ที่ไหนดี เชื่อถือได้ ใช้จดทะเบียนสมรสในไทย

แปลใบรับรองโสดชาวออสเตรเลีย ที่ไหนดี เชื่อถือได้ ใช้จดทะเบียนสมรสในไทย (Certificate of No Impediment : CNI)

ใบรับรองโสดคืออะไร

ใบรับรองโสด หรือ Marital Status Certificate, Single Certificate คือ ใบที่ยืนยันว่าผู้ถืออยู่ในสถานะโสด หรือเรียกอีกอย่างว่าเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงสถานะในปัจจุบันของผู้ที่ถือเอกสารว่าไม่มีพันธะผูกพันธ์ใดๆอยู่ เช่น ผู้ถือเอกสารเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนและยังไม่ได้ทำการหย่าจากคู่สมรสคนเก่า

ใช้ทำอะไร

ใบรับรองโสดนี้ ใช้เป็นเอกสารประกอบการจดทะเบียนสมรส ในกรณีที่คู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ เพื่อยืนยันสถานะโสดและไม่มีพันธะผูกกับกับผู้ใดในปัจจุบัน นอกจากจะใช้ประกอบการจดทะเบียนสมรสแล้ว ใบรับรองโสดยังสามารถใช้ประกอบการขอวีซ่าต่างๆ และใช้ประกอบการทำนิติกรรมต่างๆ ในต่างประเทศได้อีกด้วย

ขอใบรับรองโสดชาวออสเตรเลียได้ที่ไหน 

ใบรับรองโสดของชาวออสเตรเลีย สามารถขอได้ที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ภายในเวลาราชการ ข้อควรรู้ก่อนนำเอกสารใบรับรองโสดไปใช้ คือ ใบรับรองโสดต้องผ่านการแปลเป็นภาษาไทยและรับรองเอกสารก่อน เอกสารใบรับรองโสดนั้นจึงจะสามรถใช้เพื่อรับรองสถานะได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ขั้นตอนขอใบรับรองโสดที่สถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย

สำหรับชาวออสเตรเลียที่ต้องการขอใบรับรองโสด สามารถขอเอกสารใบรับรองโสดได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ติดต่อขอใบรับรองโสดที่สถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย

การติดต่อสถานทูตเพื่อขอใบรับรองโสดนั้น ผู้ขอต้องทำการจองคิวออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของทางสถานทูตก่อน เพื่อนัดคิวในการเข้าทำเอกสาร

2. เข้ายื่นเอกสารเพื่อขอใบรับรองโสดที่สถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย

เข้ายื่นเอกสารขอรับใบรับรองโสด ตามวันเวลาที่ทำการจองคิวออนไลน์ไว้ โดยการยื่นเอกสารนั้นจะมีทั้งการยื่นเอกสารแบบปกติ, การยื่นเอกสารแบบด่วน, และการยื่นเอกสารโดยไม่สามารถมารับเอกสารได้เอง

  • การยื่นเอกสารแบบปกติ -ใช้เวลาในการทำเอกสารภายใน 3 วันทำการ
  • การยื่นเอกสารแบบด่วน -ใช้เวลาในการทำเอกสารภายใน 1 วันทำการ
  • การยื่นเอกสารโดยไม่สะดวกรอรับเอกสารเอง -ใช้เวลาในการทำเอกสารภายใน 3 วันทำการ ไม่รวมระยะเวลาจัดส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์แบบ EMS **ส่วนนี้จะมีค่าบริการในการส่งเอกสาร 60 บาท

ขั้นตอนการยื่นแปลใบรับรองโสดชาวออสเตรเลียและรับรองเอกสาร

เมื่อได้รับเอกสารใบรับรองโสดจากทางสถานทูตออสเตรเลียแล้ว สิ่งสำคัญที่ต้องทำต่อไปคือการนำใบรับรองโสดเข้าแปลภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยก่อนนำเอกสารใบรับรองโสดไปใช้ในการจดทะเบียน

1. ติดต่อศูนย์แปลเอกสาร เพื่อแปลใบรับรองโสดเป็นภาษาไทย

นำเอกสารใบรับรองโสดเข้ารับการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยกับศูนย์แปลภาษา พร้อมนำใบรับรองโสดเข้ารับรองคำแปลโดยนักแปลขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2. นำใบรับรองโสดเข้ารับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

เมื่อใบรับรองโสดผ่านกระบวนการแปลเอกสารและรับรองคำแปลโดยนักแปลเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายก่อนเอกสารจะสามารถนำไปใช้งานได้จริงก็คือขั้นตอนของการนำใบรับรองโสดชาวออสเตรเลีย CNI เข้ารับรองกงสุลกระทรวงต่างประเทศ โดยการรับรองเอกสารกงสุลนั้นสามารถดำเนินการผ่านศูนย์แปลภาษาได้เลย เพื่อความสะดวกสบายในการดำเนินเอกสาร

3.นำเอกสารที่ผ่านการรับรองกงสุลไปจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตใกล้บ้านได้เลยค่ะ

นำใบรับรองโสดไปใช้จดทะเบียนสมรสในประเทศไทย   เข้าจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตพื้นที่หรือที่ว่าการอำเภอที่ต้องการ โดยนำเอกสารที่ผ่านการแปลและรับรองกงสุลเรียบร้อยแล้ว มายื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสกับเจ้าหน้าที่ ขั้นตอนนี้จะมีล่ามเข้ามาแปลเกี่ยวกับรายละเอียดการจดทะเบียนสมรสเพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกันทั้งสองฝ่ายก่อนจะจดทะเบียนสมรส เมื่อจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะมอบใบสำคัญสมรส (คร.3) และเอกสารทะเบียนสมรส (คร.2) ให้กับทั้งสองฝ่านคนละ 1 ชุด เป็นอันเสร็จสิ้น

ขอรับรองใบรับรองโสดชาวออสเตรเลีย (CNI) ที่ไหนดี

การขอใบรับรองโสดชาวออสเตรเลียนั้นสามารถขอได้ที่สถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย แต่สิ่งสำคัญก่อนจะนำเอกสารไปใช้ประกอบการจดทะเบียนสมรสนั้นจำเป็นต้องนำใบรับรองโสดเข้ากระบวนการแปลภาษาและรับรองเอกสารกงสุลก่อน หากไม่นำใบรับรองโสดเข้ารับการแปลและรับรองกงสุลเอกสารก็จะไม่สามารถนำมาใช้ประกอบการจดทะเบียนสมรสได้

กรณีต้องการจดทะเบียนสมรส ทางบริษัทมีบริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

หากต้องการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในประเทศไทย แต่ไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นยังไง ทางศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน มีบริการแปลภาษา บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ บริการแปลใบรับรองโสดและรับรองคำแปลจากนักแปลผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี พร้อมให้คำปรึกษาในการจัดเตรียมเอกสาร และขั้นตอนต่างๆในการดำเนินการครบทุกขั้นตอน บริการครบจบในที่เดียว

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร
อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965 , 065-3958392

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 086-3669255