.png

ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสคนไทยกับชาวต่างชาติในต่างแดน


ความรักเป็นเรื่องที่ไร้พรมแดน แม้จะต่างภาษาหรือต่างเชื้อชาติก็สามารถเกิดเป็นความรักดีๆ ได้ มีคนไทยหลายคนที่มีคู่รักเป็นชาวต่างชาติ และครองคู่กันไปได้อย่างยาวนาน และยิ่งในปัจจุบันนี้การสื่อสารเป็นเรื่องไร้พรมแดน ทำให้พบรักกับคนต่างชาติได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

แต่หลายคนก็อาจจะสงสัยในประเด็นที่ว่า ถ้าเรามีคู่รักเป็นชาวต่างชาติ จะสามารถจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้หรือเปล่า ซึ่งคำตอบก็คือสามารถทำได้ และทำได้ไม่ยากด้วยค่ะ เพียงแค่เตรียมเอกสารให้พร้อม และดำเนินตามขั้นตอนให้ถูกต้อง

แล้วถ้าเราจะจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อไขข้อสงสัยต่างๆ วันนี้ ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน เลยขอมาแนะนำขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสคนไทยกับชาวต่างชาติในต่างแดนมาฝากค่ะ

ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสคนไทยกับชาวต่างชาติในต่างแดน

ควรจดทะเบียนที่ไทย หรือที่ต่างประเทศ

การจดทะเบียนสมรสคนไทยและคนต่างชาติ มีขึ้นตอนอะไรบ้าง?

หลายคู่อาจเกิดคำถามว่า ถ้าเราอยากจะจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติควรจดที่ประเทศไทย หรือที่ต่างประเทศกันดี ก่อนอื่นเลย เราขอแนะนำว่าให้ทั้งคู่ควรวางแผนเรื่องการแต่งงานและการใช้ชีวิตคู่ให้เรียบร้อยกันก่อนค่ะ เช่น เมื่อแต่งงานแล้ว ทั้งคู่จะอาศัยอยู่ด้วยกันที่ประเทศไหน รวมถึงการวางแผนเรื่องการเงิน การมีบุตร การทำงาน และแผนระยะยาวในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันค่ะ เมื่อเราวางแผนทุกอย่างได้แล้ว เราก็จะทราบว่า จดทะเบียนสมรสที่ไหนที่สะดวกกับทั้งคู่มากกว่า เช่น ถ้าในระยะ 2-3 ปีนี้ มีความจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยก่อน แล้วค่อยตัดสินใจเรื่องไปต่างประเทศ ก็สามารถจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติที่ไทยได้เลย หรือถ้าวางแผนไว้ว่าจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศ ก็แนะนำว่าให้จดทะเบียนที่ต่างประเทศก่อนได้ค่ะ แต่อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุดแล้ว จำเป็นต้องจดแจ้งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนจดทะเบียนสมรส

หากคุณทั้งคู่วางแผนกันอย่างแน่ชัดแล้วว่า อยากจะจดทะเบียนสมรสร่วมกัน และตกลงได้ว่า จะจดทะเบียนสมรสที่ต่างแดน หรือต่างประเทศก่อนละก็ สำหรับคนไทยแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะ สามารถจดทะเบียนที่ต่างแดนกับคู่สมรสของคุณได้เลย ซึ่งสิ่งแรกที่ต้องเตรียมเลยก็คือ เอกสารสำคัญในการจดทะเบียนสมรสค่ะ ซึ่งเอกสารสำคัญที่คนสัญชาติไทยต้องเตรียมให้เรียบร้อย ได้แก่เอกสารดังต่อไปนี้ค่ะ

  1. ใบรับรองโสดเพื่อสมรส (Material Status Certificate) สามารถแจ้งคำร้องที่สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอเพื่อขอใบรับรองโสดได้ค่ะ และเอกสารต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน โดยต้องผ่านการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองคำแปลจากศูนย์แปล  แล้วจึงนำไปรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์กระทรวงการต่างประเทศไทย กรณีที่เคยทำการสมรสและเคยหย่าจะต้องมีหนังสือรับรอง (ออกโดยอำเภอไม่เกิน 3 เดือน) ว่าไม่เคยทำการสมรสกับผู้ใดภายหลังจากการหย่ามาแสดงด้วย
  2. สูติบัตร ขึ้นอยู่กับบางประเทศต้องการยื่นพร้อมกับใบรับรองโสด
  3. บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริงหรือบัตรเหลืองติดรูปถ่าย หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่ายหรือเอกสารรับรองบุคคล ที่คัดสำเนาจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนที่มีรูปถ่าย พร้อมสำเนาด้านหน้าและด้านหลัง 1 ชุด
  4. ทะเบียนบ้านไทยเล่มจริง หรือฉบับที่มีตรารับรองจากอำเภอ พร้อมสำเนา 1 ชุด (สำเนาซึ่งอำเภอรับรองมาจะต้องออกให้ภายใน 3 เดือนนับถึงวันที่มายื่น)
  5.  หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย หน้าต่ออายุหนังสือเดินทาง และหน้าเปลี่ยนนามสกุล กรณีมีวีซ่า กรุณาถ่ายสำเนาหน้าวีซ่ามาด้วย 1 ชุด
  6. หากเคยจดทะเบียนหย่ามาก่อน ต้องนำใบสำคัญการหย่าตัวจริงหรือใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวหย่าพร้อมสำเนา 1 ชุด (กรณีที่เป็นหญิงไทยต้องหย่ามาแล้วอย่างน้อย 310 วัน หากหย่ายังไม่ถึง 310 วัน ไม่สามารถจดทะเบียนตามกฎหมายไทยได้)
  7. หากเคยเปลี่ยนชื่อมาก่อน กรุณานำใบเปลี่ยนชื่อตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
  8.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

เอกสารที่กล่าวมาข้างต้นขึ้นอยู่กับปลายทางในประเทศนั้นๆ ด้วยค่ะว่า ต้องการใช้อะไรบ้าง จำเป็นต้องถามปลายทางให้ชัดเจนก่อนที่จะจัดเตรียมเอกสารต่างๆ  และจึงดำเนินการแปลและรับรองเอกสารต่อไปค่ะ

ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสคนไทยกับชาวต่างชาติในต่างแดน

เมื่อเตรียมเอกสารสำหรับจดทะเบียนสมรสเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสค่ะ มาดูกันว่า ขั้นตอนการจะทะเบียนสมรสคนไทยกกับชาวต่างชาติในต่างแดน จะต้องทำอย่างไรบ้าง

 แจ้งขอหนังสือรับรองสถานะภาพความเป็นโสด และสำเนาพาสปอร์ตจากสถานทูตนั้นๆ ในประเทศไทย

ก่อนอื่นเลย เราต้องมีเอกสารที่เรียกว่าหนังสือรับรองสถานะภาพความเป็นโสดค่ะ ซึ่งเราได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อเอกสารที่ต้องเตรียม แต่หลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่า แล้วเอกสารนี้จะไปขอได้ที่ไหน คำตอบก็คือ สามารถขอได้ที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอค่ะ และที่สำคัญเอกสารนี้ต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือนด้วย นอกจากนี้ สิ่งที่ต้องเตรียมอีกอย่างก็คือ สำเนาพาสปอร์ตค่ะ ซึ่งสามารถขอได้ที่สถานทูตนั้นๆ ในประเทศไทยค่ะ

แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองโดยศูนย์แปล

เมื่อได้เอกสารสำคัญมาครบเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ต้องทำเป็นลำดับถัดไปก็คือ นำเอกสารทั้งหมดแปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะ เนื่องจากว่าเรายื่นจดแจ้งที่ต่างประเทศ เอกสารทั้งหมดก็ควรเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสากล และเมื่อแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ให้นำไปรับรองคำแปลว่ามีความถูกต้องและข้อมูลครบถ้วนโดยศูนย์แปลเอกสารค่ะ เราเลยอยากขอแนะนำว่า ให้ใช้บริการศูนย์แปลเอกสารตั้งแต่ขั้นตอนการแปลเลย เพราะจะสะดวกกว่าค่ะ มาที่ศูนย์แปลเอกสารทีเดียว ได้ทั้งงานแปลคุณภาพ และการรับรองคำแปลในรอบเดียว

นำเอกสารที่แปลแล้ว มารับรองกงสุล โดยมอบอำนาจให้ศูนย์แปลดำเนินการเเทน

เมื่อแปลเอกสารทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองคำแปลโดยศูนย์แปลเอกสารเรียบร้อยแล้ว ก็ให้นำเอกสารดังกล่าวมารับรองกงสุลค่ะ ซึ่งการดำเนินการยื่นรับรองกงสุลสามารถทำได้ด้วยตนเอง แต่ว่าก็ต้องผ่านหลายขั้นตอนอยู่เช่นกัน ถ้าใครไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ยื่นอย่างไร หรือไม่ค่อยมีเวลาในการมาดำเนินเอกสารเท่าไหร่นัก ก็สามารถมอบอำนาจให้ศูนย์แปลดำเนินการแปลให้ได้ค่ะ โดยทำหนังสือมอบอำนาจให้ศูนย์แปล แล้วศูนย์แปลจะดำเนินการทุกอย่างให้เอง คุณเพียงรอรับเอกสารที่ผ่านการรับรองกงสุลอย่างสมบูรณ์เท่านั้น ซึ่งที่ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน ก็มีทั้งบริการแปลเอกสาร รับรองคำแปล และดำเนินการยื่นรับรองกงสุลแทนคุณให้ด้วยค่ะ

นำเอกสารที่ผ่านการรับรอง ไปยื่นจดทะเบียนที่สำนักงานปกครอง หรือสถานทูตในต่างประเทศ

การจดทะเบียนสมรส ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

ให้นำเอกสารดังกล่าวไปยื่นจดทะเบียนที่สำนักงานปกครอง หรือสถานทูตในต่างประเทศค่ะ โดยให้ไปกับคู่สมรสของคุณด้วย และทำตามขั้นตอนต่างๆ ที่สำนักงานปกครองหรือสถานทูตแนะนำ เพียงเท่านี้ทั้งคุณและเขาก็เท่ากับว่าได้จดทะเบียนสมรส เป็นสามีภรรยาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่ะ

นี่ก็คือขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสคนไทยกับชาวต่างชาติที่ต่างประเทศ เห็นไหมคะว่า ไม่ยุ่งยากเลย เพียงแค่เตรียมเอกสาร แปลเอกสาร ยื่นรับรองคำแปลโดยศูนย์แปล และยื่นรับรองกงสุลจากไทยเลยให้เรียบร้อย แล้วนำเอกสารทั้งหมดไปยื่นจดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศได้เลยค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอย่าลืมมาจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยด้วยนะคะ


ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน แปลและรับรองเอกสารเพื่อจดทะเบียนสมรส ครบวงจร

หากคุณมีคนรักเป็นชาวต่างชาติ และวางแผนไว้ว่าจะแต่งงาน รวมถึงจดทะเบียนสมรสด้วยกันก็สามารถทำได้ง่ายๆ ไม่ยากค่ะ แต่ก่อนอื่นทั้งคู่ต้องตกลงร่วมกันก่อนว่า อยากจะจดทะเบียนสมรสที่ไหนกันก่อนระหว่างที่ประเทศไทยหรือที่ต่างประเทศ หากตกลงกันแล้ว ปรากฏว่าสะดวกจดทะเบียนที่ต่างประเทศมากกว่า ก็สามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่เราแนะนำได้เลยค่ะ ส่วนใครไม่แน่ใจว่า ควรจะนำเอกสารไปแปล และรับรองเอกสารที่ไหนดี ก็สามารถมาใช้บริการศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน ได้เลยค่ะ ศูนย์แปลเอกสารคุณภาพ ทั้งรับแปลภาษา รับรองภาษา ยื่นกงสุลให้คุณ เรียกได้ว่ามาที่นี่ที่เดียวครบวงจร ช่วยให้การจดทะเบียนสมรสกับคู่ของคุณง่ายขึ้นหลายเท่า


ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน ศูนย์แปลเอกสารมีคุณภาพ รับแปลภาษาทุกชนิด ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ อีกกว่า 30 ภาษาทั่วโลก การรันตีคุณภาพ โดยแปลจากนักแปลผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ด้านการแปลมามากกว่า 10 ปี นอกจากนี้ เรายังมีบริการรับรองเอกสาร ช่วยให้คุณดำเนินการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในราคามิตรภาพ


  • ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน