รับแปลทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้านเล่มเหลือง
(House registration)


รับแปลทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้านเล่มเหลือง พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร

รับแปลทะเบียนบ้าน

ทะเบียนบ้าน เป็นเอกสารที่ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลสมาชิกในครอบครัวรวมถึงตัวเราเอง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่อาศัยที่อยู่ในประเทศไทย ทำให้รู้ได้ว่า บุคคลนั้นๆ อาศัยอยู่ที่ไหน มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือไหม ซึ่งสำหรับชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทย ก็จะมีทะเบียนบ้านเป็นของตัวเอง โดยเป็นทะเบียนบ้านเล่มเหลือง ซึ่งแตกต่างจากของคนไทยที่เป็นทะเบียนบ้านเล่มน้ำเงิน

.jpg
สำเนาทะเบียนบ้าน

ทะเบียนบ้านทั่วไป

ทะเบียนบ้านเล่มเหลือง

ทะเบียนบ้านเล่มเหลือง

การรับแปลทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้านเล่มเหลือง และรับรองกงสุล

การแปลทะเบียนบ้าน และทะเบียนบ้านเล่มเหลืองนั้น ต้องมีความถูกต้องและสมบูรณ์ เพราะเป็นเอกสารที่มีผลบังคับตามกฎหมาย และเพื่อสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในหน่วยงานราชการต่อได้จริง ดังนั้น ก่อนนำทะเบียนบ้าน หรือทะเบียนบ้านเล่มเหลือง ไปใช้เป็นหลักฐานได้ ต้องนำไปแปลภาษาให้เรียบร้อย และถูกต้องมากที่สุด หลังจากนั้นถึงจะนำไปรับรองกงสุล ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เพราะว่าเป็นขั้นตอนการยืนยันความถูกต้องของเอกสารจากราชการไทย หากเราข้ามขั้นตอนนี้ไป โดยไม่ยื่นรับรองกงสุล ถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย และไม่สามารถนำเอกสารไปใช้งานต่อต่างประเทศได้ ดังนั้น เราควรนำทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้านเล่มเหลืองไปแปลก่อนรับรองกงสุล

บริการรับรองกงสุล รับแปลทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้านเล่มเหลือง

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้านเล่มเหลือง พร้อมรับรองกงสุล หากใครต้องการยื่นเอกสารดังกล่าว ทางเราสามารถรับแปลทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้านเล่มเหลือง พร้อมรับรองคำแปล คุณสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปรับรองกงสุลได้ทันที หรือหากใครไม่สะดวกยื่นรับรองกงสุลเอก ทางศูนย์แปลฯ ก็มีบริการยื่นรับรองกงสุลให้

 e1707203284910

ทำไมถึงเลือก แปลทะเบียนบ้านกับเรา ?


ส่งมอบงานคุณภาพ เน้นความรวดเร็ว ที่ถูกต้องส่งมอบถึงลูกค้าทุกราย เชื่อถือได้และนำไปใช้งานได้จริง

icon why choose us1

งานแปลคุณภาพ
โดยนักแปลมืออาชีพ

icon why choose us2

ส่งมอบงานเร็ว
ตรวจตามกำหนด

icon why choose us3

ศูนย์แปลมีชื่อ
เสียง เชื่อถือได้

icon why choose us4

มีรับรองคำแปล
นำไปใช้งานได้จริง

portrait asian couple walking hugging together looking happy front their new house start new life scaled

นำไปใช้ประโยชน์หลังแปลทะเบียนบ้านและรับรองกงสุล

1. นำไปใช้จดทะเบียนสมรสต่างประเทศ หรือ
2. วีซ่าแต่งงาน (ติดตาม), เดินทาง, ทำงาน , เรียนต่อ, ท่องเที่ยว ,พำนับชั่วคราว
3. ทำนิติกรรมการกฎหมาย เช่น คดีความ คำฟ้อง คำพิพากษา พินัยกรรม
4. จดทะเบียนการค้า ทำธุรกรรมระหว่างประเทศ เช่น จดทะเบียน-ยกเลิก เปลี่ยนแปลงบริษัท, ธุรกรรมกับธนาคารในต่างประเทศ

รับแปลทะเบียนบ้านมากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก


พร้อมบริการรับรองคำแปลในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปใช้งานได้จริง

รับแปลทะเบียนบ้านไทย

รับแปลทะเบียนบ้านอังกฤษ

รับแปลทะเบียนบ้านจีน

รับแปลทะเบียนบ้านญี่ปุ่น

รับแปลทะเบียนบ้านเกาหลี

รับแปลทะเบียนบ้านลาว

รับแปลทะเบียนบ้านพม่า

รับแปลทะเบียนบ้านเวียดนาม

รับแปลทะเบียนบ้านกัมพูชา

รับแปลทะเบียนบ้านอินโดนีเซีย

รับแปลทะเบียนบ้านอินเดีย

รับแปลทะเบียนบ้านฟิลิปปินส์

รับแปลทะเบียนบ้านเยอรมัน

รับแปลทะเบียนบ้านฝรั่งเศส

รับแปลทะเบียนบ้านโปรตุเกส

รับแปลทะเบียนบ้านอิตาลี

รับแปลทะเบียนบ้านสเปน

รับแปลทะเบียนบ้านรัสเซีย

รับแปลทะเบียนบ้านโปแลนด์

รับแปลทะเบียนบ้านสวีเดน

รับแปลทะเบียนบ้านเช็ก

รับแปลทะเบียนบ้านอารบิค

รับแปลทะเบียนบ้านกรีซ

รับแปลทะเบียนบ้านอีหร่าน

รับแปลทะเบียนบ้านตุรกี

รับแปลทะเบียนบ้านยูเครน

รับแปลทะเบียนบ้านฮังการี

รับแปลทะเบียนบ้านโรมาเนีย

รับแปลทะเบียนบ้านดัตช์

รับแปลทะเบียนบ้านฟินแลนด์

 

ประเภทเอกสารที่ให้บริการ


ทางศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์มีบริการรับ
แปลเอกสารหลากหลายประเภท

ขั้นตอนการรับบริการรับแปลทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้านเล่มเหลือง1. ประเมินราคา
ส่งต้นฉบับที่ต้องการแปล เพื่อประเมินราคา และระยะแปล


2. ชำระค่าบริการ
โอนค่าบริการแปลเอกสาร 100% ก่อนเริ่มดำเนินการแปลเอกสาร


3. ส่งมอบงาน
เมื่องานเรียบร้อย
แจ้งชำระส่วนที่เหลือก่อนนำส่งเอกสาร


4. ในกรณีมีการแก้ไข
สามารถแก้ไขได้ 2 ครั้ง ในระยะเวลา 7 วัน หลังได้รับงาน

ชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินผ่าน

ชื่อบัญชี บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ธนาคารเลขที่บัญชี
กรุงเทพ021-708-685-9
กสิกรไทย097-274811-0
ไทยพาณิชย์033-406475-0

หมายเหตุ : ในกรณียอดค่าบริการ 25,000 บาท มัดจำก่อนเริ่มงาน 70%, กรณีนามบริษัท ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม VAT 7%

ช่องทางการส่งไฟล์เอกสาร


 

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขากรุงเทพ

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958392
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009

ตัวอย่างรับรองเอกสาร กงสุล


 

เอกสารทะเบียนบ้าน3
ตัวอย่างเอก :แปลเอกสาร กงสุล ภูเก็ต
document รับรองกงสุล 7

บริการอื่นๆ ของเรา


 

icon service1 1

รับรองเอกสารกงสุลและสถานทูต

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ

icon service2 1

รับรองเอกสารโดยทนายความ

บริการรับรองเอกสารโดยทนายความ ทั่วประเทศไทย

icon service3 1

รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ

โดยนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

icon service4

บริการทำใบรับรองความประพฤติ (CID)

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ

icon service5

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติแบบครบวงจร

คำถามที่พบบ่อย


 

สาขาที่เปิดให้บริการ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับแปลทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้านเล่มเหลือง รับรองกงสุล
ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลเอกสาร รับรองเอกสาร กงสุล สถานทูตในราชอาณาจักรไทย รับรองเอกสารโนตารี

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สำนักงานใหญ่ (จตุจักร , สะพานควาย)

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958392
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009