ที่ไหนดี เชื่อถือได้

รับรองลายมือชื่อโนตารี ที่ไหนดี เชื่อถือได้

หากใครต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสาร รับรองเอกสารกงสุล และการยื่นขอเอกสารต่างๆ คงจะเคยได้ยินคำว่าการรับรองโนตารีกันมาบ้าง การรับรองนี้เป็นหนึ่งในการรับรองเอกสารประเภทหนึ่งซึ่งจะต้องมีการลงลายมือชื่อรับรองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถนำเอกสารไปใช้ประโยชน์ได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถรับรองลายมือชื่อโนตารีให้กับเอกสารของเราได้

การรับรองโนตารี หรือ การรับรองลายมือชื่อโนตารีนั้นสำคัญมาก โดยเฉพาะกับการใช้ยื่นเอกสารต่างประเทศ บทความของเราจะมาแนะนำให้รู้จักกันว่าการรับรองลายมือชื่อโนตารีคืออะไร สามารถรับรองที่ไหนได้บ้าง มาดูกัน

1. การรับรองลายมือชื่อโนตารีคืออะไร

การรับรองลายมือชื่อโนตารี คือ การรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจในการรับรองลายมือชื่อ ซึ่งจะช่วยให้เอกสารสำคัญนั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าใครต้องการรับรองลายมือชื่อโนตารีจะต้องติดต่อกับทนายความ โดยผู้ที่รับรองลายมือชื่อโนตารีจะต้องเป็นทนายความที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยในการรับรองลายมือชื่อและเอกสารเท่านั้น เอกสารจึงจะมีความน่าเชื่อถือและสามารถนำไปใช้งานได้จริง

2. ทำไมต้องเข้ารับรองลายมือชื่อโนตารี

การรับรองลายมือชื่อโนตารีเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยยืนยันได้ว่าเอกสารของเรานั้นมีความถูกต้อง หลักฐานเอกสารเป็นของจริง ไม่ได้ผ่านการปลอมแปลงเอกสารมา ถ้ามีการรับรองโนตารีก็จะทำให้เอกสารมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น เมื่อนำเอกสารไปรับรองลายมือชื่อโนตารีเรียบร้อยแล้วก็จะสามารถนำไปใช้ยื่นกับหน่วยงานราชการ หรือยื่นเอกสารเพื่อใช้ในต่างประเทศได้อีกด้วย

3. เอกสารอะไรบ้างที่ต้องผ่านการรับรองโนตารี

เอกสารที่จำเป็นต้องมีผ่านการรับรองโนตารีก่อนจะนำไปใช้งานจะเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานราชงาน หน่วยงานเอกชน นอกจากนี้ก็คือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง การยื่นคำร้อง คำให้การ การยืนยันความถูกต้องของเอกสาร เอกสารที่ต้องผ่านการรับรองโนตารี มีดังนี้

  • รับรองเอกสารเพื่อบังคับใช้ในต่างประเทศ
  • รับรองเอกสารใบสมัครเพื่อเรียนต่อต่างประเทศ
  • รับรองสำเนาเอกสาร
  • รับรองสถานะการเงิน
  • รับรองคำแปล แปลเอกสาร
  • รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล กรรมการนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน
  • รับรองข้อเท็จจริง
  • รับรองความมีอยู่จริงของเอกสาร
  • รับรองคำสาบาน

เอกสารต่างๆ เหล่านี้จำเป็นจะต้องได้รับการรับรองโนตารีให้เรียบร้อยก่อนจึงจะถือว่าเป็นเอกสารที่สมบูรณ์ มีความถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อเรานำเอกสารไปรับรองโนตารีแล้วก็จะสามารถนำเอกสารไปใช้ได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องกลัวเอกสารจะมีปัญหาในภายหลัง

4. คุณสมบัติของทนายที่สามารถรับรองโนตารีได้

ทนายที่สามารถรับรองโนตารีจะต้องเป็นทนายที่มีคุณสมบัติสำคัญคือเป็นทนายความพิเศษที่ได้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับงานรับรองเอกสาร การทำคำรับรองลายมือชื่อ สามารถเป็นพยานในคำให้การ และคำสาบานได้ โดยต้องได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย และต้องผ่านการอบรมตามที่สภาทนายความกำหนดเท่านั้น

5. บริการรับรองโนตารีในประเทศไทย โดยศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

หากใครสนใจรับรองลายมือชื่อโนตารี ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน เรามีบริการให้คำปรึกษา และบริการด้านทนายความรับรองเอกสาร รับรองโนตารี โดยทนายความที่มีประสบการณ์ พร้อมดูแลการรับรองเอกสารโนตารีของคุณให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นอย่างครอบคลุม ทั้งการรับรองลายมือชื่อในเอกสารสำคัญสำหรับบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานเอกชน ช่วยให้เอกสารมีความสมบูรณ์ เรียบร้อย แปลได้อย่างถูกต้อง และผ่านการรับรองคำแปลอีกด้วย

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลเอกสารทุกชนิด ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ ทั่วโลกอีกกว่า 30 ภาษา มีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี อีกทั้งยังมีบริการรับรองเอกสารแบบต่างๆ ทั้งรับรองเอกสารกงสุล รับรองคำแปล รับรองโนตารี และรับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม ที่สามารถนำไปใช้งานต่อได้จริง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true  หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร
อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965 , 065-3958392

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 086-3669255