แปลและรับรองเอกสาร หนังสือเดินทางตัวจริง

การรับแปลหนังสือเดินทาง และรับรองกงสุล

หนังสือเดินทาง สามารถนำไปใช้ต่อในการดำเนินการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียน สมัครงาน ขอวีซ่า หรือทำนิติกรรมต่างๆ ซึ่งข้อมูลในหนังสือเดินทางนั้นมีความสำคัญ หากจะนำไปใช้เป็นหลักฐานต่อ จำเป็นต้องแปลให้ถูกต้องและสมบูรณ์ ดังนั้น เราควรให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาแปลให้จะมีความถูกต้อง และป้องกันความผิดพลาดของเอกสารได้ นอกจากนี้ ต้องผ่านขั้นตอนสำคัญอย่างการรับรองกงสุล เพื่อสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในหน่วยงานราชการต่อได้จริง ดังนั้น ก่อนนำหนังสือเดินทางไปใช้เป็นหลักฐานสำคัญ ควรนำเอกสารไปรับรอง กงสุลได้เลย ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ จึงจะสามารถนำเอกสารไปใช้งานต่อได้จริง กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาไทย เสมือนเป็นบัตรประชาชนยืนยันตัวตน ใช้ยื่นหน่วยงานราชการ เช่น นำชื่อเข้าทะเบียนบ้าน หรือทะเบียนบ้านเล่มเหลือง ทำบัตรคนต่างด้าว จดทะเบียนสมรส ทำ work permit และนิติกรรมต่างๆ ในราชการไทย

บริการรับรองกงสุล รับแปลหนังสือเดินทาง

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมรับรองกงสุล หากใครต้องการยื่นเอกสารดังกล่าว ทางเราสามารถแปลหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมรับรองคำแปล คุณสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปรับรองกงสุลได้ทันที หรือหากใครไม่สะดวกยื่นรับรองกงสุลเอง ทางศูนย์แปลฯ ก็มีบริการยื่นรับรองกงสุลให้

 e1707203284910

ทำไมถึงเลือก แปลหนังสือเดินทาง กับเรา ?


ส่งมอบงานคุณภาพ เน้นความรวดเร็ว ที่ถูกต้องส่งมอบถึงลูกค้าทุกราย เชื่อถือได้และนำไปใช้งานได้จริง

icon why choose us1

งานแปลคุณภาพ
โดยนักแปลมืออาชีพ

icon why choose us2

ส่งมอบงานเร็ว
ตรวจตามกำหนด

icon why choose us3

ศูนย์แปลมีชื่อ
เสียง เชื่อถือได้

icon why choose us4

มีรับรองคำแปล
นำไปใช้งานได้จริง

travelers with backpacks poses near modern airport scaled

นำไปใช้ประโยชน์หลังแปลหนังสือเดินทาง และรับรองกงสุล

1. นำไปใช้จดทะเบียนสมรสต่างประเทศ หรือ
2. วีซ่าแต่งงาน (ติดตาม), เดินทาง, ทำงาน , เรียนต่อ, ท่องเที่ยว ,พำนับชั่วคราว
3. ทำนิติกรรมการกฎหมาย เช่น คดีความ คำฟ้อง คำพิพากษา พินัยกรรม
4. จดทะเบียนการค้า ทำธุรกรรมระหว่างประเทศ เช่น จดทะเบียน-ยกเลิก เปลี่ยนแปลงบริษัท, ธุรกรรมกับธนาคารในต่างประเทศ

รับแปลหนังสือเดินทางมากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก


พร้อมบริการรับรองคำแปลในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปใช้งานได้จริง

รับแปลหนังสือเดินทางไทย

รับแปลหนังสือเดินทางอังกฤษ

รับแปลหนังสือเดินทางจีน

รับแปลหนังสือเดินทางญี่ปุ่น

รับแปลหนังสือเดินทางเกาหลี

รับแปลหนังสือเดินทางลาว

รับแปลหนังสือเดินทางพม่า

รับแปลหนังสือเดินทางเวียดนาม

รับแปลหนังสือเดินทางกัมพูชา

รับแปลหนังสือเดินทางอินโดนีเซีย

รับแปลหนังสือเดินทางอินเดีย

รับแปลหนังสือเดินทางฟิลิปปินส์

รับแปลหนังสือเดินทางเยอรมัน

รับแปลหนังสือเดินทางฝรั่งเศส

รับแปลหนังสือเดินทางโปรตุเกส

รับแปลหนังสือเดินทางอิตาลี

รับแปลหนังสือเดินทางสเปน

รับแปลหนังสือเดินทางรัสเซีย

รับแปลหนังสือเดินทางโปแลนด์

รับแปลหนังสือเดินทางสวีเดน

รับแปลหนังสือเดินทางเช็ก

รับแปลหนังสือเดินทางอารบิค

รับแปลหนังสือเดินทางกรีซ

รับแปลหนังสือเดินทางอีหร่าน

รับแปลหนังสือเดินทางตุรกี

รับแปลหนังสือเดินทางยูเครน

รับแปลหนังสือเดินทางฮังการี

รับแปลหนังสือเดินทางโรมาเนีย

รับแปลหนังสือเดินทางดัตช์

รับแปลหนังสือเดินทางฟินแลนด์

 

ประเภทเอกสารที่ให้บริการ


ทางศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์มีบริการรับ
แปลเอกสารหลากหลายประเภท

ขั้นตอนการรับบริการรับแปลหนังสือเดินทาง1. ประเมินราคา
ส่งต้นฉบับที่ต้องการแปล เพื่อประเมินราคา และระยะแปล


2. ชำระค่าบริการ
โอนค่าบริการแปลเอกสาร 100% ก่อนเริ่มดำเนินการแปลเอกสาร


3. ส่งมอบงาน
เมื่องานเรียบร้อย
แจ้งชำระส่วนที่เหลือก่อนนำส่งเอกสาร


4. ในกรณีมีการแก้ไข
สามารถแก้ไขได้ 2 ครั้ง ในระยะเวลา 7 วัน หลังได้รับงาน

ชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินผ่าน

ชื่อบัญชี บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ธนาคารเลขที่บัญชี
กรุงเทพ021-708-685-9
กสิกรไทย097-274811-0
ไทยพาณิชย์033-406475-0

หมายเหตุ : ในกรณียอดค่าบริการ 25,000 บาท มัดจำก่อนเริ่มงาน 70%, กรณีนามบริษัท ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม VAT 7%

ช่องทางการส่งไฟล์เอกสาร


 

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขากรุงเทพ

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958392
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009

ตัวอย่างรับรองเอกสาร กงสุล


 

Passport 1
Passport 2
Passport 3

บริการอื่นๆ ของเรา


 

icon service1 1

รับรองเอกสารกงสุลและสถานทูต

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ

icon service2 1

รับรองเอกสารโดยทนายความ

บริการรับรองเอกสารโดยทนายความ ทั่วประเทศไทย

icon service3 1

รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ

โดยนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

icon service4

บริการทำใบรับรองความประพฤติ (CID)

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ

icon service5

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติแบบครบวงจร

คำถามที่พบบ่อย


 

สาขาที่เปิดให้บริการ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับแปลหนังสือเดินทาง รับรองกงสุล
ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลเอกสาร รับรองเอกสาร กงสุล สถานทูตในราชอาณาจักรไทย รับรองเอกสารโนตารี

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สำนักงานใหญ่ (จตุจักร , สะพานควาย)

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958392
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009