รับรองเอกสารกงสุลให้ถูกต้องและรวดเร็ว ทำอย่างไร

รับรองเอกสารกงสุลให้ถูกต้องและรวดเร็ว ทำอย่างไร

ทุกวันนี้เราอาจต้องพบกับความจำเป็นในการยื่นเอกสารราชการภาษาอังกฤษ หรืออาจต้องนำเอกสารภาษาอังกฤษมาแปลไทยเพื่อใช้ผ่านกระบวนการกงสุล ไม่ว่าจะเพื่อการศึกษาต่อ การทำงาน การแต่งงาน หรือแม้แต่ด้านการทำธุรกิจการแปลเอกสารจึงมีความสำคัญมาก เพราะหากแปลเอกสารผิดพลาดอาจต้องเสียเวลาในขั้นตอนกระบวนการรับรองเอกสาร เสียทั้งเงินและเวลาอีกทั้งยังไม่ผ่านการรับรองกงสุลทำให้ต้องแปลเอกสารมายื่นขอรับการรับรองใหม่อีกครั้งด้วย

แล้วจะทำอย่างไรให้การรับรองเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ (First Choice Translation) มีเคล็ดลับดีๆ มาฝาก

การรับรองเอกสารกงสุลคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร?

การเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารอ้างอิงเพื่อนำไปประกอบการเดินทางอย่างถูกต้องตามกฎหมายเสมอ และในการยื่นเอกสารต่าง ๆ นั้นต้องมีการยื่นเรื่องขอรับรองเอกสารหรือรับรองกงสุล เพื่อตรวจสอบว่าเอกสารของเราที่ผ่านการแปลเป็นภาษาอังกฤษนั้นถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของทางราชการหรือไม่

ยิ่งเป็นเอกสารสำคัญยิ่งต้องมีการประทับตรารับรองเอกสารจึงจะสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นหากแปลไม่ดี แปลผิดหลักไวยากรณ์และรูปแบบหนังสือราชการ เอกสารของเราก็จะไม่ได้รับการรับรอง ไม่ว่าจะเป็นการแปลภาษาอังกฤษเพื่อยื่นขอวีซ่าหรือการแปลเอกสารเพื่อจุดประสงค์อื่นก็ตาม เพราะฉะนั้นการเลือกศูนย์แปลภาษาที่เชื่อถือได้จึงมีความสำคัญสำหรับการแปลเอกสารต่าง ๆ เพื่อยื่นรับรองเอกสารหรือรับรองกงสุลของเราอย่างมาก

เคล็ดลับรับรองเอกสารกงสุลให้ถูกต้องและรวดเร็ว

  1. เลือกศูนย์แปลภาษาที่เชี่ยวชาญจริง มีผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลเอกสารราชการโดยเฉพาะ มีการรับประกันงานแปล หรืออาจนำเคล็ดลับการเลือกศูนย์แปลภาษาข้ออื่น ๆ ที่เราแนะนำไว้ไปปรับใช้ก็ได้นะคะ
  2. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนที่สุดเพื่อประหยัดเวลาในการแปล อาจหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก็ได้ว่าเราต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการยื่นขอวีซ่า หรือการยื่นคำร้องด้านอื่น ๆ จากนั้นจึงส่งเอกสารทั้งหมดให้กับศูนย์แปลภาษา
  3. ศึกษาว่าต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างในการยื่นรับรองเอกสาร ซึ่งตามที่กรมการกงสุลระบุ เราต้องเตรียมคำร้องขอรับรองเอกสาร, ต้นฉบับเอกสารภาษาไทย, ต้นฉบับคำแปลภาษาอังกฤษ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แต่หากทำการมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นคำร้องรับรองกงสุลแทนก็ต้องเตรียมหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจด้วย
  4. ยื่นรับรองเอกสารโดยการมอบอำนาจผ่านศูนย์แปลภาษา เพราะศูนย์แปลภาษาส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ ความชำนาญ และรู้กระบวนการยื่นรับรองเอกสารเป็นอย่างดีอยู่แล้ว เมื่อแปลเอกสารเรียบร้อยจึงควรใช้บริการยื่นรับรองกงสุลผ่านทางศูนย์แปลได้เลยเพื่อให้ประหยัดเวลาและทำการยื่นเอกสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามขั้นตอนที่กรมการกงสุลระบุไว้ ทั้งสะดวกและรวดเร็วกว่า

การรับรองเอกสารไม่ใช่เรื่องยากหากเราเลือกศูนย์แปลภาษาที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญจริง เนื่องจากการแปลเอกสารราชการนั้นต้องใช้ประสบการณ์และความรู้เฉพาะทาง หากผู้แปลมีความชำนาญ สามารถแปลเอกสารออกมาได้ถูกต้อง ตรงตามหลักหนังสือราชการ การตรวจรับรองเอกสารย่อมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ช่วยให้ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา สามารถนำเอกสารต่าง ๆ ไปใช้ตามกำหนดการได้ทันท่วงที

เพราะฉะนั้นการรับรองเอกสารจึงต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการแปลเป็นอย่างมาก หากแปลผิด ไม่ตรงตามหลักไวยากรณ์หรือผิดไปจากแบบหนังสือราชการที่กำหนดไว้แล้วล่ะก็ เราก็ต้องเสียเวลามาแปลเอกสารเหล่านั้นใหม่อีกครั้ง แถมยังต้องยื่นรับรองเอกสารใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกทำให้เสียเวลาจนอาจส่งผลกระทบหลาย ๆ ด้าน

ดังนั้นหากต้องการยื่นรับรองเอกสารกงสุลให้ถูกต้องและรวดเร็ว อย่าลืมนำเคล็ดลับที่แนะนำไปปรับใช้ ทั้งการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและการเลือกศูนย์แปลภาษาที่ดีรวมถึงการใช้บริการยื่นรับรองเอกสารผ่านศูนย์แปลภาษาเพื่อประหยัดเวลา เพียงเท่านี้คุณก็จะได้รับการรับรองเอกสารตามกำหนดที่ตั้งใจไว้ อีกทั้งยังช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการแปลและขั้นตอนการยื่นขอรับรองกงสุลได้อีกด้วย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร
อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965 , 065-3958392

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 086-3669255