รับแปลบัตรประชาชน (Thai ID Card)


รับแปลบัตรประชาชน บัตรคนต่างด้าว พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร

รับแปลบัตรประชาชน (Thai ID Card)

บัตรประชาชน เป็นหลักฐานที่บ่งบอกข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของบัตร ไม่ว่าจะเป็นชื่อ นามสกุล วันเกิด อายุ สัญชาติ ศาสนา รวมถึงที่อยู่อาศัย คนไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย จำเป็นต้องมีบัตรประชาชน ใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตน เพื่อพิสูจน์และยืนยีนบุคคลในการติดต่อราชการ กาขอรับบริการหรือสวัสดิการในด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งใช้ประกอบการทำธุรกิจต่าง ๆ ทำนิติกรรม ฯลฯ เช่น การสมัครงาน การขอเปิดบัญชีเพื่อทำธุรกรรมกับธนาคาร เป็นต้น

สำหรับคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย และได้รับอนุญาตให้เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทย จำเป็นต้องมีบัตรประจำด้วยเช่นกัน แต่จะไม่เหมือนกับบัตรประชาชนที่คนไทยใช้ ซึ่งบัตรประจำตัวของคนต่างด้าว จะเรียกว่า บัตรคนต่างด้าว

 1
บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

การรับแปล และรับรองกงสุล รับแปลบัตรประชาชน บัตรคนต่างด้าว

การแปลบัตรประชาชน (Thai ID Card) บัตรคนต่างด้าว (Alien Identification Card) ต้องมีความถูกต้องและครบถ้วน ก่อนที่จะนำไปใช้เป็นหลักฐานสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องการนำไปใช้เป็นหลักฐานที่ยื่นระหว่างประเทศ ต้องผ่านขั้นตอนสำคัญอย่างการรับรองกงสุล ดังนั้น ก่อนนำ( Alien Identification Card) ควรนำเอกสารไปแปลภาษาโดยผู้เชี่ยวชาญให้เรียบร้อย พร้อมรับรองคำแปลจากศูนย์แปลเอกสาร จึงจะสามารถนำเอกสารไปใช้งานต่อได้จริง

บริการรับรองกงสุล บัตรประชาชน

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลบัตรประชาชน บัตรคนต่างด้าว พร้อมรับรองกงสุล หากใครต้องการยื่นเอกสารดังกล่าว ทางเราสามารถรับแปลบัตรประชาชน บัตรคนต่างด้าวพร้อมรับรองคำแปล คุณสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปรับรองกงสุลได้ทันที หรือหากใครไม่สะดวกยื่นรับรองกงสุลเอง ทางศูนย์แปลฯ ก็มีบริการยื่นรับรองกงสุลให้

 e1707203284910

ทำไมถึงเลือก แปลบัตรประชาชน กับเรา ?


ส่งมอบงานคุณภาพ เน้นความรวดเร็ว ที่ถูกต้องส่งมอบถึงลูกค้าทุกราย เชื่อถือได้และนำไปใช้งานได้จริง

icon why choose us1

งานแปลคุณภาพ
โดยนักแปลมืออาชีพ

icon why choose us2

ส่งมอบงานเร็ว
ตรวจตามกำหนด

icon why choose us3

ศูนย์แปลมีชื่อ
เสียง เชื่อถือได้

icon why choose us4

มีรับรองคำแปล
นำไปใช้งานได้จริง

african european asian people scaled

นำไปใช้ประโยชน์หลังแปลบัตรประชาชน และรับรองกงสุล

1. นำไปใช้เป็นเอกสารใช้ทำวีซ่าต่างๆ เช่นจดทะเบียนสมรส การเดินทาง, ทำงาน , เรียนต่อ, ท่องเที่ยว ,พำนับชั่วคราว
2. ทำนิติกรรมการกฎหมาย เช่น คดีความ คำฟ้อง คำพิพากษา พินัยกรรม
3. จดทะเบียนการค้า ทำธุรกรรมระหว่างประเทศ เช่น จดทะเบียน-ยกเลิก เปลี่ยนแปลงบริษัท, ธุรกรรมกับธนาคารในต่างประเทศ

รับแปลบัตรประชาชน มากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก


พร้อมบริการรับรองคำแปลในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปใช้งานได้จริง

รับแปลบัตรประชาชนไทย

รับแปลบัตรประชาชนอังกฤษ

รับแปลบัตรประชาชนจีน

รับแปลบัตรประชาชนญี่ปุ่น

รับแปลบัตรประชาชนเกาหลี

รับแปลบัตรประชาชนลาว

รับแปลบัตรประชาชนพม่า

รับแปลบัตรประชาชนเวียดนาม

รับแปลบัตรประชาชนกัมพูชา

รับแปลบัตรประชาชนอินโดนีเซีย

รับแปลบัตรประชาชนอินเดีย

รับแปลบัตรประชาชนฟิลิปปินส์

รับแปลบัตรประชาชนเยอรมัน

รับแปลบัตรประชาชนฝรั่งเศส

รับแปลบัตรประชาชนโปรตุเกส

รับแปลบัตรประชาชนอิตาลี

รับแปลบัตรประชาชนสเปน

รับแปลบัตรประชาชนรัสเซีย

รับแปลบัตรประชาชนโปแลนด์

รับแปลบัตรประชาชนสวีเดน

รับแปลบัตรประชาชนเช็ก

รับแปลบัตรประชาชนอารบิค

รับแปลบัตรประชาชนกรีซ

รับแปลบัตรประชาชนอีหร่าน

รับแปลบัตรประชาชนตุรกี

รับแปลบัตรประชาชนยูเครน

รับแปลบัตรประชาชนฮังการี

รับแปลบัตรประชาชนโรมาเนีย

รับแปลบัตรประชาชนดัตช์

รับแปลบัตรประชาชนฟินแลนด์

 

ประเภทเอกสารที่ให้บริการ


ทางศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์มีบริการรับ
แปลเอกสารหลากหลายประเภท

ขั้นตอนการรับบริการรับแปลบัตรประชาชน1. ประเมินราคา
ส่งต้นฉบับที่ต้องการแปล เพื่อประเมินราคา และระยะแปล


2. ชำระค่าบริการ
โอนค่าบริการแปลเอกสาร 100% ก่อนเริ่มดำเนินการแปลเอกสาร


3. ส่งมอบงาน
เมื่องานเรียบร้อย
แจ้งชำระส่วนที่เหลือก่อนนำส่งเอกสาร


4. ในกรณีมีการแก้ไข
สามารถแก้ไขได้ 2 ครั้ง ในระยะเวลา 7 วัน หลังได้รับงาน

ชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินผ่าน

ชื่อบัญชี บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ธนาคารเลขที่บัญชี
กรุงเทพ021-708-685-9
กสิกรไทย097-274811-0
ไทยพาณิชย์033-406475-0

หมายเหตุ : ในกรณียอดค่าบริการ 25,000 บาท มัดจำก่อนเริ่มงาน 70%, กรณีนามบริษัท ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม VAT 7%

ช่องทางการส่งไฟล์เอกสาร


 

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขากรุงเทพ

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958392
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009

ตัวอย่างรับรองเอกสาร กงสุล


 

.png
document รับรองกงสุล 7
 2

บริการอื่นๆ ของเรา


 

icon service1 1

รับรองเอกสารกงสุลและสถานทูต

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ

icon service2 1

รับรองเอกสารโดยทนายความ

บริการรับรองเอกสารโดยทนายความ ทั่วประเทศไทย

icon service3 1

รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ

โดยนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

icon service4

บริการทำใบรับรองความประพฤติ (CID)

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ

icon service5

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติแบบครบวงจร

คำถามที่พบบ่อย


 

สาขาที่เปิดให้บริการ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับแปลบัตรประชาชน รับรองกงสุล
ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลเอกสาร รับรองเอกสาร กงสุล สถานทูตในราชอาณาจักรไทย รับรองเอกสารโนตารี

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สำนักงานใหญ่ (จตุจักร , สะพานควาย)

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958392
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009