รับแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรอง (Title, Middle Changed Name Certificate)


รับแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรอง พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร

รับแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรอง (Title, Middle Changed Name Certificate)

ใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรอง เป็นเอกสารที่เอาไว้ยืนยันคำนำหน้าชื่อที่เราใช้ รวมถึงชื่อรอง สำหรับบางคนที่มียศนำหน้าชื่อ หรือกรณีผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว แต่อยากใช้นางสาวเหมือนเดิม ก็สามารถทำเรื่องขอใช้คำนำหน้าชื่อได้ แล้วเวลาไปดำเนินเรื่องกับหน่วยงานอื่นๆ ก็สามารถนำใบรับรองคำนำหน้า และชื่อรอง เป็นหลักฐานยืนยันว่า เราได้ทำเรื่องขอใช้คำนำหน้า และชื่อรอง อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

รับแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรอง
Translation การรับแปล และรับรองกงสุล รับแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรอง

ใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรอง และรับรองกงสุล

การแปลรับแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรอง ต้องมีความถูกต้องและสมบูรณ์ เพื่อไม่ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกับคำนำหน้า และชื่อรองเกิดความผิดพลาด ก่อนที่จะนำไปใช้เป็นหลักฐานสำคัญต่างๆ จำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา และเอกสารช่วยแปลภาษาให้ถูกต้อง พร้อมตรวจเช็กความถูกต้อง นอกจากนี้ ยังต้องผ่านขั้นตอนสำคัญอย่างการรับรองกงสุล เพื่อสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในหน่วยงานราชการต่อได้จริง ดังนั้น ก่อนนำใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรอง ไปใช้งาน ควรนำเอกสารไปแปลภาษาให้เรียบร้อย พร้อมรับรองคำแปลจากศูนย์แปลเอกสาร จึงจะสามารถนำเอกสารไปใช้งานต่อได้จริง

บริการรับรองกงสุล รับแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรอง

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรอง พร้อมรับรองกงสุล หากใครต้องการยื่นเอกสารดังกล่าว ทางเราสามารถแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรอง พร้อมรับรองคำแปล คุณสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปรับรองกงสุลได้ทันที หรือหากใครไม่สะดวกยื่นรับรองกงสุลเอง ทางศูนย์แปลฯ ก็มีบริการยื่นรับรองกงสุลให้

 e1707203284910

ทำไมถึงเลือก แปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรองกับเรา ?


ส่งมอบงานคุณภาพ เน้นความรวดเร็ว ที่ถูกต้องส่งมอบถึงลูกค้าทุกราย เชื่อถือได้และนำไปใช้งานได้จริง

icon why choose us1

งานแปลคุณภาพ
โดยนักแปลมืออาชีพ

icon why choose us2

ส่งมอบงานเร็ว
ตรวจตามกำหนด

icon why choose us3

ศูนย์แปลมีชื่อ
เสียง เชื่อถือได้

icon why choose us4

มีรับรองคำแปล
นำไปใช้งานได้จริง

two business woman standing using smartphone discussing front office business working concept scaled

นำไปใช้ประโยชน์หลังแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรอง และรับรองกงสุล

1. นำไปใช้จดทะเบียนสมรสต่างประเทศ หรือ
2. วีซ่าแต่งงาน (ติดตาม), เดินทาง, ทำงาน , เรียนต่อ, ท่องเที่ยว ,พำนับชั่วคราว
3. ทำนิติกรรมการกฎหมาย เช่น คดีความ คำฟ้อง คำพิพากษา พินัยกรรม
4. จดทะเบียนการค้า ทำธุรกรรมระหว่างประเทศ เช่น จดทะเบียน-ยกเลิก เปลี่ยนแปลงบริษัท, ธุรกรรมกับธนาคารในต่างประเทศ

รับแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรองมากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก


พร้อมบริการรับรองคำแปลในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปใช้งานได้จริง

รับแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรองไทย

รับแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรองอังกฤษ

รับแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรองจีน

รับแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรองญี่ปุ่น

รับแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรองเกาหลี

รับแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรองลาว

รับแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรองพม่า

รับแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรองเวียดนาม

รับแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรองกัมพูชา

รับแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรองอินโดนีเซีย

รับแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรองอินเดีย

รับแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรองฟิลิปปินส์

รับแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรองเยอรมัน

รับแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรองฝรั่งเศส

รับแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรองโปรตุเกส

รับแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรองอิตาลี

รับแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรองสเปน

รับแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรองรัสเซีย

รับแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรองโปแลนด์

รับแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรองสวีเดน

รับแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรองเช็ก

รับแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรองอารบิค

รับแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรองกรีซ

รับแปลหนังสือใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรองทางอีหร่าน

รับแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรองตุรกี

รับแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรองยูเครน

รับแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรองฮังการี

รับแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรองโรมาเนีย

รับแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรองดัตช์

รับแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรองฟินแลนด์

 

ประเภทเอกสารที่ให้บริการ


ทางศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์มีบริการรับ
แปลเอกสารหลากหลายประเภท

ขั้นตอนการรับบริการรับแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรอง1. ประเมินราคา
ส่งต้นฉบับที่ต้องการแปล เพื่อประเมินราคา และระยะแปล


2. ชำระค่าบริการ
โอนค่าบริการแปลเอกสาร 100% ก่อนเริ่มดำเนินการแปลเอกสาร


3. ส่งมอบงาน
เมื่องานเรียบร้อย
แจ้งชำระส่วนที่เหลือก่อนนำส่งเอกสาร


4. ในกรณีมีการแก้ไข
สามารถแก้ไขได้ 2 ครั้ง ในระยะเวลา 7 วัน หลังได้รับงาน

ชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินผ่าน

ชื่อบัญชี บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ธนาคารเลขที่บัญชี
กรุงเทพ021-708-685-9
กสิกรไทย097-274811-0
ไทยพาณิชย์033-406475-0

หมายเหตุ : ในกรณียอดค่าบริการ 25,000 บาท มัดจำก่อนเริ่มงาน 70%, กรณีนามบริษัท ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม VAT 7%

ช่องทางการส่งไฟล์เอกสาร


 

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขากรุงเทพ

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958392
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009

ตัวอย่างรับรองเอกสาร กงสุล


 

ใบเปลี่ยนชื่อ 2 0
 3 0
 0

บริการอื่นๆ ของเรา


 

icon service1 1

รับรองเอกสารกงสุลและสถานทูต

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ

icon service2 1

รับรองเอกสารโดยทนายความ

บริการรับรองเอกสารโดยทนายความ ทั่วประเทศไทย

icon service3 1

รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ

โดยนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

icon service4

บริการทำใบรับรองความประพฤติ (CID)

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ

icon service5

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติแบบครบวงจร

คำถามที่พบบ่อย


 

สาขาที่เปิดให้บริการ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรอง รับรองกงสุล
ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลเอกสาร รับรองเอกสาร กงสุล สถานทูตในราชอาณาจักรไทย รับรองเอกสารโนตารี

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สำนักงานใหญ่ (จตุจักร , สะพานควาย)

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958392
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009