ไม่เสียเวลา และผ่านชัวร์ 100

เตรียมเอกสารภาษาอังกฤษยื่นวีซ่าทำงานต่างประเทศอย่างไร ไม่เสียเวลา และผ่านชัวร์ 100%

ก่อนที่เราจะเดินทางไปต่างประเทศทุกครั้งต้องมีเอกสารสำคัญอย่าง “วีซ่า” ด้วยเสมอ แม้บางประเทศจะยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยวให้กับคนไทย แต่สำหรับการไปเรียนหรือไปทำงานก็ยังคงต้องใช้วีซ่าอยู่ดี และก็ต้องเป็นวีซ่าทำงานโดยเฉพาะด้วย แน่นอนค่ะว่าการที่เราจะขอวีซ่าเพื่อไปทำงานต่างประเทศนั้นก็ต้องมีระเบียบ ขั้นตอน และเอกสารสำคัญที่ทางสถานทูตกำหนด เพราะฉะนั้นเราจะเตรียมตัวยื่นขอวีซ่าทำงานอย่างไรดี จะใช้บริการรับแปลเอกสารที่ไหนจึงจะได้เอกสารภาษาอังกฤษสำหรับไปยื่นขอทำงานแบบถูกต้อง ครบถ้วน ให้ผ่านชัวร์ 100% แบบไม่ต้องกลัวเสียเวลา เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันมีคำตอบค่ะ

วีซ่าทำงาน คืออะไร ?

เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าวีซ่าก็คือหลักฐานที่นำไปยื่นนประกอบการเดินทางเข้าสู่ประเทศนั้น ๆ เหมือนเป็นใบอนุญาตผ่านทาง โดยวีซ่าของแต่ละประเทศและวีซ่าแต่ละแบบก็กำหนดระยะเวลาที่เราสามารถอาศัยอยู่ที่ประเทศนั้นได้แตกต่างกันออกไป ส่วนวีซ่าทำงานก็จะแตกต่างจากวีซ่าท่องเที่ยวอยู่บ้าง ทั้งเรื่องจุดประสงค์ของการขอวีซ่า รายละเอียดของวีซ่า เอกสารที่ต้องใช้ ไปจนถึงลักษณะการสัมภาษณ์วีซ่าก็จะแตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ระยะเวลาในการพำนักอยู่ต่างประเทศก็จะนานกว่าด้วย

วีซ่าทำงาน สำคัญหรือไม่ จำเป็นไหมถ้าต้องไปทำงานต่างประเทศ ?

หากจะถามว่าวีซ่าทำงานจำเป็นไหมถ้าเราต้องการไปทำงานต่างประเทศ ขอบอกเลยค่ะว่าจำเป็นและสำคัญมากเพราะหากไม่มีวีซ่าที่อนุญาตให้เราไปทำงานที่ประเทศนั้นแล้วล่ะก็ เท่ากับเราเข้าเมืองและไปทำงานแบบผิดกฎหมาย หากถูกจับได้ก็ต้องส่งตัวกลับประทเศทันที หรือหากเจ็บป่วยและมีปัญหาอะไรขึ้นมาก็ไม่มีสวัสดิการหรือกฎหมายช่วยเหลือด้วย ดังนั้นเตรียมตัวขอวีซ่าทำงานให้พร้อมก่อนเดินทางเพื่อการไปทำงานอย่างสบายใจจะดีที่สุด

วีซ่าทำงาน สำคัญหรือไม่ จำเป็นไหมถ้าต้องไปทำงานต่างประเทศ ? รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลเอกสาร
ตัวอย่างวีซ่า DS-160 สำหรับยื่นคำร้องขอวีซ่าทำงานของประเทศสหรัฐอเมริกา

วีซ่าทำงานของแต่ละประเทศนั้นมีรูปแบบ ลักษณะ และรายละเอียดแตกต่างกันออกไป อย่างเช่นหากเราต้องการไปทำงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็จะมีวีซ่าสำหรับทำงานหลาย ๆ ประเภท ซึ่งแบบที่มีการขอมากที่สุดก็คือ วีซ่า H-1B วีซ่าทำงานของประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพเชี่ยวชาญพิเศษ ส่วนมากจะเป็นอาชีพสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป, ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาในโรงการของกระทรวงต่าง ๆ ในอเมริกา, พยาบาลและผู้ที่มีความชำนาญด้านสาธารณสุขไปจนถึงนางแบบที่มีชื่อเสียง โดยวีซ่าประเภทนี้จะมีอายุไม่เกิน 6 ปี เพราะฉะนั้นก่อนเราไปทำงานที่ประเทศไหน ก็ต้องศึกษารายละเอียดของวีซ่าทำงานประเทศนั้นให้ดี เตรียมแปลเอกสารขอวีซ่าให้พร้อม เพื่อให้สามารถขอวีซ่าที่เหมาะกับการทำงานของเราอย่างมั่นใจ

ขั้นตอนการขอวีซ่า ฉบับเข้าใจง่าย

สำหรับใครที่สนใจไปทำงานต่างประเทศ ก่อนเลือกใช้บริการรับแปลภาษาเพื่อแปลเอกสารสำหรับขอวีซ่า ลองมาทำความเข้าใจขั้นตอนการขอวีซ่าเพื่อให้เรามองเห็นภาพรวมคร่าว ๆ ของการขอวีซ่าก่อนดีกว่าค่ะ

 • ขั้นที่ 1 : กรอกคำร้องขอวีซ่าชั่วคราวผ่านช่องทางออนไลน์ ตัวอย่างเช่นการขอวีซ่าทำงานอเมริกาก็ต้องไปกรอกใบคำร้องขอวีซ่า DS-160 ก่อน
 • ขั้นที่ 2 : ชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่าให้เรียบร้อยจากนั้นเก็บหลักฐานการชำระเงินเอาไว้
 • ขั้นที่ 3 : นัดสัมภาษณ์วีซ่า โดยเตรียมข้อมูลหมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขใบเสร็จชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่า หมายเลขบาร์โค้ดสิบ (10) หลักที่ระบุไว้บนหน้ายืนยันแบบฟอร์ม DS-160
 • ขั้นที่ 4 : เดินทางไปสถานทูตหรือกงสุลอเมริกาตามวันและเวลาที่นัดสัมภาษณ์เอาไว้ โดยเตรียมใบยืนยันนัดสัมภาษณ์ ใบยืนยันคำร้องขอวีซ่า DS-160 รูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนหนึ่งใบ หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันและเล่มเก่าทั้งหมด รวมถึงใบเสร็จการชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าฉบับจริงไปด้วย

หมายเหตุ : ขั้นตอนดังกล่าวเป็นตัวอย่างการขอวีซ่าทำงานของประเทศอเมริกา ส่วนวีซ่าทำงานประเทศอื่น ๆ อาจมีความแตกต่างกันในรายละเอียดแต่ภาพรวมนั้นเหมือนกัน

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าทำงาน มีอะไรบ้าง

สำหรับเอกสารที่เราต้องเตรียมใช้บริการรับแปลภาษา รับแปลเอกสารเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวสำหรับการยื่นขอวีซ่าทำงาน ก็คือ

 • เอกสารยืนยันวุฒิการศึกษาและเอกสารแสดงความสามารถใช้การทำงาน
 • หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริงจากนายจ้างปัจจุบันและนายจ้างเก่า โดยในหนังสือต้องระบุตำแหน่งงาน รายละเอียดของงาน และผลงานที่ทำ รวมถึงระยะเวลาการทำงานด้วย
 • สลิปเงินเดือนฉบับจริงของที่ทำงานปัจจุบันและที่ทำงานเก่า
 • ชื่อและหมายเลขติดต่อผู้จัดการฝ่ายบุคคลของที่ทำงานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
 • ประวัติการทำงาน เรซูเม่ หรือ CV

ซึ่งเอกสารเหล่านี้ต้องรับบริการแปลเอกสารให้เรียบร้อย โดยใช้บริการรับแปลภาษาอังกฤษจากนักแปลมืออาชีพที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้รับแปลเอกสารได้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนนำไปยื่นขอวีซ่า

ใช้บริการรับแปลภาษา รับแปลเอกสาร เพื่อแปลเอกสารภาษาอังกฤษสำหรับขอวีซ่า ดีหรือไม่ ?

การใช้บริการรับแปลภาษาหรือรับแปลเอกสารเพื่อเตรียมเอกสารภาษาอังกฤษไปยื่นขอวีซ่านั้นดีกว่าแน่นอน เพราะเราจะมั่นใจได้ว่าเอกสารที่แปลไปนั้นถูกต้อง ครบถ้วน สามารถนำไปยื่นได้จริงแบบไม่ต้องกลัวว่าจะผิดพลาด เนื่องจากนักแปลเอกสารมีความรู้และความชำนาญเรื่องการรับแปลเอกสารสำหรับขอวีซ่าอยู่แล้ว จึงสามารถแปลได้ถูกต้องแม่นยำกว่าการแปลด้วยตัวเองแน่นอน

ข้อดีของการใช้บริการรับแปลภาษาอังกฤษจากนักแปลมืออาชีพ

การเลือกใช้บริการรับแปลเอกสารจากนักแปลมืออาชีพนั้นมีข้อดีหลายอย่าง ไม่วาจะเป็น

 • เอกสารได้รับการแปลอย่างถูกต้องและแม่นยำ : เพราะเอกสารสำหรับขอวีซ่าทำงานนั้นมีความแตกต่างจากเอกสารขอวีซ่าท่องเที่ยวทั่วไป แต่ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าประเภทไหนการใช้บริการรับแปลภาษาย่อมดีกว่า เพราะมั่นใจได้ว่าเราจะได้รับเอกสารที่แปลออกมาได้ถูกต้อง เพิ่มโอกาสขอวีซ่าผ่าน ไม่ต้องกลัวเสียเวลากลับมาแก้ไขใหม่
 • มีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ : นักแปลจากศูนย์แปลเอกสารที่มีความรู้และความชำนาญสามารถให้คำแนะนำเรื่องการเตรียมเอกสารและขั้นตอนการขอวีซ่าทำงานให้แก่เราได้ ช่วยให้เรายื่นขอวีซ่าอย่างมั่นใจ ไม่ต้องกลัวผิดขั้นตอน ไม่ต้องกลัวว่าจะเตรียมเอกสารไม่ครบ
 • สะดวก และประหยัดเวลามากกว่า : การแปลเอกสารกับนักแปลมืออาชีพนั้นสะดวกกว่า ได้รับเอกสารฉบับแปลอย่างรวดเร็ว แถมยังมั่นใจว่านำไปยื่นขอวีซ่าได้จริง ทำให้เราประหยัดเวลา ไม่ต้องกลัวว่าต้องมานั่งแก้เอกสารใหม่หรือถูกปฏิเสธวีซ่าเพราะเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วนหรือแปลไม่ถูกต้องจนไม่สามารถนำไปใช้งานได้

ขั้นตอนการเตรียมตัวแปลเอกสารภาษาอังกฤษเพื่อยื่นขอวีซ่า

 1. เตรียมเอกสารให้ครบ : ขั้นแรกเลยต้องเตรียมเอกสารโดยเผื่อเวลาล่วงหน้าก่อนขอวีซ่าสัก 2-3 เดือน เพื่อรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการทำงานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
 1. เลือกศูนย์แปลเอกสารมืออาชีพ : เลือกใช้บริการรับแปลภาษา รับแปลเอกสารจากศูนย์แปลฯ มืออาชีพ เพื่อให้เรามั่นใจว่าจะได้รับเอกสารที่ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษแบบถูกต้อง ตรงตามหลักการและรูปแบบ สามารถนำไปยื่นขอวีซ่าได้จริง
 1. เลือกบริการแบบครบวงจร : เลือกศูนย์แปลเอกสารที่นอกจากรับแปลภาษาหรือรับแปลเอกสารแล้ว ยังมีบริการเป้นตัวแทนดำเนินการยื่นขอวีซ่าแทนด้วย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา

เลือกศูนย์แปลเอกสารสำหรับขอวีซ่าทำงานอยู่หรือเปล่าคะ ? เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันมีบริการแปลเอกสารสำหรับขอวีซ่าทำงานโดยเฉพาะแบบครบวงจร

ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน บริการรับแปลเอกสารและรับแปลภาษาเพื่อเตรียมตัวขอวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าทำงานวีซ่าท่องเที่ยว หรือวีซ่าประเภทอื่น ๆ โดยนักแปลมืออาชีพ มีความรู้และประสบการณ์ด้านการรับแปลเอกสารเตรียมขอวีซ่าโดยเฉพาะ ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ให้คุณมั่นใจทุกครั้งที่ต้องเตรียมเอกสารภาษาอังกฤษสำหรับยื่นขอวีซ่าทำงานแน่นอน

 • ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร
อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965 , 065-3958392
https://goo.gl/maps/zUrGGGGWSrtMvjDa7

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 086-3669255
https://goo.gl/maps/s21JAisaAnRPvxtHA