แปลใบรับรองโสดชาวสเปนที่ไหนดี

แปลใบรับรองโสดชาวสเปนที่ไหนดี 2023 เชื่อถือได้ ใช้จดทะเบียนสมรสในไทย

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัจจุบันช่วยให้การเดินทางระหว่างเป็นประเทศกลายเป็นเรื่องง่าย หลายครั้งก็ทำให้เกิดความรักความผูกพันระหว่างคนไทยกับชาวต่างชาติขึ้นมา เมื่อเรารักใครสักคนก็ย่อมปรารถนาที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกัน การจดทะเบียนสมรสเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยให้คู่รักได้รับความผูกพันมากขึ้น ทั้งในทางสังคมและกฎหมาย

สำหรับชาวสเปนที่ต้องการแต่งงานจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยนั้น มีเอกสารสำคัญหนึ่งที่จะต้องเตรียมให้พร้อมก่อนแต่งงาน นั่นก็คือ ใบรับรองโสดชาวสเปน เอกสารนี้คืออะไร? ใช้ยังไง? บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับใบรับรองโสดและการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยให้ทุกคนได้รู้กัน

1. ใบรับรองโสดชาวสเปนคืออะไร?

ใบรับรองโสดชาวสเปน หรือ หนังสือรับรองสถานภาพโสดชาวสเปน (Affirmation Of Marital Status) คือ เอกสารทางกฎหมายที่ใช้เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ร้องขอเอกสารว่า บุคคลนั้นไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับใคร หรือไม่มีพันธะผูกพันอยู่กับใคร ใบรับรองโสดชาวสเปนจะช่วยยืนยันถึงสถานภาพความเป็นโสด เป็นเอกสารสำคัญสำหรับชาวสเปนที่ต้องการจดทะเบียนสมรสในไทย

2. ใบรับรองโสดเอาไว้ใช้ตอนไหนบ้าง?

ใบรับรองโสดเป็นเอกสารยืนยันสถานภาพโสด ออกโดยสถานทูตสเปน ประจำประเทศไทย ถ้าชาวสเปนคนไหนต้องการที่จะแต่งงานกับคนไทย ที่เขตหรืออำเภอ ก็จะต้องมีเอกสารนี้ไว้ใช้เป็นหลักฐานในการจดทะเบียนสมรสด้วย ใบรับรองโสดจะช่วยยืนยันถึงสถานภาพความเป็นโสดของผู้ที่ต้องการจะแต่งงานกัน ป้องกันการจดทะเบียนสมรสซ้อน ช่วยให้คู่สมรสสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

3. ตอนนี้อยู่ที่ประเทศไทย ขอใบรับรองโสดชาวสเปนได้ที่ไหน?

ชาวสเปนที่อยู่ในประเทศไทย หากต้องการจดทะเบียนสมรสในไทย สามารถติดต่อขอใบรับรองโสดสำหรับชาวสเปนได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจำประเทศไทย โดยใบรับรองโสดจะมีอายุ 3 เดือน หรือ 90 วัน หากต้องการติดต่อขอใบรับรองโสดควรจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ และนัดหมายวันเวลาให้ดี เพื่อให้สามารถดำเนินเรื่องจดทะเบียนสมรสได้อย่างเหมาะสม หากเอกสารมีอายุเกิน 3 เดือนขึ้นไป ใบรับรองโสดจะถือเป็นโมฆะ ไม่สามารถใช้งานได้

4. ขั้นตอนขอใบรับรองโสดที่สถานทูตสเปน ประจำประเทศไทย ให้พร้อมใช้งานทันที

4.1 ขอใบรับรองโสดจากสถานทูตประเทศสเปน ประจำประเทศไทย

  • ติดต่อกับทางสถานทูตสเปน ประจำประเทศไทย เพื่อนัดหมายวันเวลาในการขอใบรับรองโสดชาวสเปน
  • เมื่อถึงวันนัดหมาย ให้เตรียมเอกสารประกอบการขอใบรับรองโสด แล้วยื่นเรื่องกับทางสถานทูต
  • นำเอกสารใบรับรองโสดเข้ารับรองเอกสารจากสถานทูตสเปน ประจำประเทศไทย

4.2 นำใบรับรองโสดไปแปลเอกสารเป็นภาษาไทย พร้อมรับรองคำแปล

  • นำใบรับรองโสดชาวสเปนเข้ารับบริการแปลกับทางศูนย์แปลภาษา
  • หลังจากแปลเอกสารแล้ว ให้นำไปรับรองคำแปลโดยศูนย์แปลบริษัท

4.3 นำเอกสารไปยื่นรับรองเอกสารกงสุลกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

  • นำไปยื่นประทับตรารับรองเอกสารกงสุลกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
  • สามารถนำใบรับรองโสดไปใช้เพื่อจดทะเบียนสมรสได้

สำหรับผู้ที่ต้องการรับรองเอกสารใบรับรองโสดให้พร้อมใช้งานได้ทันที ศูนย์แปลภาษาเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน มีบริการจดทะเบียนสมรสแบบครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ ทางศูนย์แปลเอกสารพร้อมให้ความช่วยเหลือ แนะนำการเตรียมเอกสาร บริการแปลเอกสาร รับรองแปล และรับรองกงสุล ทุกขั้นตอนครบ จบในที่เดียว

5. ใบรับรองโสดต้องนำไปแปลก่อนไหม?

ถ้าหากชาวสเปนคนไหนต้องการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย ก็จะต้องจัดเตรียมเอกสารใบรับรองโสดชาวสเปน และนำไปแปลภาษาเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ชาวไทยสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารได้ ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง สามารถนำไปใช้ประกอบการจดทะเบียนสมรสได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น

6. ขั้นตอนการยื่นแปลและรับรองเอกสารใบรับรองโสดกับศูนย์แปลภาษา

6.1 ติดต่อศูนย์แปลภาษา เพื่อแปลใบรับรองโสดให้เป็นภาษาไทย

การแปลเอกสารใบรับรองโสดชาวสเปนจะต้องเข้ารับการแปลผ่านศูนย์แปลภาษา เพื่อให้เอกสารได้รับการแปลอย่างถูกต้องจากผู้ที่มีความรู้และความชำนาญในการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ แนะนำว่าควรใช้บริการผ่านศูนย์แปลบริษัท เพราะเมื่อแปลเอกสารแล้ว ทางศูนย์แปลภาษาจะช่วยรับรองแปลให้เราได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากต่อการนำไปใช้งาน และสามารถนำเข้ารับรองเอกสารกงสุลได้โดยไม่มีปัญหา

6.2 นำใบรับรองโสดที่แปลเรียบร้อยแล้ว เข้ารับรองกงสุล

ก่อนที่เราจะนำใบรับรองโสดไปใช้จดทะเบียนสมรส เราต้องนำใบรับรองโสดที่ผ่านการแปลและรับรองแปลแล้วมาเข้ารับรองกงสุล ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อรับรองว่าเอกสารมีความถูกต้องตามกฎหมาย หากใครไม่สะดวกดำเนินการด้วยตัวเอง แนะนำว่าควรติดต่อศูนย์แปลบริษัท เพื่อให้การดำเนินการยื่นขอรับรองกงสุลเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น

6.3 นำเอกสารที่ผ่านการรับรอง เข้าจดทะเบียนสมรส

หลังจากเตรียมเอกสารทั้งหมดครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถที่จะดำเนินการจดทะเบียนสมรสได้ โดยให้นำใบรับรองโสดชาวสเปนไปใช้จดทะเบียนสมรสในประเทศไทย ที่สำนักงานเขตพื้นที่หรือที่ว่าการอำเภอ เมื่อยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่แล้ว ระหว่างการดำเนินการจะมีล่ามเข้ามาช่วยเหลือและแปลรายละเอียดต่างๆ ที่สำคัญต่อการจดทะเบียนสมรสแล้ว เจ้าหน้าที่จะมอบเอกสารสำคัญให้ คือ ใบสำคัญสมรส (คร.3) และเอกสารทะเบียนสมรส (คร.2) โดยทั้งสองฝ่ายจะได้รับคนละ 1 ชุด ซึ่งเอกสารนี้จะเป็นหลักฐานยืนยันว่าทั้งคู่ผ่านการจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว

7. บริการช่วยจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในประเทศไทย

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน มีบริการจดทะเบียนสมรสแบบครบวงจร ช่วยให้ผู้ที่ต้องการจดทะเบียนสมรสกับชาวสเปนสามารถดำเนินการแต่งงานได้อย่างราบรื่น พร้อมช่วยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสาร พร้อมบริการแปลภาษาสเปน  แปลภาษาอังกฤษ ภาษาไทย การรับรองแปล และรับรองกงสุล ด้วยประสบการณ์ด้านงานเอกสารและการแปลมามากกว่า 10 ปี เราพร้อมช่วยเหลือและดูแลทุกขั้นตอนแบบครบวงจร เพื่อให้การขอใบรับรองโสดและการจดทะเบียนสมรสของคุณเป็นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร
อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965 , 065-3958392

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 086-3669255