เพื่อจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติทำอย่างไร ง่ายนิดเดียว

แปลและรับรองเอกสาร เพื่อจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติทำอย่างไร ง่ายนิดเดียว

ช่วงใกล้วันวาไลนไทน์แบบนี้ ถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีของคู่รักที่จะตกลงเป็นฝั่งเป็นฝา มีพิธีลั่นระฆังวิวาห์ของคู่รักมากมาย และอีกหนึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือ การเดินไปจดทะเบียนสมรสที่ว่าการอำเภอนั่นเอง หากเป็นคู่รักที่เป็นสัญชาติเดียวกัน ก็คงไม่ใช่เรื่องยากอะไร เพียงแค่เตรียมเอกสารให้ครบ แล้วไปดำเนินการจดทะเบียนสมรสที่ว่าการอำเภอได้เลยe

แต่ถ้าคู่รักของเราเป็นคนต่างชาติละ จะทำอย่างไรดี หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน วันนี้ ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน ในฐานะที่มีประสบการณ์แปลและรับรองเอกสารเพื่อจดทะเบียนสมรสมาอย่างยาวนาน  เรามีคำตอบมาแนะนำทุกคนค่ะ ลองมาดูกันเลยว่า หากคุณต้องจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติต้องเตรียมข้อมูลสำคัญอะไรบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร ตามมาอ่านกันได้เลยค่ะ


แปลและรับรองเอกสารเพื่อจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติทำอย่างไร ง่ายนิดเดียว
 1. จดทะเบียนสมรส สำคัญอย่างไร
 2. คุณสมบัติของผู้จดทะเบียนสมรส
 3. การเตรียมเอกสารแปลและรับรองเอกสารเพื่อสมรสกับชาวต่างชาติ
  1. หนังสือรับรองสถานะภาพความเป็นโสด (Material Status Certificate/ Single Certificate/ Certificate of Impediment)
  2. สำเนาหนังสือเดินทางที่ออกโดยสถานทูตของประเทศนั้นๆ
  3. หนังสือเดินทางตัวจริง
  4. ทะเบียนบ้านไทย หรือ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา คนละ 1 ชุด
  5. ต้นฉบับทะเบียนหย่า พร้อมสำเนา คนละ 1 ชุด
  6. ใบรับรองแพทย์ระบุว่าไม่ได้ตั้งครรภ์
  7. เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
 4. ขั้นตอนแปลและรับรองเอกสารเพื่อจดทะเบียนสมรส
  1. แจ้งขอหนังสือรับรองสถานะภาพความเป็นโสด และสำเนาพาสปอร์ตจากสถานทูตนั้นๆ ในประเทศไทย  
  2. นำเอกสารมาแปลเป็นภาษาไทย และรับรองกงสุล
  3. เตรียมเอกสาร 2 รายการนี้ก็สามารถนัดหมายไปจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ
  4. กรณีเป็นชาวต่างชาติ จำเป็นต้องมีหาล่ามแปลภาษา และพยาน เพื่อใช้จดทะเบียนสมรส
 5. ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน แปลและรับรองเอกสารเพื่อจดทะเบียนสมรส ครบวงจร

จดทะเบียนสมรส สำคัญอย่างไร

ถ้าการจดทะเบียนสมรสกับคนต่างชาติเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก และดำเนินการต่างกันกับคนที่มีสัญชาติเดียวกับเรา ทำไมเราไม่แก้ปัญหาด้วยการไม่ต้องจดทะเบียนสมรสไปเลย จะได้ไม่ต้องเกิดความยุ่งยากให้ลำบากใจ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคู่รักค่ะว่า จะมีแค่สัญญาใจที่บอกกันด้วยปากเปล่าว่าจะใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกัน หรืออยากจดทะเบียนสมรสให้เป็นหลักฐานถูกต้องตามนิตินัย

แปลและรับรองเอกสาร การจดทะเบียนสมรส

แต่สำหรับเราแล้ว เราอยากแนะนำให้ทุกคู่จดทะเบียนสมรสดีกว่าค่ะ แม้ว่าคุณจะรักกันมาก และเชื่อใจกันมากแค่ไหน แต่การจดทะเบียนสมรสนั้นมีความสำคัญมากกว่าที่คิดค่ะ อย่างแรกเลยคือ เป็นหลักฐานชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมายว่า ทั้งคู่ตกลงที่จะเป็นสามี ภรรยากัน และเมื่อจดทะเบียนสมรสแล้วก็จะมีสิทธิต่างๆ ที่มีร่วมกัน ทำให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย อย่างเช่น สามีภรรยามีสิทธิ์จัดการสินสมรสร่วมกัน (ทรัพย์ที่ได้มาระหว่างสมรส) มีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนจากผู้ที่ทำให้คู่สมรสของตัวเองเสียชีวิตได้ เช่น เมื่อสามีโดนรถชน ภรรยาสามารถเรียกค่าเสียหายถึงชีวิตกับผู้ขับรถชนได้

เมื่อมีบุตรก็จะเป็นผลดีต่อบุตรของคุณค่ะ การจดทะเบียนสมรส ทำให้บุตรมีฐานะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย และใช้นามสกุลของพ่อได้ทันที รวมถึงสามารถรับมรดกจากผู้เป็นพ่อได้ตามกฎหมาย

แปลและรับรองเอกสาร ให้กับแขกชาวต่างชาติ

นอกจากนี้ ยังตัดปัญหาเรื่องนอกใจ หรือมีมือที่สามได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย อย่างเช่น หากพบว่าคู่สมรสมีชู้ ก็สามารถเรียกค่าเสียหายได้ทั้งจากคู่สมรสของตัวเอง และเรียกค่าเสียหายได้จากชู้ด้วย และเมื่อถึงคราวที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตจากกันไป สามีหรือภรรยามีสิทธิ์รับมรดกของคู่สมรสได้ด้วย 

นี่คือประโยชน์เบื้องต้นจากการจะทะเบียนสมรสค่ะ จะเห็นได้ว่า มีประโยชน์มากมาย การจจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก แต่ในกรณีที่คู่รักเป็นชาวต่างชาติ จะต้องทำอย่างไร วันนี้เรามีคำตอบมาฝากค่ะ ต้องขอบอกก่อนเลยว่า จริงๆ แล้วขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดค่ะ

คุณสมบัติของผู้จดทะเบียนสมรส

คุณสมบัติของผู้จดทะเบียนสมรส แปลและรับรองเอกสาร

ก่อนที่จะไปดูว่า การจดทะเบียนสมรสกับคนรักที่เป็นชาวต่างชาติ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนั้น เราขอพูดถึงเรื่องคุณสมบัติของผู้จดทะเบียนสมรสกันก่อนค่ะ การจะจดทะเบียนสมรสได้ ทั้งคู่ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. ชายหรือหญิงต้องมีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่ถือสัญชาติประเทศนั้นๆ
 2. จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ และต้องนำบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอมด้วย กรณีที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลให้ทำการสมรสได้ ส่วนผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเอง
 3. หญิงที่สามีตาย หรือการมีการหย่าร้างมาก่อน จะทำการะสมรสใหม่ได้ต่อเมื่อการสมรสครั้งก่อนได้สิ้นสุดไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่
  – คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น
  – สมรสกับคู่สมรสเดิม
  – มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์ หรือ
  – ศาลมีคำสั่งให้สมรสได้

การเตรียมเอกสารแปลและรับรองเอกสารเพื่อสมรสกับชาวต่างชาติ

หากเช็กคุณสมบัติแล้วพบว่ามีครบและตรงตามทุกข้อ ก็ถือว่าผ่านด่านขั้นแรกแล้วค่ะ คุณทั้งคู่สามารถจดทะเบียนสมรสได้ ต่อไปมาสู่ด่านต่อไปเลยคือ การเตรียมเอกสารค่ะ หากจะจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนั้น มาดูกันเลยค่ะ

หนังสือรับรองสถานะภาพความเป็นโสด (Material Status Certificate/ Single Certificate/ Certificate of Impediment)

กรณีผู้ขอจดทะเบียนสมรสเป็นฝ่ายที่ไม่ใช่คนสัญชาติไทย ให้ไปขอหนังสือรับรองสถานนะภาพความเป็นโสดได้ที่สถานทูตของประเทศนั้นๆ หลังจากนั้น นำเอกสารดังกล่าวไปแปลเป็นภาษาไทยและรับรองโดยกงสุล กระทรวงการต่างประเทศค่ะ

สำเนาหนังสือเดินทางที่ออกโดยสถานทูตของประเทศนั้นๆ

เอกสารต่อไปที่ต้องเตรียมก็คือ สำเนาหนังสือเดินทางที่ออกโดยสถานทูตของประเทศนั้น โดยต้องแปลเป็นภาษาไทย และรับรองโดยกงสุล กระทรวงการต่างประเทศค่ะ สำหรับบางเขตใช้เพียงสำเนาหนังสือเดินทาง  แปลเป็นภาษาไทย และรับรองโดยศูนย์แปลเอกสารเท่านั้น

หนังสือเดินทางตัวจริง

แปลและรับรองเอกสาร หนังสือเดินทางตัวจริง

นอกจากต้องเตรียมสำเนาหนังสือเดินทางที่แปลเป็นภาษาไทย พร้อมรับรองโดยกงสุลแล้ว ต้องเตรียมหนังสือเดินทางตัวจริงด้วย

ทะเบียนบ้านไทย หรือ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา คนละ 1 ชุด

เอกสารที่ลืมไปได้โดยเด็ดขาดเลยก็คือ ทะเบียนบ้านในไทย หรือบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาค่ะ โดยเตรียมไปคนละ 1 ชุด

ต้นฉบับทะเบียนหย่า พร้อมสำเนา คนละ 1 ชุด

กรณีที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือ ทั้งสองฝ่าย เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนและได้หย่าขาดแล้ว ต้องเตรียมต้นฉบับพร้อมสำเนาทะเบียนการหย่าไปเป็นหลักฐานด้วย

ใบรับรองแพทย์ระบุว่าไม่ได้ตั้งครรภ์

สำหรับฝ่ายหญิงที่ได้หย่าขาดกับคู่สมรสเดิมมาน้อยกว่า 310 วัน ณ วันที่ยื่นขอจดทะเบียนสมรสใหม่ ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าไม่ได้ตั้งครรภ์ด้วย ถึงจะสามารถดำเนินการจดทะเบียนสมรสได้

เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

สุดท้าย เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เป็นต้น

ขั้นตอนแปลและรับรองเอกสารเพื่อจดทะเบียนสมรส

หากคุณและคู่รักได้เตรียมเอกสารต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนแปลและรับรองเอกสารเพื่อจะทะเบียนสมรสค่ะ ต้องทำอย่างไรบ้าง ตามมาอ่านกันได้เลยค่ะ

แจ้งขอหนังสือรับรองสถานะภาพความเป็นโสด และสำเนาพาสปอร์ตจากสถานทูตนั้นๆ ในประเทศไทย  

ขั้นตอนแรกต้องเดินทางไปขอหนังสือรับรองสถานะภาพความโสด และสำเนาพาสปอร์ตจากสถานทูตประเทศนั้นในประเทศไทยด้วยตนเองค่ะ

นำเอกสารมาแปลเป็นภาษาไทย และรับรองกงสุล

หลังจากได้เอกสารใบรับรองสถานะภาพความเป็นโสด และสำเนาพาสปอร์ตแล้ว ให้นำเอกสารดังกล่าวมาแปลเป็นภาษา และรับรองโดยกงสุล กระทรวงต่างประเทศค่ะ หากคุณไม่อยากเสียเวลาในการแปลเอกสาร หรือยื่นรับรองกงสุล สามารถใช้บริการ ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน ได้เลยค่ะ มีทั้งบริการแปลเอกสาร และยื่นรับรองกงสุลให้คุณได้อย่างเรียบร้อย

เตรียมเอกสาร 2 รายการนี้ก็สามารถนัดหมายไปจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ

แปลและรับรองเอกสาร เตรียมพร้อมเอกสารสำคัญ

เมื่อเตรียมเอกสารข้อ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการนัดหมายสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่ใกล้บ้าน หรือที่ไหนก็ได้ที่สะดวกที่สุดเพื่อไปจดทะเบียนสมรส ซึ่งต้องยื่นเอกสารและจดทะเบียนสมรสตามเวลาราชการทำการเท่านั้น คือช่วงเวลา 8.30-15.30 น. ซึ่งขั้นตอนในข้อนี้ ทางศูนย์แปลเอกสารของเรามีบริการให้ค่ะ

กรณีเป็นชาวต่างชาติ จำเป็นต้องมีหาล่ามแปลภาษา และพยาน เพื่อใช้จดทะเบียนสมรส

หากคู่ของคุณเป็นชาวต่างชาติ ต้องหาล่ามแปลภาษา และพยานไปด้วยค่ะ เพื่อให้การสื่อสารระหว่างการจดทะเบียนสมรสเป็นไปอย่างถูกต้องและเข้าใจตรงกัน หากไม่รู้ว่าจะหาล่ามจากไหน สามารถใช้บริการจ้างล่ามแปลภาษาจากศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน ได้เลยค่ะ


หมายเหตุ เมื่อจดทะเบียนสมรสแล้ว คู่สมรสฝ่ายหญิงจะต้องรีบไปดำเนินการแก้ไขทะเบียนราษฏร์และขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง ณ อำเภอท้องที่ตามทะเบียนบ้านไทย พร้อมทั้งทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่โดยทันที

ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน แปลและรับรองเอกสารเพื่อจดทะเบียนสมรส ครบวงจร

แปลและรับรองเอกสาร ทำหนังสือเรียนเชิญแขกต่างชาติ

หากคุณมีคู่รักเป็นชาวต่างชาติและอยากจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย จะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป คุณสามารถใช้บริการจาก ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน ได้เลยค่ะ เพราะเรามีบริการแปลและรับรองเอกสารเพื่อจดทะเบียนสมรส พร้อมให้คำแนะนำและช่วยเหลือในทุกขั้นตอนการจดทะเบียนสมรส เรียกได้ว่ามาหาเรา ได้ครบวงจรในที่เดียว


ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลเอกสารทั่วไปเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ ทั่วโลกกว่า 30 ภาษา พร้อมบริการรับรองเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นรับรองเอกสารแปลภาษาอังกฤษ รับรองกงสุล รับรองเอกสารโนตารี และ รับรองเอกสารโดยผู้เชียวชาญศาลยุติธรรม การันตีถึงคุณภาพ เอกสารแปลโดยผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณมากกว่า 10 ปี


 • ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร
อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965 , 065-3958392

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 086-3669255