การรับรองเอกสารโนตารีคืออะไร และรับรองไปเพื่ออะไร


หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า รับรองโนตารี หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Notarial Services Attorney และสงสัยกันใช่ไหมค่ะว่า การรับรองเอกสารแบบนี้คืออะไร รับรองไปเพื่ออะไร วันนี้ ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน จะพาทุกคนมาทำความรู้จักและเข้าใจการรับรองโนตารีมากขึ้นค่ะ แล้วทุกคนจะรู้ว่า จริงๆ แล้ว การรับรองโนตารีเป็นเรื่องสำคัญ และใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดว่า ว่าแต่การรับรองโนตารีคืออะไร มาอ่านกันได้เลยค่ะ

การรับรองโนตารีคืออะไร

การรับรองโนตารีคืออะไร?

การรับรองโนตารี คือ การรับรองความถูกต้องของเอกสารโดยทนายความตามหลักสากล ซึ่งเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะยังสงสัยอีกใช่ไหมคะว่า ทำไมต้องนำเอกสารมารับรองโนตารีด้วย เพราะนอกจากความถูกต้องตามหลักสากลยอมรับ โดยถือว่าเอกสารนี้ความน่าเชื่อถือได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพราะการรับรองโนตารี คือการรับรองว่า ข้อมูลในเอกสาร รวมถึงลายมือชื่อต่างๆ มีความถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้การปลอมแปลงมาแต่อย่างใด

เอกสารที่ผ่านการรับรองโนตารี จะมีความน่าเชื่อถือสูง ทำให้เดินเรื่องเอกสารได้อย่างราบรื่นขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปใช้ในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานในต่างประเทศที่ต้องการ

โนตารี รับรองโดยใคร

การรับรองโนตารี โดยใคร

ในตอนต้นบทความ หลายคนคงรู้แล้วว่า รับรองโนตารี ก็คือการรับรองเอกสารโดยทนายความ แต่ไม่ใช่ทนายทุกคนจะรับรองเอกสารให้ได้ค่ะ ซึ่งทนายความที่รับรองเอกสารนั้นก็ต้องได้รับใบอนุญาตเช่นกัน โดยใบอนุญาตนั้นต้องออกโดยสภาทนายความด้วยว่า ได้อนุญาตให้ทนายความคนดังกล่าวมีอำนาจในการเป็นผู้ทำการรับรองเอกสาร และรับรองลายมือชื่อ ตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ. 2551 และระเบียบว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความ ผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ. 2552

ถ้าคุณอยากรับรองโนตารีก็ต้องตามหาทนายที่ได้รับอนุญาตและมีอำนาจในการรับรองเอกสารดังกล่าว และตรวจสอบถึงชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของทนายที่จะมารับรองเอกสารให้เราด้วย ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะ อีกหนึ่งทางเลือกที่เราอยากจะแนะนำ และช่วยให้คุณสามารถรับรองโนตารีได้ง่ายขึ้นคือ ให้หาศูนย์แปลเอกสาร ที่มีบริการรับรองโนตารีค่ะ เพราะว่าศูนย์แปลเอกสารจะมีรายชื่อและรู้จักทนายความที่สามารถรับรองโนตารีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีความน่าเชื่อถือ อย่างศูนย์แปลเอกสาร เอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน ของเรา นอกจากจะมีบริการรับแปลภาษาแล้ว เรายังมีบริการรับรองโนตารีอีกด้วย ที่รับรองเอกสารโดยทนายความที่มีใบอนุญาตโดยสภาทนายความ ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเอกสาร และสามารถนำเอกสารไปใช้งานได้จริงค่ะ

เอกสารรับรองโนตารี นำไปใช้อะไรได้บ้าง

เราได้รู้กันไปแล้วว่าการรับรองโนตารีคืออะไร และใครที่สามารถรับรองโนตารีให้เราได้ แต่ก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะสงสัยค่ะว่า เอกสารที่ผ่านการรับรองโนตารีสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรต่อได้บ้าง มีความจำเป็นแค่ไหนที่ต้องนำเอกสารไปรับรองโนตารี ซึ่งตามความจริงแล้วการรับรองเอกสารโนตารีมีความสำคัญมากสำหรับการรับรองเอกสารเพื่อไปใช้ในต่างประเทศค่ะ และสามารถยืนยันได้ว่า มีความถูกต้อง และมีความถูกต้องตามเอกสารต้นฉบับจริง และไม่ได้ผ่านการปลอมแปลงใดๆ ช่วยทำให้ยื่นเอกสารต่อในการรับรองสถานทูต และยื่นไปใช้ต่อในหน่วยงานต่างประเทศได้ง่ายขึ้นค่ะ ซึ่งเอกสารที่รับรองโนตารีที่สามารถนำไปใช้งานต่อได้ดังต่อไปนี้ค่ะ

 • รับรองสำเนาเอกสาร (Certified True Copy)
 • การรับรองใบสมัครเรียนต่อต่างประเทศ  (Affidavit of Support / Sponsor Notarization)
 • การรับรองสถานะการเงินหรือรายการเดินบัญชี (Statement Notarization)
 • การรับรองผู้แปลเอกสาร (Certified True Translation)
 • การรับรองลายมือชื่อ บุคคล หรือกรรมการของนิติบุคคล  (Signature Notarization)
 • การรับรองข้อเท็จจริง (Marine Protest Notary Public)
 • การรับรองคำสาบาน (Applicant Declaration)
 • การรับรองคำให้การ (Declaration Notary Public)

เอกสารอะไรที่นำมาใช้รับรองความถูกต้องและรับรองลายมือชื่อโนตารี

 • หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน/ passport , ID CARD
 • หนังสือรับรองการทำงาน work certificate
 • ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า หรือสาธารณูปโภคต่างๆ ที่แสดงที่อยู่ปัจจุบัน
 • วุฒการศึกษา ใบรับรองการศึกษาต่างๆ
 • เอกสารธุรกิจต่างๆ
 • อื่นๆ

รับรองโนตารี เพื่ออะไร

ต่อมาเรามาทำความเข้าใจกันเพิ่มเติมกันอีกสักนิดเกี่ยวกับการรับรองโนตารีค่ะว่า จริงๆ แล้ว เรายื่นรับรองโนตารีไปเพื่ออะไร ทำไมต้องยื่นเอกสารรับรองโนตารี โดยทนายความที่มีใบอนุญาต โดยสภาทนายความ วันนี้เรามีคำตอบ เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจถึงการรับรองโนตารีเพิ่มมากขึ้นค่ะว่า รับรองโนตารีเพื่ออะไรบ้าง

ยืนยันว่าเอกสารมีความถูกต้อง ไม่ได้ปลอมแปลง

เอกสารรับรองโนตารี นำไปใช้อะไรได้บ้าง

เอกสารที่ต้องนำไปใช้ต่อต่างประเทศนั้น นอกจากจะต้องแปลภาษาให้ถูกต้องและผ่านการรับรองคำแปลแล้วอาจจะยังไม่เพียงพอค่ะ เอกสารนั้นต้องมีความน่าเชื่อถือสูง ถึงจะนำไปใช้งานต่อได้ ซึ่งวิธีที่จะทำให้เอกสารเรามีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นก็คือ การรับรองโนตารีนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นใบสมัครเพื่อศึกษาต่อ สำเนาเอกสาร รายการเดินบัญชีหรือสถานะการเงิน คำแปลเอกสาร ลายมือชื่อ ข้อเท็จจริง คำให้การ หรือแม้แต่การรับรองลายมือชื่อกรรมการบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือนิติบุคคลอื่น ก็สามารถยื่นรับรองโนตารีได้ค่ะ ซึ่งการรับรองโนตารีโดยทนายความ จะเป็นการช่วยยืนยันว่า ข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ในเอกสาร รวมถึงลายมือชื่อที่ปรากฏในเอกสารนั้นมีความถูกต้อง เป็นของจริง ไม่ได้ผ่านการปลอมแปลงใดๆ ค่ะ

 เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเอกสาร เมื่อนำไปใช้งานต่อ

เชื่อมโยงจากข้อที่ 1 ที่เราบอกว่า การรับรองโนตารีนั้นจะช่วยยืนยันว่าเอกสารของเราเป็นของจริงและไม่ได้ผ่านการปลอมแปลงใดๆ มา เมื่อเอกสารได้รับการยืนยันเช่นนี้แล้ว ก็จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเอกสารมากยิ่งขึ้นค่ะ พอนำไปยื่นต่อหน่วยงานต่างๆ หรือยื่นต่อสถานทูต ก็จะช่วยให้เอกสารของเรามีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้งานต่อได้จริง ช่วยให้การดำเนินเรื่องเอกสารเป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น

สามารถนำไปใช้ได้ในต่างประเทศ ได้ถูกต้องตามกฎหมาย

การรับรองเอกสารโนตารี เพื่ออะไร

ปกติแล้ว เอกสารที่รับรองโนตารีจะเป็นเอกสารที่จะนำไปใช้ในต่างประเทศค่ะ เนื่องจากว่าเป็นการดำเนินเอกสารระหว่างประเทศ เอกสารที่ใช้จึงจำเป็นต้องมีความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งการรับรองโนตารีจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือได้ และสามารถนำไปใช้ได้ในต่างประเทศ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับปลายทางได้อีกว่า เอกสารทั้งหมดสามารถยืนยันตัวตนเราได้จริง เป็นเอกสารที่เป็นจริงตรงตามต้นฉบับ

สามารถใช้รับรองเอกสารทั่วไป และเอกสารจากเอกชนได้

หลายคนคงเคยได้ยินการรับรองเอกสารกงสุลใช่ไหมคะ ซึ่งการรับรองเอกสารกงสุลนั้นจะรับรองเฉพาะเอกสารราชการเท่านั้น แล้วถ้าเป็นเอกสารทั่ว หรือเอกสารจากหน่วยงานเอกชนที่เราอยากนำไปยื่นใช้ต่างประเทศ จะทำอย่างไรให้เอกสารนั้นมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น ในเมื่อไม่สามารถนำไปรับรองกงสุลได้ ซึ่งการรับรองโนตารีคือคำตอบค่ะ หากคุณมีความจำเป็นต้องยื่นเอกสารทั่วไป หรือเอกสารเอกชนไปใช้ต่างประเทศ ก็สามารถนำไปยื่นรับรองโนตารี เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นให้กับเอกสาร และสามารถนำไปใช้งานต่อที่ต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน บริการรับรองเอกสารโนตารี โดยทนายชั้นนำ ใช้งานต่อได้จริง

การรับรองโนตารี ควรเลือกทนายที่มีความน่าเชื่อถือ และได้รับใบอนุญาตให้รับรองเอกสารโนตารีได้ โดยสภาทนายความ ซึ่งการตรวจสอบ และตามหาทนายความที่มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ แต่ทุกอย่างจะง่ายขึ้นมาก โดยให้ศูนย์แปลเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือช่วยดำเนินการให้ค่ะ ซึ่ง ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน เป็นอีกหนึ่งศูนย์แปลเอกสารที่มีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังมีบริการรับรองโนตารี โดยทนายความที่มีใบอนุญาต และได้รับการรับรองจากสภาทนายความ สามารถนำเอกสารที่ผ่านการรับรองโนตารีไปใช้งานได้จริงค่ะ


ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลเอกสารทุกชนิด ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ ทั่วโลกอีกกว่า 30 ภาษา โดยนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี เชื่อมั่นได้ในความถูกต้อง และแม่นยำทางด้านไวยากรณ์ พร้อมความถูกต้องของข้อมูล ในราคายุติธรรม อีกทั้งยังมีบริการรับรองเอกสารแบบต่างๆ ทั้งรับรองเอกสารกงสุล รับรองคำแปล รับรองโนตารี และรับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม ที่สามารถนำไปใช้งานต่อได้จริง


 • ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน