.png

เจาะลึกบริการรับแปลภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย

ในปัจจุบัน เนื่องด้วยการค้าและเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกันค่อนข้างมากของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้ความต้องการใช้บริการรับแปลภาษาญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง

แต่ก็ใช่ว่าการรับแปลเอกสารนั้นจะเป็นใครก็ได้ที่สามารถแปลได้ ยิ่งเป็นเอกสารทางราชการ เอกสารการค้าการลงทุนด้วยแล้ว ผู้แปลก็จะต้องมีความรู้และทักษะในการแปลที่แม่นยำ ถูกต้อง เข้าใจถึงบริบทของภาษาทั้งสองภาษา และมีความสามารถในการถ่ายทอดความหมายของเอกสารต้นฉบับได้อย่างครบถ้วน และผ่านการขึ้นทะเบียนนักแปลตามกฎหมาย และมีประสบการณ์ในการแปลพอสมควร

รับแปลภาษาญี่ปุ่นในไทย รับแปลเอกสารอะไรบ้าง?

บริการรับแปลภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยในปัจจุบันนั้นค่อนข้างเป็นที่ต้องการสูง การแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยจึงครอบคลุมงานแปลแทบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทะเบียนราษฎร์, เอกสารใบทะเบียนสมรส, ใบรับรองโสด, เอกสารวีซ่าต่างประเทศ, เอกสารกฎหมาย, เอกสารทางธุรกิจ การค้าต่างๆ, เอกสารทางการแพทย์ เป็นต้น หรือถ้าหากไม่แน่ใจว่าสามารถสอบถามทางศูนย์แปลภษาที่ให้บริการก่อนได้

เอกสารแปลภาษาญี่ปุ่น

เรทราคาบริการรับแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างไร?

ว่าด้วยเรื่องเรทราคาบริการรับแปลภาษาญี่ปุ่นของแต่ละศูนย์แปลภาษาก็จะมีเรมแตกต่างกันไป แต่โดยส่วนมากสำหรับเรทราคาของบริการรับแปลภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ประเภทของงานแปล ปริมาณของเอกสาร ระยะเวลาในการแปล และความเร่งด่วนในการแปล เป็นต้น โดยราคาจะเริ่มต้นที่ 750 – 1500 บาทโดยประมาณ หรือขึ้นอยู่กับการประเมินเอกสารของทางศูนย์แปลภาษานั้นๆ

ข้อควรระวังในการใช้บริการแปลภาษาญี่ปุ่น

เนื่องด้วยความต้องการใช้บริการรับแปลภาษาญี่ปุ่นที่เพิ่มมากขึ้น จำนวนผู้ที่เปิดสถาบันหรือศูนย์รับแปลภาษาญี่ปุ่น หรือนักแปลอิสระก็มีจำนวนมีมากขึ้นตามความต้องการ การที่จะเลือกใช้บริการรับแปลภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยนั้นจึงต้องศึกษาและพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและเอกสารของเรา

ข้อควรระวังในการใช้บริการ

 1. ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจของ บริษัท
 2. ตรวจสอบว่านักแปลผ่านการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
 3. ตรวจสอบราคาและเงื่อนไขการแปลให้รอบคอบ
 4. อ่านงานแปลอย่างละเอียดก่อนใช้งาน

วิธีการเลือกบริษัทแปลภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย

การเลือกบริษัทรับแปลภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยนั้นจำเป็นต้องเลือกผู้ให้บริการ หรือศูนย์แปลเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือ เนื่องด้วยเอกสารต่างๆที่เรานำเข้ามาแปลล้วนมีข้อมูลาำคัญ หรือเป็นความลับทางธุรกิจอยู่เป็นจำนวนมาก รวมถึงการนำเอกสารไปใช้งาน คุณภาพของงานแปลก็ต้องมีคุณภาพสูงด้วยเช่นกัน การเลือกใช้บริการจึงควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น

 • มีนักแปลที่ผ่านเกณฑ์การรับรองภายใต้ พรบ.การเเปล ตามที่กฎหมายกำหนด
 • ประสบการณ์และผลงานของบริษัท
 • ทักษะและประสบการณ์ของนักแปล
 • ความน่าเชื่อถือของบริษัท

ข้อดีที่ใช้บริษัทเเปลมากกว่าแปลเอง

แปลเอกสารญี่ปุ่น

ว่าด้วยเรื่องข้อดีของการใช้บริษัทแปลภาษาหรือศูนย์แปลเอกสาร เป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วว่าคุณภาพอะไรหลายๆอย่างก็ต้องดีกว่าที่เราแปลเองอยู่แล้ว ด้วยประสบการณ์ ความชำนาญในการแปลของนักแปล รวมไปถึงความเข้าใจในบริบทและสำนวนภาษาต่างๆ

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน มีบริการแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นด้วยนักแปลขึ้นทะเบียน พร้อมรับรองคำแปลครบวงจร การเลือกแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันดีกว่ายังไง

 1. มีนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญแปลภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 15 ปี มากประสบการณ์
 2. สามารถรับรองคำแปลได้ รวดเร็ว ตรงเวลา
 3. ให้คำปรึกษาเรื่องเอกสารได้เป็นอย่างดี
 4. มีบริการครอบคลุมในทุกด้านของการทำเอกสาร ทั้งแปลเอกสาร รับรองเอกสาร
 5. มีที่ตั้งชัดเจน และการันตีประสบการณ์จากงานและรีวิวของลูกค้าจริง

ขั้นตอนรับรองเอกสารภาษาญี่ปุ่น เพื่อนำมาใช้งานในประเทศไทย

จะนำเอกสารภาษาญี่ปุ่น หรือเอกสารที่มาจากญี่ปุ่นมาใช้งานในประเทศไทยนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด เนื่องจากการจะนำเอกสารต่างประเทศมาใช้ในไทยนั้นก็ต้องผ่านกระบวนการแปลเอกสารเป็นภาษาไทย และรับรองเอกสารต่างๆ ให้เรียบร้อย เอกสารนั้นถึงจะสามารถนำมาใช้งานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยขั้นตอนมีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 นำเอสารเข้ารับรองที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น

นำเอกสารฉบับภาษาอังกฤษ เข้ากระบวนการรับรองเอกสารกับสถานเอกอัครราชทูต ณ นครโอซากา หรือ สถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย

ขั้นตอนที่ 2 นำเอกสารเข้าแปลเป็นภาษาไทย พร้อมเข้ารับรองคำแปล

นำเอกสารที่ผ่านการรับรองเอกสารจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น เข้าแปลเป็นภาษาไทย ที่ศูนย์แปลภาษาที่มีนักแปลขึ้นทะเบียน พร้อมนำเอกสารเข้ารับรองคำแปล ในส่วนของการรับรองคำแปล หากเข้าแปลเอกสารกับศูนย์แปลเอกสารที่มีนักแปลขึ้นทะเบียน ทางศูนย์แปลเอกสารนั้นสามารถรับรองคำแปลเอกสารให้ได้เลยทันที

ขั้นตอนที่ 3 นำเอกสารเข้ารับรองเอกสารนิติกรณ์ ที่กรมการกงสุล

นำเอกสารที่ผ่านการแปลเป็นภาษาไทยและรับรองคำแปลจากนักแปลขึ้นทะเบียนเรียบร้อย เข้ารับรองนิติกรณ์ หรือเข้ารับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

ขั้นตอนที่ 4 นำเอกสารไปใช้งานได้

เมื่อเอกสารผ่านการแปลเป็นภาษาไทย และเข้ากระบวนการรับรองนิติกรณ์ (รับรองเอกสารกงสุล) เรียบร้อย สามารถนำเอกสารเข้าใช้งานภายในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทันที

ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันของเรานั้นมีบริการรับแปลภาษาญี่ปุ่น พร้อมบริการรับรองคำแปลจากนักแปลที่ผ่านการขึ้นทะเบียนนักแปล อีกทั้งยังมีบริการครอบคลุมไปถึงการส่งเอกสารเข้ารับรองเอกสารกงสุล กระทรวงต่างประเทศ และรับรองเอกสารสถานทูตอีกด้วย เพื่อความสะดวกสบายในการทำเรื่องเอกสาร เลือกใช้บริการรับแปลภาษาญี่ปุ่นกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน ด้วยประสบการณ์การแปลเอกสารและรับรองเอกสารมากกว่า 13 ปี

บริการรับแปลภาษาญี่ปุ่น

ทำไมถึงเลือกเเปลกับเรา

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันของเราเน้นงานแปลคุณภาพ มีความแม่นยำ ถูกต้อง เข้าใจถึงบริบทของภาษาทั้งสองภาษา และสามารถถ่ายทอดความหมายของเอกสารต้นฉบับได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งยังรับรองคำแปลจากนักแปลได้เลยทันที ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สารมารถใช้บริการได้ มีสาขาให้บริการทั้งหมด 2 สาขา คือ สาขากรุงเทพฯ(สำนักงานใหญ่) และสาขาภูเก็ต หรือถ้าหากใครไม่สะดวกในการเดินทางเราก็ยังมีบริการจัดส่งให้ได้ถึงหน้าบ้าน ทั้งง่าย สะดวก ครบจบในที่เดียว

บทความที่เกี่ยวข้อง

 • ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร
อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965 , 065-3958392
https://goo.gl/maps/zUrGGGGWSrtMvjDa7

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 086-3669255
https://goo.gl/maps/s21JAisaAnRPvxtHA