การขอหนังสือยินยอมให้บุตร

การขอหนังสือยินยอมให้บุตรอายุต่ำกว่า 20 ปีเดินทางไปต่างประเทศ

การเดินทางไปต่างประเทศเป็นการเดินทางที่จะช่วยเปิดโอกาสในชีวิต ทำให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้รับมาก่อน คุณพ่อคุณแม่ก็อาจมีช่วงเวลาที่ต้องให้ลูกไปต่างประเทศ โดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ไปด้วย ถ้าหากลูกยังคงเป็นผู้เยาว์อยู่จำเป็นต้องขอเอกสารที่เรียกว่า หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อแสดงความยินยอมให้ลูกที่ยังอายุไม่ถึง 20 ปี สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1. หนังสือยินยอมให้บุตรอายุต่ำกว่า 20 ปีเดินทางไปต่างประเทศขอได้ที่ไหน?

ก่อนที่ลูกวัยเยาว์จะเดินทางไปยังประเทศอื่น คุณแม่คุณแม่จะต้องจัดเตรียมเอกสารแสดงความยินยอมให้เรียบร้อย โดยการขอหนังสือยินยอมให้บุตรอายุต่ำกว่า 20 ปีเดินทางไปต่างประเทศ สามารถติดต่อขอทำหนังสือให้ความยินยอมได้ที่สำนักงานเขตหรืออำเภอตามทะเบียนบ้าน

2. ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการขอหนังสือยินยอม?

2.1 ขั้นตอนการขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ

2.1.1 เตรียมเอกสารสำหรับยื่นขอหนังสือยินยอม

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นขอหนังสือยินยอม ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนของลูก หรือ สูติบัตรฉบับจริง บัตรประจำตัวประชาชนของคุณพ่อและคุณแม่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรองการอุปการะเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น

2.1.2 จองคิวในการเข้ายื่นเอกสาร

ติดต่อจองคิวเพื่อยื่นเอกสาร ในการขอหนังสือยินยอมให้บุตรอายุต่ำกว่า 20 ปีเดินทางไปต่างประเทศ

2.1.3 ยื่นเอกสารพร้อมเข้าลงลายมือชื่อในหนังสือยินยอม

คุณพ่อและคุณแม่จะต้องเข้ายื่นเอกสาร พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารแสดงความยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตหรืออำเภอ

2.1.4 ชำระค่าธรรมเนียม

ชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินการที่สำนักงานเขตหรืออำเภอ พร้อมรับเอกสารกลับบ้าน

3. ขั้นตอนการแปลและรับรองเอกสารแปลหนังสือยินยอมให้บุตรอายุต่ำกว่า 20 ปีเดินทางไปต่างประเทศ

3.1 เตรียมเอกสารสำหรับยื่นขอหนังสือยินยอม

เตรียมเอกสารหนังสือยินยอมให้บุตรอายุต่ำกว่า 20 ปีเดินทางไปต่างประเทศ ที่มีการลงลายมือชื่อ และมีการรับรองจากทางสำนักงานเขตหรืออำเภอแล้ว

3.2 นำหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศเเปลเป็นอังกฤษ รับรองศูนย์แปลบริษัท

แนะนำว่าให้ใช้บริการกับนักแปลที่ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยติดต่อศูนย์แปลเอกสาร หรือศูนย์แปลภาษาในการแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้เอกสารสามารถลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปลได้อย่างถูกต้อง และนำไปใช้ได้อย่างไม่มีปัญหา บริการครบวงจรตั้งเเต่การแปลเอกสาร และรับรองเอกสาร

3.3 รับรองเอกสาร กงสุล

นำหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศเข้ารับรองเอกสารกงสุล กับเจ้าหน้าที่เพื่อรับรองความถูกต้องตามกฎหมายของเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถ้าใช้บริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน เรามีบริการแปลเอกสาร รับรองแปล  บริการรับรองกงสุล และรับรองสถานทูต แบบครบจบในที่เดียว

3.4 รับรองเอกสารที่สถานทูตในไทย (หากต้องการ)

เมื่อรับรองเอกสารกงสุลเรียบร้อยแล้ว สามารถนำเอกสารนี้เข้ารับการรับรองกับทางสถานทูตประจำประเทศไทย

4. ผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือยินยอมต้องเป็นใคร?

ผู้ที่สามารถลงลายมือชื่อในหนังสือยินยอมได้นั้นต้องเป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของเด็ก โดยหนังสือยินยอมจะต้องมีการลงลายมือชื่อของบิดาและมารดา ต่อหน้าเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ และจากนั้นเจ้าหน้าที่จะลงลายมือชื่อรับรอง

5. หากผู้ปกครองสามารถเดินทางมาได้แค่คนเดียวสามารถทำหนังสือยินยอมได้ไหม?

การทำหนังสือยินยอมจะต้องมีการเดินทางมาแสดงตนของบิดาและมารดา ทั้งคู่จะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตหรืออำเภอ หากบิดาหรือมารดาเป็นผู้ดูแลบุตรฝ่ายเดียว ไม่สามารถติดต่ออีกฝ่ายได้ ให้นำหนังสือรับรองการอุปการะเลี้ยงดูบุตรแต่เพียงผู้เดียวมาแสดง หากบิดาหรือมารดาเสียชีวิต ให้นำใบมรณะบัตรของอีกฝ่ายมาแสดงด้วย จึงจะสามารลงนามในหนังสือรับรองเพียงคนเดียวได้

6. ศูนย์แปลและรับรองเอกสาร กรุงเทพ ภูเก็ต

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน มีบริการแปลและรับรองเอกสารหนังสือยินยอม ช่วยให้คำปรึกษาด้านการจัดเตรียมเอกสาร การแปลภาษาอังกฤษ การรับรองแปล พร้อมแนะนำการยื่นรับรองกงสุล และการรับรองเอกสารที่สถานทูตในไทย เพื่อให้ทุกขั้นตอนการดำเนินการของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ไร้ปัญหา

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน บริการรับรองกงสุล รับแปลหนังสือยินยอมบุตร หนังสือยินยอมให้บุตรไปต่างประเทศ หนังสือรับรองบุตร แปลภาษาอังกฤษ และบริการแปลภาษามากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก ด้วยประสบการณ์ด้านการแปลมากกว่า 10 ปี การันตีคุณภาพ โดยแปลจากนักแปลผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ราคาคุณภาพ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร
อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965 , 065-3958392

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 086-3669255