ที่ไหนดี 0

แปลใบรับรองโสดชาวอังกฤษ ที่ไหนดี เชื่อถือได้ ใช้จดทะเบียนสมรสในไทย

การแต่งงานเป็นการแสดงถึงความตั้งใจที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันกับคู่สมรส ช่วยให้มั่นใจในความสัมพันธ์ที่มีต่อกันมากขึ้น หากต้องการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องมีการจดทะเบียนสมรส ซึ่งจะมีขั้นตอนดำเนินการและมีการเตรียมเอกสารมากมาย หนึ่งในเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในการแต่งงานกับชาวต่างชาติคือ ใบรับรองโสด ผู้ที่จะจดทะเบียนสมรสต้องมีเอกสารนี้และนำไปแปลใบรับรองโสดก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้

ใบรับรองโสดคืออะไร

ใบรับรองโสด หรือ หนังสือรับรองสถานภาพโสด (Affirmation Of Marital Status) คือ หนังสือรับรองสถานภาพโสด ซึ่งถือเป็นหลักฐานที่ช่วยยืนยันอย่างเป็นทางการว่า สถานภาพของบุคคลนั้นไม่ได้สมรสกับผู้ใด ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ณ สำนักงานทะเบียนใดทะเบียนหนึ่ง

ใบรับรองโสดเป็นหลักฐานที่ช่วยแสดงสถานภาพโสดของผู้ที่ไม่เคยผ่านการจดทะเบียนสมรส ผู้ที่ผ่านการหย่าร้างอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และผู้ที่แต่งงานแล้วคู่แต่สมรสเสียชีวิต สำหรับผู้ที่เคยผ่านการจดทะเบียนสมรสมาก่อน เอกสารจะมีข้อความระบุสถานภาพก่อนหน้าไว้อย่างชัดเจน

ใบรับรองโสดใช้ทำอะไร

ใบรับรองโสด มีเพื่อยืนยันสภานภาพโสด ใช้เป็นเอกสารประกอบวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ ช่วยยืนยันสถานภาพโสดของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรส ป้องกันปัญหาการจดทะเบียนสมรสซ้อน และใช้เป็นเอกสารประกอบในการทำวีซ่าระยะยาว

ในกรณีที่ต้องการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในประเทศไทย ใบรับรองโสดถือเป็นเอกสารสำคัญที่ไม่สามารถขาดได้ เนื่องจากการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาตินั้น การยืนยันตัวตนว่าผู้เข้าร่วมจดทะเบียนสมรสทั้งสองมีสถานะโสดและไม่มีพันธะผูกพันอยู่เป็นเรื่องที่ต้องทำการตรวจสอบได้ เพื่อความสบายใจของทั้ง 2 ฝ่าย และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในภายภาคหน้า อีกทั้งยังเป็นเอกสารในการประกอบการจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วย

ขอใบรับรองโสดชาวอังกฤษได้ที่ไหน

การขอใบรับรองโสดสำหรับชาวอังกฤษ ต้องขอเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย (British Embassy Bangkok) โดยใบรับรองโสดจะมีอายุเพียง 3 เดือน หรือ 90 วันเท่านั้น หากเอกสารมีอายุเกิน 3 เดือนขึ้นไป ใบรับรองโสดนั้นจะถือเป็นโมฆะทันที ดังนั้นก่อนที่จะเข้าขอใบรับรองโสดเพื่อใช้จดทะเบียนสมรสนั้นควรที่จะคำนวณวันเวลาให้ดี เพื่อไม่ให้เอกสารใบรับรองโสดนั้นหมดอายุก่อนที่จะเข้าจดทะเบียนสมรส

ขั้นตอนขอใบรับรองโสดที่สถานทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย ให้พร้อมใช้งานทันที

 1. ขอใบรับรองโสดจากสถานทูตประเทศอังกฤษ ประจำประเทศไทย พร้อมรับรองเอกสารจากทางสถานทูต
  1. จองคิวเพื่อนัดหมายวันเวลาในการขอใบรับรองโสดกับทางสถานทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย
  2. เข้าติดติอขอเอกสารใบรับรองโสดตามวันเวลาที่ทำการนัดหมายไว้ พร้อมกับเอกสารประกอบการขอใบรับรองโสดของผู้ที่ต้องการขอเอกสาร
  3. นำเอกสารใบรับรองโสดเข้ารับรองเอกสารจากสถานทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย
 2. นำใบรับรองโสดไปแปลเอกสารเป็นภาษาไทย พร้อมรับรองคำแปลจากศูนย์แปลบริษัท ที่น่าเชื่อถือ
  1. นำใบรับรองโสดที่ได้จากสถานทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย เข้ารับบริการแปลกับทางศูนย์แปลภาษา
  2. เมื่อได้เอกสารที่ผ่านการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้ว ให้นำไปรับรองคำแปลโดยศูนย์แปลบริษัท
 3. นำเอกสารที่ผ่านการแปลไปยื่นประทับตรารับรองเอกสารกงสุลกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 

ในขั้นตอนนี้สามารถใช้บริการของทางศูนย์แปลภาษาได้เลย เพื่อความสะดวกในการดำเนินเอกสาร อีกทั้งการใช้บริการรับรองกงสุลกับทางศูนย์แปลภาษานั้นยังสามารถลดความเสี่ยงในการถูกตีกลับของเอกสารได้อีกด้วย เรียกได้ว่าสะดวก ครบ จบในที่เดียว

ขั้นตอนการยื่นแปลและรับรองเอกสาร กงสุล

ถ้าเราต้องการนำเอกสารภาษาอังกฤษมาใช้ในประเทศไทย หรือนำเอกสารภาษาไทยไปใช้ในต่างประเทศ จะต้องมีการแปลภาษาอังกฤษให้เรียบร้อยก่อน การยื่นแปลและรับรองเอกสารสามารถทำได้ตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

 1. จัดเตรียมเอกสารที่ต้องการแปลให้ครบถ้วน
 2. นำเอกสารไปแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย กับศูนย์แปลบริษัท
 3. ยื่นรับรองเอกสารกงสุล เพื่อให้สามารถใช้เอกสารได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ขอรับรองใบรับรองโสดชาวอังกฤษ  (AFFIMATION OF MARITAL STATUS)  ที่ไหนดี

ชาวอังกฤษสามารถเข้าขอเอกสารใบรับรองโสด ได้ที่สถานทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทยได้เลย

แต่เอกสารที่ได้มานั้นจะยังไม่สามารถใช้เพื่อจดทะเบียนสมรถได้ในทันที เอกสารใบรับรองโสดจะต้องเข้ากระบวนการแปลเอกสารและรับรองเอกสารกงสุลเสียก่อนจึงจะสามารถใช้ประกอบการจดทะเบียนสมรสได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

กรณีต้องการจดทะเบียนสมรส  ทางบริษัทมีบริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน เรามีบริการจดทะเบียนสมรสแบบครบวงจร เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ พร้อมช่วยให้คำปรึกษาด้านการจัดเตรียมเอกสาร ลดโอกาสในการเกิดความผิดพลาด ช่วยดูแลเอกสาร การแปลภาษาอังกฤษ การรับรองแปล และรับรองกงสุล ช่วยดำเนินเรื่องให้ทุกขั้นตอนการขอใบรับรองโสดเป็นใบโสดเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ พร้อมบริการอำนวยความสะดวกในการรับรองแปล ขอยื่นรับรองเอกสารสถานทูตและกงสุล ด้วยประสบการณ์ด้านการแปลมามากกว่า 10 ปี มีบริการแปลภาษามากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก การันตีคุณภาพ โดยแปลจากนักแปลผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ราคาคุณภาพ ทุกขั้นตอนแบบครบวงจร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร
อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965 , 065-3958392

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 086-3669255