สูติบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนบ้านภาษาอังกฤษขอคัดที่ไหน

สูติบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนบ้านภาษาอังกฤษขอคัดที่ไหน

สูติบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ และทะเบียนบ้านเป็นเอกสารราชการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของบุคคล ซึ่งช่วยยืนยันถึงตัวตนของแต่ละคนได้เป็นอย่างดี เป็นเอกสารสำคัญที่มักจะใช้เป็นประจำหากต้องติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือการทำหนังสือเดินทางเพื่อไปต่างประเทศ แต่ถ้าเกิดทำเอกสารสำคัญหายขึ้นมา เราสามารถที่จะคัดเอกสารใหม่ได้ บทความนี้จะแนะนำสถานที่ขอคัดเอกสารเหล่านี้ในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงการใช้เอกสารที่ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษและขั้นตอนการรับรองเอกสารต่างๆ

1. สถานที่ในการขอคัดเอกสารในประเทศไทย

  • สูติบัตร

การขอคัดเอกสารสูติบัตรในประเทศไทย สามารถทำได้ที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ โดยต้องเตรียมเอกสารประกอบการขอคัดเอกสารสูติบัตร เช่น บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) และเอกสารประกอบอื่นๆ ตามที่สำนักงานกำหนด

  • ใบเปลี่ยนชื่อ

การขอคัดเอกสารใบเปลี่ยนชื่อในประเทศไทย สามารถทำได้โดยติดต่อกับสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ และจะต้องเตรียมเอกสารประกอบที่ต้องใช้เพื่อขอคัดเอกสารใบเปลี่ยนชื่อไปด้วย เช่น บัตรประชาชน สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) และใบเปลี่ยนชื่อจากการสมรส

  • ทะเบียนบ้าน

การขอคัดสำเนาทะเบียนบ้าน สามารถติดต่อกับทางสำนักงานเขต และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองสำเนาทะเบียนบ้าน โดยต้องเตรียมบัตรประชาชนไปด้วย หากให้ผู้อื่นดำเนินการแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจด้วย

2. สถานที่ขอคัดเอกสารในต่างประเทศ

สำหรับผู้ที่อยู่ต่างประเทศและต้องการขอคัดเอกสาร แนะนำให้ติดต่อสถานทูตประเทศไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆ ทางสถานทูตสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ในการขอคัดเอกสารต่างๆ ได้

หากไม่สะดวกเดินทางมาคัดเอกสารด้วยตัวเอง เนื่องจากอยู่ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน มีบริการคัดเอกสารราชการต่างๆ อาทิเช่น  สูติบัตร มรณบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล  ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า  อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการงานเอกสารให้ง่ายยิ่งขึ้น

3. ขอคัดเอกสารภาษาอังกฤษสามารถนำไปใช้ในต่างประเทศได้เลยไหม

เอกสารการทะเบียนสูติบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนบ้าน ที่ได้คัดเอกสารเป็นภาษาอังกฤษแล้ว จะต้องนำไปยื่นขอรับรองกงสุลไทย กระทรวงการต่างประเทศหรือนิติกรณ์เอกสารให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในต่างประเทศได้ หากไม่สะดวกดำเนินการเอง หรืออยู่ต่างประเทศ สามารถติดต่อใช้บริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน ทางบริษัทมีบริการคัดเอกสารราชการ บริการแปลภาษาอังกฤษ รับรองแปล และรับรองกงสุลแบบครบวงจร ทำให้ทุกขั้นตอนกลายเป็นเรื่องง่าย ช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาดำเนินเรื่องเอง

4. ขั้นตอนการขอรับรองเอกสารกงสุล

4.1 ขอเอกสารจากหน่วยงาน

ขั้นตอนแรกให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานทะเบียน อำเภอ หรือเขต เพื่อขอเอกสารสำคัญต่างๆ ที่จำเป็นต่อการนำไปยี่นรับรองกงสุล

4.2 นำเอกสารเข้ามารับการแปลเป็นภาษาอังกฤษที่จะนำไปยื่น

หลังจากได้รับเอกสารจากหน่วยงานมาแล้วจะต้องนำเอกสารเหล่านั้นไปแปลภาษาอังกฤษ แนะนำให้ใช้บริการของศูนย์แปลบริษัทที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้แปลเอกสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เพราะเอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารที่สำคัญ จึงต้องแปลโดยศูนย์แปลบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญการแปลและรับรองเอกสารกงสุล

4.3 นำเอกสารเข้ารับรองคำแปลโดยศูนย์แปลบริษัท ที่น่าเชื่อถือ

เอกสารที่ผ่านการแปลจากศูนย์แปลบริษัท ทางศูนย์สามารถช่วยรับรองคำแปลของเราได้ทันที การรับรองแปลจะเป็นการยืนยันถึงความถูกต้องของการแปลเอกสาร หากไม่มีการรับรองแปลก็ไม่สามารถนำเอกสารไปใช้รับรองกงสุลได้

4.4 นำเอกสารเข้ารับรองกงสุล

ขั้นตอนสุดท้ายก่อนการนำเอกสารไปใช้งานคือการนำเอกสารยื่นขอรับรองกงสุล หรือ รับรองนิติกรณ์เอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อรับรองกงสุลเสร็จสิ้นเราก็สามารถนำเอกสารของเราไปใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

5. ศูนย์รับแปลภาษาและรับรองกงสุล รับรองสถานทูต กรุงเทพ ภูเก็ต

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน มีบริการขอแปลเอกสาร สูติบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ สำเนาทะเบียนบ้าน และรับรองเอกสารในไทย พร้อมแปลและรับรองกงสุล สถานทูตประจำประเทศไทยแบบครบวงจร โดยผู้เชี่ยวชาญด้านงานเอกสารและการแปลที่มีประสบการณ์มากกว่า 13 ปี บริการรับแปลเอกสารทุกชนิด แปลภาษาอังกฤษ แปลภาษาจีน และแปลภาษาอื่นๆ กว่า 30 ภาษา เราพร้อมช่วยเหลือดูแลตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อให้การจัดการเอกสารของคุณเป็นเรื่องง่าย ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร
อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965, 065-3958392

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 086-3669255