชอาณาจักรไทย รับรองเอกสารโนตารี

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สำนักงานใหญ่ (จตุจักร , สะพานควาย)

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958392
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009