รับแปลจีน รับรองเอกสารสถานทูตจีน ที่ไหนดี งานคุณภาพ เชื่อถือได้

รับแปลจีน รับรองเอกสารสถานทูตจีน ที่ไหนดี งานคุณภาพ เชื่อถือได้

งานแปลเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ในการแปลมาก เพราะต้องเจอกับความยากของภาษา สำนวน คำศัพท์เฉพาะทาง และความแตกต่างของโครงสร้างไวยากรณ์ ทำให้การแปลภาษาจีนไม่ใช่เรื่องง่ายเลย โดยเฉพาะหากเป็นการแปลเอกสารราชการ เอกสารทางธุรกิจ รวมถึงเอกสารที่ต้องใช้ดำเนินงานทั้งในและต่างประเทศ หากแปลผิดพลาดขึ้นมาจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ได้ ดังนั้น การเลือกใช้บริการจากศูนย์แปลจีนและรับรองเอกสารสถานทูตจีนจึงเป็นตัวเลือกที่ช่วยให้เราจัดการงานเอกสารได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว การใช้บริการแปลจีนกับศูนย์แปลภาษาดียังไง มาดูกันเลย

1. ใช้บริการรับแปลจีนจากศูนย์แปลภาษา ดีกว่าแปลเองยังไง

1.1 เอกสารได้รับการแปลอย่างถูกต้อง

การใช้บริการแปลจีนจากศูนย์แปลภาษาจีนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแปลภาษาจีน จะทำให้เรามั่นใจได้ในความถูกต้องของการแปล เพราะผู้แปลมักจะมีความเชี่ยวชาญในภาษาจีน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีความรู้ในเรื่องการจัดการงานเอกสาร จึงช่วยให้เอกสารของเราได้รับการแปลอย่างถูกต้อง มีคุณภาพ และนำไปใช้ได้จริง

1.2 ป้องกันความผิดพลาดจากการแปลเอง

การแปลเอกสารเองมีความเสี่ยงต่อความผิดพลาด หากเราไม่ใช่นักแปลมืออาชีพ การเลือกสรรคำศัพท์ที่เหมาะสมและสื่อความหมายครบถ้วน ไม่ผิดเพี้ยนถือเป็นเรื่องยากมาก ทางที่ดีควรใช้บริการรับแปลจีนจากศูนย์แปลภาษาจะดีกว่า สามารถช่วยป้องกันความผิดพลาด ประหยัดเวลา มีความสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งได้รับเอกสารที่มีการแปลถูกต้องและมีคุณภาพด้วย

1.3 ศูนย์แปลภาษารับรองการแปลได้ นำไปใช้ได้จริง

การรับรองการแปลเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญมากในการแปลเอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ และเอกสารที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานราชการ หากใช้บริการแปลภาษาจีนกับศูนย์แปลภาษา เอกสารก็จะได้รับการแปลพร้อมกับรับรองการแปลจากศูนย์โดยทันที ช่วยให้เรานำเอกสารไปใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีปัญหาตามมา

2. เอกสารอะไรบ้างที่ต้องมีการรับรองการแปล

2.1 เอกสารราชการไทยใช้ที่จีน

เอกสารราชการที่นำใช้ในประเทศจีน จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองการแปลโดยศูนย์แปลก่อน ก่อนนำไปรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แล้วจึงจะสามารถนำไปใช้ในประเทศจีนได้ เอกสารราชการไทยที่ต้องรับรองการแปลก่อนนำไปใช้ในจีน ได้แก่

เอกสารทางทะเบียนราษฎร์

เอกสารทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า

เอกสารราชการเพื่อขอยื่นวีซ่า

เอกสารการค้าและการลงทุน

เอกสารทางกฎหมาย

 • ใบแจ้งความ-บันทึกประจำวัน  ( Police Report)
 • คำฟ้อง
 • คำตัดสินของศาล
 • ข้อบังคับ
 • บันทึกข้อตกลง
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • ระเบียบราชการ
 • เอกสารใช้ยื่นสำนวนฟ้องศาล

2.2 เอกสารจีนนำมาใช้ที่ไทย

เอกสารจีนที่สามารถนำมารับรองเอกสาร เพื่อนำไปใช้ในไทย ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองโนตารี จากสถานเอกอัครราชทูตไทยในจีน ณ กรุงปักกิ่งก่อน ก่อนนำมาให้ศูนย์แปลแปลเป็นภาษาไทย รับรองศูนย์แปล และรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แล้วถึงจะสามารถนำไปใช้ตามหนาวยงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เอกสารจีนที่ต้องรับรองการแปลก่อนนำมาใช้ในไทย ได้แก่

 • ทะเบียนสมรสจีน (Marriage Certificate)
 • ใบรับรองโสดจีน (Marital Status Cerificate)
 • สำเนาหนังสือเดินทางจีน (Passport)
 • ใบรับรองวุฒิการศึกษาจีน (Transcript)
 • สูติบัตรจีน (Birth Certificate)
 • เอกสารจีนราชการอื่นๆ

3. การแปลเอกสาร และรับรองเอกสารสถานทูตจีน เพื่อนำไปใช้ต่างประเทศ

ถ้าต้องการแปลเอกสารจีนเพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ ก่อนอื่นจะต้องนำเอกสารไปแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมรับรองคำแปล จากนั้นนำเอกสารไปรับรองเอกสารกงสุลกับกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ แล้วนำเอกสารไปขอรับรองจากทางสถานทูตจีนให้เรียบร้อย เอกสารนั้นจึงจะสามารถใช้งานได้ในต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

สำหรับระยะเวลาในการดำเนินเรื่องเอกสารของแต่ละขั้นตอนจะใช้เวลานานมาก ถ้าต้องการนำเอกสารไปใช้ในต่างประเทศควรคำนวณระยะเวลาในการเตรียมเอกสาร และระยะเวลาในการเดินเรื่องให้ดี เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าและเกิดปัญหาการออกเอกสารไม่ทันการใช้งานได้

4. สถานทูตจีนที่รับรองเอกสาร

ที่อยู่ศูนย์บริการยื่นรับรองเอกสาร สถานทูตจีน ที่กรุงเทพฯ
1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Call Center 02-207-5888

เวลาเปิดให้บริการและวันหยุด
(1)วันเปิดทำการ :วันจันทร์ – วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดราชการ)
เวลารับยื่นใบคำร้อง :9:00 น.- 15:00 น.
เวลาสำหรับรับเอกสารคืน : 9:00 น.- 16:00 น.

หมายเหตุ : ในระหว่างปีจะมีการประกาศเพิ่มเติมในส่วนของวันหยุดเทศกาลจีนหรืออื่นๆ กรุณาตรวจสอบในส่วนของข่าวสารบนเว็บไซต์สถานทูตจีน

5. ขั้นตอนใช้บริการแปลจีน รับรองเอกสารยื่นสถานทูตจีน กับศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ขั้นตอนการรับบริการแปลเอกสารและ รับรองเอกสารยื่นสถานทูตจีน กับ ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

เข้าประเมินราคา

ส่งเอกสารต้นฉบับที่ต้องการแปล เพื่อประเมินราคา และระยะในการแปลภาษาจีน

ชำระค่าบริการ

เมื่อต้องลงเรื่องระยะเวลาและค่าบริการเรียบร้อย จะต้องโอนค่าบริการแปลภาษา 100% ก่อนเริ่มดำเนินการแปลภาษาส่งมอบงาน

เมื่อเอกสารถูกแปลและรับรองเรียบร้อย ทางศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันจะทำการส่งมอบเอกสาร หรือหากท่านใดไม่สะดวกในการเข้ารับเอกสารก็สามารถส่งเอกสารให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ได้

เเจ้งรับเอกสาร

เสร็จเเล้ว ส่งเอกสารกลับลูกค้าทางไปรษณีย์ หรือรับที่สำนักงานด้วยตัวเอง

6. บริการแปลภาษาจีนกับศูนย์แปลภาษาเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน มีให้บริการรับแปลภาษาจีน พร้อมรับรองคำแปลจากศูนย์แปล และมีบริการรับรองเอกสารกงสุลและสถานทูตจีนแบบครบวงจร ช่วยลดเวลา ลดกระบวนการและขั้นตอนที่ยุ่งยาก ไม่ต้องมานั่งปวดหัววุ่นวายกับกองเอกสารอีกต่อไป มั่นใจคุณภาพ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 13 ปี ถ้าหากต้องการแปลภาษาจีนเพื่อใช้ในไทยหรือใช้ในต่างประเทศ สามารถติดต่อรับความปรึกษา และใช้บริการกับศูนย์แปลภาษาเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้เลย

บทความเเนะนำ

🌎 ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร
อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965 , 065-3958392
https://goo.gl/maps/zUrGGGGWSrtMvjDa7

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 086-3669255
https://goo.gl/maps/s21JAisaAnRPvxtHA