หนังสือรับรองอาชญากรรม คือ เอกสารที่ระบุข้อมูลเกี่ยวกับปะวัติอาชญากรรมของบุคคลนั้น หากบุคคลดังกล่างเป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่เคยทำความผิดทางกฎหมายใดใดเลย ก็จะได้รับการระบุไว้ว่า ไม่มีประวัติทางด้านอาชญากรรม แต่ถ้าเคยกระทำความผิดทางกฎหมาย ก็จะมีข้อมูลระบุไว้ในเอกสารดังกล่าว ซึ่งหนังสือรับรองอาชญากรรมนั้น เป็นเอกสารที่ช่วยยืนยันข้อมูลทางด้านอาชญากรรมของแต่ละบุคคล เป็นประโยชน์ต่อคนที่ยื่นเอกสารเอง ที่สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ผ่านเอกสารนี้ ในนขณะเดียวกันผู้รับเอกสาร หรือหน่วยงานต่างๆ ก็จะสามารถตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของบุคคลต่างๆ ได้ผ่านหนังสือรับรองอาชญากรรมได้ด้วยเช่นกัน

รับแปลหนังสือรับรองอาชญากรรม
รับแปลบัตรส่งเสริมการลงทุน 1 3

นำไปใช้ประโยชน์หลังแปลและรับรองกงสุล

 1. ต่อวีซ่า หรือหนังสือเดินทางต่างประเทศ
 2. สมัครเรียนต่อต่างประเทศ
 3. สมัครทำงาน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 4. ทำนิติกรรมการกฎหมาย เช่น คดีความ คำฟ้อง คำพิพากษา พินัยกรรม
 5. จดทะเบียนการค้า ทำธุรกรรมระหว่างประเทศ เช่น จดทะเบียน-ยกเลิก เปลี่ยนแปลงบริษัท, ธุรกรรมกับธนาคารในต่างประเทศ

การรับแปลหนังสือรับรองอาชญากรรม

การแปลหนังสือรับรองอาชญากรรมนั้น เป็นการแปลข้อมูลเกี่ยวกับประวัติทางด้านอาชญากรรม ดังนั้น เอกสารเหล่านี้ต้องแปลเนื้อหาให้มีความถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ข้อมูลเกิดความผิดพลาด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้หากแปลผิดพลาดไป อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ในชีวิตของบุคคลนั้นๆ ได้ ดังนั้น ก่อนที่จะนำไปใช้เป็นหลักฐานสำคัญต่างๆ ควรแปลอย่างละเอียดโดยนักแปลผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง นอกจากนี้ หากเราจำเป็นต้องนำเอกสารไปใช้เป็นหลักฐานที่ยื่นระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานระหว่างต่างประเทศ ต้องผ่านขั้นตอนสำคัญอย่างการรับรองกงสุลด้วย เพื่อสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในหน่วยงานราชการต่อได้จริง ดังนั้น ก่อนนำหนังสือรับรองอาชญากรรม ไปใช้งานในหน่วยงานต่างๆ ควรนำเอกสารไปแปลภาษาโดยผู้เชี่ยวชาญทางภาษาให้เรียบร้อย พร้อมรับรองคำแปลจากศูนย์แปลเอกสาร จึงจะสามารถนำเอกสารไปใช้งานต่อได้จริง

Translation การรับแปล และรับรองกงสุล รับแปลใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรอง

บริการรับรองกงสุล หนังสือรับรองอาชญากรรม

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลหนังสือรับรองอาชญากรรม พร้อมรับรองกงสุล หากใครต้องการยื่นเอกสารดังกล่าว ทางเราสามารถรับแปลหนังสือรับรองอาชญากรรม พร้อมรับรองคำแปล คุณสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปรับรองกงสุลได้ทันที หรือหากใครไม่สะดวกยื่นรับรองกงสุลเอง ทางศูนย์แปลฯ ก็มีบริการยื่นรับรองกงสุลให้

บริการของเรา

• บริการแปลหนังสือรับรองอาชญากรรม

เป็นภาษาอังกฤษ และอีก 30 ภาษาทั่วโลก

บริการรับรองกงสุล

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาการเดินทางไปด้วยตัวเอง

บริการรับรองสถานฑูต

บริการรับรองเอกสารทั้งในและนอกสถานที่ทั่วประเทศไทย

บริการแปลเอกสารประเภทต่าง ๆ

ขั้นตอนสอบถามราคา ระยะเวลาและสั่งแปล

1.ลูกค้าส่งเอกสารให้ประเมินราคาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
**ราคาและระยะเวลาแปลเอกสารแต่ละประเภทไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับประเภทงานแปลและเนื้อหาที่ส่งแปล**

2.ยืนยันแปล โดยชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินผ่านบัญชีดังต่อไปนี้


เลขที่บัญชี
021-708-685-9
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาลาดพร้าว 101
บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน


เลขที่บัญชี
097-274811-0
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาบิ๊กซี สะพานควาย
บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน


เลขที่บัญชี
033-406475-0
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาบิ๊กซี สะพานควาย
บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

3.หลังจากโอนเงินแล้ว ส่งหลักฐานการโอนมาได้ 2 ช่องทาง

 • 4.ช่องทางรับเอกสารแปล
  • รับด้วยตัวเอง
  • ทางไปรษณีย์ EMS คิดเพิ่ม 70 บาท
  • แมสเซนเจอร์ ขึ้นอยู่กับระยะทางเรียกเก็บปลายทาง

ตัวอย่างรับรองเอกสาร กงสุล

.png
work permit translation 1
work permit translation

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริการรับรองกงสุล หนังสือรับรองอาชญากรรม ( Criminal Record Division) ได้ที่

สำนักงานใหญ่ (จตุจักร , สะพานควาย)
ที่อยู่: อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 061-1769965, 065-3958392
[email protected]

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

โทร : 086-3669255

Line ID: @fc2009