รับรองภาษาอารบิค เพื่อใช้ในต่างประเทศ

รับแปล รับรองภาษาอารบิค เพื่อใช้ในต่างประเทศ

คุณกำลังหาบริการรับแปลภาษาอารบิค เพื่อใช้ในต่างประเทศอยู่ใช่ไหม? ไม่รู้ว่าเอกสารอะไรที่ต้องเข้ารับการแปลบ้าง แปลแล้วต้องเอาไปรับรองหรือป่าว? ถ้าไม่ใช้บริการรับแปลภาษาอารบิคของศูนย์แปลภาษาสามารถแปลเองเลยได้หรือไม่? วันนี้ทางศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันของเรามีคำตอบมาให้คุณแล้วที่นี่

ก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกันก่อนค่ะ ว่าเอกสารอะไรบ้างที่ต้องผ่านการแปลเป็นภาษาอารบิคเสียก่อนถึงจะสามารถนำไปใช้งานได้ในต่างผระเทศและมีผลตามกฎหมายสากล

1.เอกสารที่ต้องผ่านการแปลและรับรองภาษาอารบิคก่อนใช้งานมีอะไรบ้าง

เอกสารรับรอง

เอกสารที่จำเป็นต้องนำมาแปลและรับรองจากเอกสารฉบับภาษาไทยเป็นฉบับภาษาอารบิคก่อนนำไปใช้งานนั้นก็คือ เอกสารทุกฉบับที่เป็น “เอกสารตราครุฑ” หรือ “เอกสารทางราชการ” อาทิเช่น

1.1 เอกสารทางทะเบียนราษฎร์ทั่วไป

 • รับแปลสูติบัตร
 • ใบรับรองการเกิด
 • ใบมรณบัตร
 • ทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้านเล่มเหลือง
 • ทะเบียนราษฎร์
 • บัตรประชาชนไทย
 • บัตรคนต่างด้าว
 • ใบขับขี่
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-ใบเปลี่ยนนามสกุล
 • หนังสือเดินทาง
 • ใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรอง

1.2 เอกสารทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า

 • ใบรับรองโสด หนังสือรับรองสถานการสมรส
 • ทะเบียนสมรส
 • ทะเบียนแห่งครอบครัว
 • ทะเบียนหย่า
 • ใบสำคัญการหย่า
 • หนังสือรับรองความประพฤติ

1.3 เอกสารราชการเพื่อขอยื่นวีซ่า

 • หนังสือยินยอมบุตร, หนังสือยินยอมให้บุตรไปต่างประเทศ
 • หนังสือรับรองบุตร
 • ใบประกาศนียบัตร-ผลการเรียน
 • ใบอนุญาตทำงาน
 • ใบรับรองแพทย์
 • สด.8 (ใบสำคัญทหารกองหนุน)
 • สด.43 (ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • สด.35 (หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร)
 • ใบอนุญาตต่างๆ เช่น ใบประกาศนียบัตรนวดแผนไทย ,ใบประกอบโรคศิลป์ ,ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ,ใบ
 • อนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปนิก
 • หนังสือรับรองอาชญากรรม
 • ใบเสร็จ บิลค่าน้ำ ไฟฟ้า

1.4 เอกสารการค้าและการลงทุน

 • ทะเบียนการค้า พค.0403
 • ทะเบียนพาณิชย์ พค.0401
 • หนังสือรับรองบริษัท
 • บัญชีผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • ใบรับรองภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • ภงด.90/91
 • ภงด. 51
 • บัตรส่งเสริมการลงทุน
 • ใบอนุญาตต่างๆ เช่น ใบอนุญาตนำเที่ยว ใบอนุญาตก่อสร้าง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าว ใบอนุญาติขายสุรา ใบอนุญาติประกอบกิจการ

1.5 เอกสารทางกฎหมาย

 • คำฟ้อง
 • คำตัดสินของศาล
 • ข้อบังคับ
 • บันทึกข้อตกลง
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • ระเบียบราชการ
 • เอกสารใช้ยื่นสำนวนฟ้องศาล
 • MOU/ TOR
 • สัญญาต่างๆ

1.6 เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่คุณต้องรู้ก่อน เมื่อเอกสารของคุณได้ผ่านการแปลเป็นภาษาอารบิคเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปก่อนนำเอกสารเข้ารับรองกงสุลหรือรับรองสถานทูต นั้นก็คือ การให้นักแปลที่ขึ้นทะเบียนนักแปลอย่างถูกต้องตามกฎหมายลงนามรับรองคำแปลเอกสารค่ะ หากไม่ผ่านการรับรองคำแปลจากนักแปลทางกงสุลและสถานทูตจะไม่สามารถดำเนินการรับรองเอกสารของเราได้ค่ะ ซึ่งในขั้นตอนนี้บริการแปลและรับรองเอกสารของทางศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน มีบริการดูแลครอบคลุมให้ด้วยในส่วนนี้ด้วยค่ะ

2.ทำไมต้องเข้ารับรองเอกสารก่อนนำไปใช้ในต่างประเทศ

อย่างที่หลายคนทราบกันอยู่แล้วค่ะ ว่าเอกสารที่จะนำไปใช้ในต่างประเทศนั้นจะต้องผ่านการแปลเป็นภาษาและรับรองเอกสารภาษาอารบิคก่อนถึงจะสามารถนำเอกสารไปใช้ได้ในต่างประเทศ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าการรับรองเอกสารที่ว่านั้นไม่ได้หมายถึงการรับรองคำแปลของเอกสารเพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงการนำเอกสารเข้ารับรองเอกสารกับกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ และรับรองเอกสารกับสถานทูตของประเทศปลายทางที่คุณจะนำเอกสารไปใช้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ

การรับรองเอกสารนั้นเป็นการทำให้เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทยมีผลใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสากล หากมีการนำเอกสารที่ออกจากหน่วยงานราชการไทยไปใช้ที่ต่างประเทศเช่นประเทศดูไบ หากเอกสารนั้นไม่ผ่านการแปลเป็นภาษาอารบิคก่อน หรือนำเอกสารไปแปลเป็นภาษาอารบิคแล้วแต่ไม่ผ่านการรับรองจากกงสุลหรือสถานทูตเอกสารนั้นถือว่าไม่สมารถใช้ได้และไม่มีผลทางกฎหมายสากลค่ะ ถึงแม้ว่าจะเป็นเอกสารฉบับจริงไม่มีการปลอมแปลงก็ตามต้องขอบอกก่อนเลยค่ะว่า

การรับรองเอกสารนั้นก็คือ การรับรองความถูกต้องของเอกสารว่าเนื้อหาภายในเอกสารถูกต้องและไม่มีการปลอมแปลง โดยผู้รับรองจะเป็นกรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศ และสถานทูต(ของประเทศปลายทาง) ประจำประเทศไทยเป็นผู้รับรองค่ะ

3.พอมีความรู้อยู่บ้าง สามารถแปลเอกสารเองได้หรือไม่

ไม่สามารถแปลเองได้ค่ะ เนื่องจากการนำเอกสารทางราชการหรือเอกสารที่มีตราครุฑเข้ารับการแปลภาษาเป็นภาษาอารบิคนั้นจำเป็นต้องมีการลงนามรับรองคำแปลจากนักแปลที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วเท่านั้นค่ะ

หากเอกสารไม่มีการลงนามรับรองคำแปลจากนักแปล เอกสารนั้นจะไม่สามารถเข้ากระบวนการรับรองเอกสารจากกงสุลและสถานทูตได้ค่ะ

การเลือกใช้บริการแปลภาษาอารบิค พร้อมบริการรับรองเอกสารกงสุลนั้นนับเป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยให้การเดินเรื่องเอกสารของคุณเป็นเรื่องง่าย เนื่องจากทางศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันจะช่วยคุณตั้งแต่ขั้นตอนการแปลเอกสาร ลงนามรับรองคำแปล ไปจนถึงยื่นเอกสารเพื่อขอรับรองกงสุลให้คุณ เปลี่ยนเรื่องวุ่นวายให้เป็นเรื่องสบายๆไปกับเรา บริการแปลและรับรองเอกสารภาษาอารบิค

4.เมื่อแปลภาษา และรับรองเอกสารเรียบร้อยแล้ว นำไปใช้ในต่างประเทศได้เลยไหม

เอกสารที่ผ่านกระบวนการแปลภาษาอารบิค และเข้ารับรองเอกสารกงสุลกระทรวงต่างประเทศและรับรองเอกสารสถานทูตเรียบร้อย เอกสารนั้นสามารถใช้งานในต่างประเทศและมีผลทางกฎหมายสากลทันทีค่ะ

5.หากอยู่ต่างประเทศต้องการแปลและการรับรองภาษาอารบิค สามารทำได้อย่างไร

หากต้องการแปลเอกสารและรับรองเอกสารภาษาอารบิค แต่ปัจจุบันอาศัยอยู่ต่างประเทศไม่สะดวกในการเดินทางมาเดินเรื่องเอกสารเอง คุณสามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการกับทางศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้ค่ะ เรามีบริการแปลภาษาอารบิคและรับรองเอกสารกงสุลแบบครบวงจร ตัวช่วยที่จะทำให้การเดินเรื่องเอกสารของคุณเป็นเรื่องง่าย เพียงส่งเอกสารต้นฉบับมาให้เราและรอรับเอกสารพร้อมใช้งานได้เลยที่บ้านค่ะ

มาจนถึงตอนนี้หลายคนคงกำลังหาศูนย์แปลภาษาที่ได้มาตรฐาน น่าเชื่อถือ และมีนักแปลขึ้นทะเบียนอยู่ใช่ไหมละคะ? ไม่รู้จะหาที่ไหนดี หรือกำลังหาอยู่ ให้ ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน เป็นคำตอบของคุณสิค่ะ ศูนย์แปลภาษาที่ให้บริการแปลภาษามากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก ที่มาพร้อมกับนักแปลที่ผ่านการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และบริการที่จะช่วยให้การยื่นขอรับรองของคุณเป็นเรื่องง่ายเพียงเข้ารับบริการแปลภาษากับเรา ไม่ว่าจะเป็นการแปลเอกสารเป็นภาษาอารบิค หรือการขอยื่นรับรองเอกสารกงสุล หรือขอรับรองสถานทูตอาหรับเอมิเรตส์ ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันก็พร้อมให้บริการคุณ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร
อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965 , 065-3958392

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 086-3669255