รับรองกงสุล เพื่อใช้ในต่างประเทศ

รับแปลอารบิค รับรองกงสุล เพื่อใช้ในต่างประเทศ

กำลังเตรียมตัวเดินทางไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอกสารสำคัญต้องเตรียมให้ครบ ไม่ว่าจะเดินทางไปเรียน เที่ยว หรือทำงาน ก็มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อเป็นการยื่นยันตัวตน หรือเพื่อยื่นเพื่อขอทำธุรกรรมต่างๆ ภายในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดูไบ)

การแปลเอกสาร “จากภาษาไทยเป็นภาษาอารบิค” จำเป็นขนาดไหน? บอกได้เลยค่ะว่าจำเป็นมาก หากคุณมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารยื่นยันตัวตนหรือทำการใดๆ ภายในประเทศดูไบหรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทยทุกฉบับ จำเป็น ต้องถูกแปลภาษาเป็นภาษาอารบิคเสียก่อนจึงจะสามารถนำไปยื่นหรือใช้งานได้

ขั้นตอนในการแปลเอกสารเป็นภาษาอารบิคนั้นไม่ใช่เพียงแค่แปลเรียบร้อยแล้วสามารถนำมาใช้ได้เลยทันที เอกสารที่ผ่านการแปลนั้นจะต้องผ่านกระบวนการรับเอกสารจากทางกงสุลกระทรวงต่างประเทศก่อนถึงจะสามารถนำเอกสารนั้นๆไปใช้งานได้ตามกฎหมาย และเป็นที่ยอมรับทางสากลค่ะ

1.ทำไมต้องใช้บริการรับแปลภาษาอารบิค

อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่าเอกสารทุกฉบับที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทย หากต้องนำไปใช้นอกประเทศไทย จำเป็น ต้องผ่านการแปลเป็นภาษานั้นๆเสียก่อน

ดูไบ

อย่างเช่นการนำเอกสารที่ออกภายในประเทศไทยไปใช้ในประเทศดูไบหรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็จำเป็นต้องผ่านการแปลเอกสารเป็นภาษาอาหรับและผ่านรับรองเอกสารจากกงสุลกระทรวงต่างประเทศก่อน เพื่อเป็นการยื่นยันว่าเอกสารนั้นน่าเชื่อถือ ไม่ได้ถูกปลอมแปลง และสามารถใช้เพื่อทำธุรกรรม นิติกรรม หรือเพื่อเป็นเอกสารยืนยันตัวตนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสากล

ซึ่งการแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอารบิคนั้น ขอบอกได้เลยค่ะว่าไม่สามารถทำเองได้ด้วยตัวเอง เนื่องจากผู้ที่สามารถแปลเอกสารทางราชการได้นั้นต้องผ่านการรับรองจากทางสถานทูตอย่างถูกต้องทางกฎหมายเท่านั้น และเมื่อเอกสารผ่านการแปลเรียบร้อยแล้วเอกสารนั้นจะต้องถูกรับรองคำแปลจากผู้แปลอีกด้วย ดังนั้นการเลือกใช้บริการแปลภาษาอารบิคกับทางศูนย์แปลภาษาที่มีทีมแปลที่ผ่านการรับรองจากทางสถานทูตแล้วจึงเป็นทางเลือกที่ดี นอกจากจะได้เอกสารที่แปลออกมาได้อย่างถูกต้อง และศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน หรือศูนย์แปลภาษาทั่วไปส่วนมากจะมีบริการในการยื่นขอรับรองเอกสารให้ในตัวด้วย ทำให้ให้คุณไม่ต้องวิ่งวุ่นเดินเอกสารต่างๆด้วยตัวเอง เพียงแค่ติดต่อศูนย์แปลเอกสารเพื่อขอรับบริการและรอรับเอกสารฉบับพร้อมใช้งานอยู่ที่บ้านได้เลย

2.เอกสารอะไรบ้างที่แปลเป็นภาษาอารบิค รับรองกงสุลได้

เอกสารที่สามารนำมาแปลเป็นภาษาอารบิคและต้องผ่านการรับรองกงสุลได้นั้น ต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐ หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือเอกสารทุกฉบับที่มีตราครุฑ ซึ่งเอกสารทุกฉบับที่ผ่านการแปลนั้นจะต้องมีการเข้าขั้นตอนเพื่อขอการรับรองเอกสารผ่านทางกงสุลกระทรวงต่างประเทศก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นเอกสารฉบับนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้ในต่างประเทศถึงแม้จะถูกแปลเอกสารจากนักแปลที่ขึ้นทะเบียนกับทางสถานทูตแล้วก็ตาม

แล้วเอกสารที่ต้องแปลเป็นภาษาอารบิคมีอะไรบ้าง วันนี้ทางศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน ได้จัดหมวดหมู่รวมมาให้แล้วที่นี่

3.ขั้นตอนการแปลอารบิคและรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

แน่นอนอยู่แล้วว่าขั้นตอนติดต่อกับหน่วยงานราชการนั้นแสนจะยุ่งยากและวุ่นวายจนไม่อยากนึกถึงเลยก็ว่าได้ ทั้งการเตรียมเอกสารนู้นนี่ การทำเอกสารขอยื่นรับรอง กว่าจะผ่านการรับรองอีก เรียกได้ว่าวิ่งเอกสารจนหัวหมุ่นไม่ได้ทำอะไรเลย แต่วันนี้ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้รวบรัดขั้นตอนอย่างง่ายมาให้คุณแล้ว ถึงขั้นตอนภายในจะมากมายแต่ถ้าทำตามขั้นตอนที่เราบอก รับรองไม่ต้องวิ่งวนแน่นอนไปมาแน่นอน จะมีอะไรบ้างไปดูกัน

3.1 นำเอกสารภาษาไทยมาเเปลอารบิคและรับรองกับที่ผ่านนักแปลที่ขึ้นทะเบียน และนำรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

นำเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐ สำนักงานเขตพื้นที่ หรือที่ว่าการอำเภอ (เอกสารที่มีตราครุฑ) ฉบับจริงมายื่นเพื่อขอรับบริการแปลภาษาอารบิคกับทางศูนย์แปลภาษา หรือหากไม่มีเอกสารฉบับจริง สามารถใช้เอกสารฉบับคัดสำเนาได้เช่นเดียวกัน แต่ในกรณีใช้เอกสารคัดสำเนา เอกสารนั้นจะต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนงานราชการเท่านั้น และต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องจากส่วนงานราชการที่ออกเอกสารนั้นๆ เพื่อเป็นการยื่นยันว่าเอกสารนั้นถูกต้องและไม่มีการปลอมแปลงข้อมูลภายในเอกสาร

ขั้นตอนนี้เมื่อทางศูนย์แปลภาษาได้รับเอกสารมาแล้ว ทางศูนย์จะดำเนินการตามกระบวนการแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นเอกสารภาษาอารบิค โดยผู้แปลที่ขึ้นทะเบียน ยอมรับจากกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระยะเวลาการแปลจะขึ้นอยู่กับจำนวนเอกสารและประเภทของเอกสาร โดยระยะเวลาในการแปลนั้นสามารถตกลงกับทางศูนย์แปลภาษาได้หากต้องการเอกสารด่วน

3.2 นำเอกสารที่รับรองผู้แปลไปรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

การนำเอกสารที่ผ่านการแปลและรับรองคำแปลไปยื่นต่อกงสุลกระทรวงต่างประเทศ สามารถทำได้ทั้งการเดินทางไปยังหน่วยงานเพื่อยื่นคำร้องขอการรับรองเอกสาร และการยื่นคำร้องขอรับรองเอกสารผ่านทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โดยการรับรองกงสุลนี้เป็นการรับรองความถูกต้องของเอกสารและรับรองว่าเอกสารไม่ได้ถูกปลอมแปลงหรือแก้ไขข้อมูลไปจากเดิม

ในขั้นตอนนี้หากอาศัยอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ไม่สะดวกในการยื่นด้วยตนเอง ทางศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน มีบริการรับรองในส่วนนี้ เพื่อลดความยุ่งยากในการเดินเอกสารหลายที่ เปลี่ยนเรื่องยุ่งยากในการขอยื่นรับรองเอกสารให้เป็นเรื่องง่าย เพียงใช้บริการรับรองเอกสาร และแปลภาษากับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันในขั้นตอนเดียว

3.3 นำไปใช้งานต่อได้

เอกสารที่ผ่านการรับรองแล้วถือว่าเป็นเอกสารที่ได้รับการยอมรับของสากล และสามารนำเอกสารนั้นไปใช้ในการทำธุรกรรม นิติกรรม ยืนยันตัวตน หรือแม้แต่ใช้ในทางธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

แต่มีในบางประเทศที่จะต้องนำเอกสารจะต้องเข้ารับการรับรองเอกสารอีกครั้งกับทางสถานทูตของประเทศนั้นๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและรับรองเอกสารอย่าละเอียด อย่างเช่นเอกสารที่ผ่านการแปลเป็นภาษาอารบิคและมีความประสงค์ในการนำไปใช้ในประเทศดูไบหรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จะต้องนำเอกสารที่ผ่านการแปลภาษาอารบิคและผ่านการรับรองจากกงสุลกระทรวงต่างประเทศ เข้ารับการรับรองความมถูกต้องของเอกสารกับทางสถานเอกอครราชทูตอาหรับเอมิเรตส์ ประจำราชอาณาจักรไทยอีกครั้งก่อนที่จะนำเอกสารไปใช้ ในส่วนนี้หากไม่แน่ใจหรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมสามารถเข้าสอบถามเพิ่มเติมกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้ค่ะ

4.ใช้บริการแปลภาษาอารบิคกับสถาบันแปลภาษาแล้วจะได้รับการรับรองการแปลเลยไหม

รับรองคำแปล

หากเข้ารับบริการแปภาษาอารบิคกับทางสถาบันแปลภาษาหรือศูนย์แปลภาษาที่ได้มาตรฐานและผ่านการรับรอง เอกสารที่ผ่านการแปลภาษาอารบิคนั้นจะมีการรับรองคำแปลมาให้เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากทางสถาบันแปลภาษาหรือศูนย์แปลภาษาจะมีผู้แปลที่ผ่านการรับรองและได้ขึ้นทะเบียนนักแปลอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้บริการแปลภาษาอยู่แล้ว จึงสามารถลงนามรับรองคำแปลในเอกสารได้ทันที

5.วิธีเลือกบริการแปลภาษาอารบิคกับสถาบันแปลภาษาที่ได้มาตรฐาน น่าเชื่อถือ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

แน่นอนอยู่แล้วเพื่อความสะดวกสบายในการดำเนินการแปลเอกสารภาษาอารบิค การเลือกสถาบันแปลภาษาหรือศูนย์แปลภาษาที่ได้มาตรฐาน มีน่าเชื่อถือ และมีทีมผู้แปลที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความง่ายและสะดวกในการขอรับรองคำแปล ลดความผิดพลาดในการแปล หากตอนนี้คุณกำลังหาศูนย์แปลภาษาที่ได้มาตรฐานและมีบริการควบคุมในการขอรับรองเอกสารอยู่แล้วละก็ ให้ ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน เป็นอีกตัวเลือกของคุณสิค่ะ ศูนย์แปลภาษาที่ให้บริการแปลภาษามากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก ที่มาพร้อมกับทีมผู้แปลที่ผ่านการขึ้นทะเบียนรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และบริการเสริมที่จะช่วยให้การยื่นขอรับรองของคุณเป็นเรื่องง่ายเพียงเข้ารับบริการแปลภาษากับเรา ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร
อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965 , 065-3958392

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 086-3669255