บริการรับรองเอกสารจากต่างประเทศ รับรองกงสุล เพื่อใช้ในประเทศไทย

บริการรับรองเอกสารจากต่างประเทศ รับรองกงสุล เพื่อใช้ในประเทศไทย


หากเรามีเอกสารสำคัญจากต่างประเทศ และอยากนำมาใช้ในประเทศไทย เราไม่สามารถนำเอกสารดังกล่าวมาใช้ได้ทันทีค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการต่างๆ จากต่างประเทศ เช่น เอกสารสำหรับการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในประเทศไทย (link) ใบอนุญาตต่างๆ  หนังสือมอบอำนาจ ใบรับรองการศึกษา ใบประกาศนียบัตร เอกสารเหล่านี้ หากต้องการยื่นกงสุล  จำเป็นต้องผ่านสถานทูตประจำประเทศไทยก่อนเสมอ  ไม่สามารถทำข้ามขั้นตอนได้ ควรแปลเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ และรับรองศูนย์แปล ก่อนนำไปยื่นรับรองกงสุลค่ะ


บริการรับรองเอกสารจากต่างประเทศ รับรองกงสุล เพื่อใช้ในประเทศไทย
 1. หากต้องการนำเอกสารจากต่างประเทศเข้ามาใช้ในไทย สามารถยื่นกงสุลได้เลยไหม
 2. ทำไมต้องยื่นสถานทูตก่อนนำมาแปลเอกสาร
 3. ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร เพื่อใช้ในต่างประเทศ
  1. เตรียมเอกสารที่ต้องการใช้ให้เรียบร้อย
  2. นำเอกสารไปรับรองสถานทูตประเทศไทย
  3. นำเอกสารที่ผ่านรับรองสถานทูตมาแปลเป็นภาษาไทย และรับรองคำแปลโดยศูนย์แปลหรือนักแปลขึ้นทะเบียนสถานฑูตนั้นๆ (บางประเทศ)
  4. นำเอกสารไปรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
  5. นำไปใช้งานได้
 4. หากต้องการนำเอกสารจากต่างประเทศเข้ามาใช้ในไทย รับรองศูนย์แปล ใช้งานได้เลยค่ะ
 5. ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับรองเอกสารภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในไทย แบบครบวงจร

หากต้องการนำเอกสารจากต่างประเทศเข้ามาใช้ในไทย สามารถยื่นกงสุลได้เลยไหม

เเราได้รับคำถามจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการกับ ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน มากมายค่ะ และคำถามยอดฮิตเลยก็คือ หากจะนำเอกสารต่างประเทศเข้ามาใช้ในไทย เราสามารถยื่นกงสุลได้เลยไหม เราเลยขอตอบว่า ตามความจริงเลยว่า เอกสารต่างประเทศของประเทศนั้นๆ ต้องผ่านการยื่นสถานทูตประจำประเทศในประเทศไทยก่อนค่ะ แล้วถึงจะยื่นกงสุลได้ 

แต่การรับรองเอกสารนั้น มีความซับซ้อนกว่านี้ค่ะ เพราะบางเอกสารก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าปลายทางเขาต้องการเอกสารแบบไหน สถานทูตบางประเทศเมื่อยื่นสถานทูตแล้ว ก็ต้องนำเอกสารไปแปลภาษาไทยต่อ แล้วนำกลับมายื่นสถานทูตอีกครั้ง ถึงจะนำไปรับรองกงสุลได้ค่ะ

ซึ่งหลายคนอาจจะรู้สึกว่า มีความยุ่งยากสักเล็กน้อย แต่เรื่องพวกนี้จะง่ายขึ้นมาก เพราะเราจะมาแนะนำขั้นตอนการรับรองเอกสารจากต่างประเทศ มาใช้ในไทยให้เข้าใจทุกขั้นตอนในบทความนี้ค่ะ

ทำไมต้องยื่นสถานทูตก่อนนำมาแปลเอกสาร

ทำไมต้องยื่นสถานทูตก่อนนำมาแปลเอกสาร บริการแปล รับรองกงสุล

หลายคนอาจเกิดความสงสัยว่า เมื่อนำเอกสารจากต่างประเทศมาใช้ในไทย ทำไมต้องนำเอกสารไปยื่นสถานทูตก่อน  เพราะเป็นการยืนยันเอกสารจากต้นทางว่า ได้มาอย่างถูกต้องตามทางกฎหมายหรือไม่  จึงจำเป็นต้องให้สถานทูตรับรองเอกสารฉบับนั้นก่อนแปลเป็นภาษาไทย และนำไปรับรองที่กงสุล กระทรวงการต่างประเทศอีกครั้งก่อนยื่นใช้งานที่หน่วยงานราชการในไทยได้ต่อไปค่ะ

ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร เพื่อใช้ในต่างประเทศ

คราวนี้เพื่อไม่ให้หลายคนเกิดความสับสนว่า จะนำเอกสารจากต่างประเทศมาใช้ในไทย สรุปแล้วต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง แล้วต้องทำอะไรก่อนหลัง วันนี้ ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน เลยขอมาแนะนำขั้นตอนการเตรียมเอกสารทุกขั้นตอน เพื่อใช้ในประเทศไทยได้จริงค่ะ

เตรียมเอกสารที่ต้องการใช้ให้เรียบร้อย

เตรียมเอกสารที่ต้องการใช้ให้เรียบร้อย เพื่อใช้ในต่างประเทศ รับแปลภาษารับรองกงศุล

ขั้นตอนแรกเลย ให้เราเตรียมเอกสารทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อนค่ะ เราสามารถเช็กกับปลายทางที่เราต้องยื่นเอกสารไปให้เขาว่า เขาต้องการเอกสารอะไรบ้าง แล้วเราลิสต์ออกมาให้ครบ และจัดเตรียมเอกสารดังกล่าวให้เรียบร้อยค่ะ  เพื่อที่ว่าเวลาดำเนินการรับรองเอกสารจะได้ไม่ตกหล่น หรือต้องเสียเวลานำไปยื่นเอกสารหลายรอบนั่นเอง เช่น จดทะเบียนสมรสกับคนไทย  จำเป็นต้องยื่นคำร้องขอใบรับรองโสดและสำเนาหนังสือเดินทางที่สถานทูตประจำประเทศไทย  ก่อนนำมาแปลเป็นไทย และรับรองกงสุลต่อไป 

นำเอกสารไปรับรองสถานทูตประเทศไทย

ขั้นตอนต่อมา เมื่อเราเตรียมเอกสารที่ต้องการใช้เรียบร้อยแล้ว ให้นำเอกสารทั้งหมดไปรับรองสถานทูตในประเทศไทยก่อนค่ะ เช่น เป็นเอกสารต่างประเทศที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เราก็ต้องนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นรับรองที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในประเทศไทยให้เรียบร้อย ก่อนนำมาแปลเอกสารเป็นภาษาไทย และรับรองกงสุลต่อไป  (link)

โดยส่วนใหญ่เอกสารที่ผ่านรับรองจากสถานทูตจะเป็นภาษาอังกฤษมาแล้ว  หากเป็นภาษาอื่น เช่น เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี  จำเป็นต้องแปลโดยนักแปลที่ขึ้นทะเบียนสถานฑูตหรือศูนย์แปลที่ขึ้นทะเบียนสถานฑูต  (ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน มีบริการค่ะ)  ก่อนให้ทางสถานทูตรับรอง และจึงไปรับรองกงสุลต่อไปได้

นำเอกสารที่ผ่านรับรองสถานทูตมาแปลเป็นภาษาไทย และรับรองคำแปลโดยศูนย์แปลหรือนักแปลขึ้นทะเบียนสถานฑูตนั้นๆ (บางประเทศ)

เเมื่อนำเอกสารที่เราต้องการใช้ไปรับรองสถานทูตมาแล้ว เราจะยังไม่สามารถนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นรับรองกงสุลได้ค่ะ เราจะเห็นว่าเอกสารที่ผ่านการรับสถานทูตมาแล้วจะยังคงเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ ตามต้นฉบับ แต่การรับรองกงสุลเราต้องยื่นเอกสารที่แปลเป็นภาษาไทยถึงจะยื่นรับรองได้ ดังนั้น ในขั้นตอนต่อไปก็คือ ให้นำเอกสารที่ผ่านการรับรองสถานทูตมาแล้ว แปลเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยค่ะ

หลายคนอาจเกิดคำถามว่า สามารถแปลเอกสารทั้งหมดได้ด้วยตนเองได้ไหม เพราะว่าขั้นตอนการแปลน่าจะไม่ใช่เรื่องที่ยากมาก หากตนเองมีความเชี่ยวชาญเรื่องการแปลอยู่แล้ว จริงๆ ก็สามารถทำได้ค่ะ แต่เราขอแนะนำว่าควรให้ศูนย์แปล แปลเอกสารให้จะดีกว่า เพราะท้ายที่สุดคุณก็ต้องมาใช้บริการรับรองคำแปลจากศูนย์แปลอยู่แล้ว ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ตัวเราเองไปสามารถทำการรับรองได้ ดังนั้น ควรใช้บริการจากศูนย์แปลไปเลย เราก็จะได้งานแปลที่มีคุณภาพ ไร้ที่ติ และสมบูรณ์มากที่สุด และยื่นรับรองคำแปลจากศูนย์แปลได้เลย พร้อมที่จะนำไปยื่นกงสุลในขั้นตอนต่อไปค่ะ

นำเอกสารไปรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

บริการแปล รับรองกงสุล งานคุณภาพใช้งานได้จริง

ขั้นตอนต่อมา เมื่อนำเอกสารไปแปลเป็นภาษาไทย และผ่านการรับรองคำแปลจากศูนย์แปลเอกสารแล้ว ขั้นตอนต่อไป ก็คือ นำเอกสารดังกล่าวไปรับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศค่ะ ซึ่งก็ต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ ในการรับรองกงสุลอีกหลายขั้นตอน และต้องเดินทางไปดำเนินการที่กระทรวงต่างประเทศด้วย

ข้อแนะนำสำคัญจากเราก็คือ หากอยากให้เอกสารมีความสมบูรณ์ เรียบร้อย แปลได้อย่างถูกต้อง และผ่านการรับรองคำแปล ให้เริ่มจากการสอบถามข้อมูลที่ปลายทางที่ต้องการยื่นเอกสาร ว่าใช้เอกสารอะไรบ้าง เอกสารนี้ต้องรับรองกงสุลไทย กระทรวงการต่างประเทศด้วยไหม  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผู้ใช้บริการ หากคุณเป็นมือใหม่ในการยื่นเอกสาร เมื่อได้รับคำแนะนำแล้ว ในขั้นตอนการแปลและรับรองคำแปลให้มาใช้บริการศูนย์แปลเอกสารตั้งแต่แรกเลยจะดีกว่าค่ะ จะได้ทั้งงานแปลที่มีคุณภาพ และได้รับบริการรับรองคำแปลไปในตัว ทีเดียวจบ อย่างที่ ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน ของเรา ก็มีทั้งบริการรับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองคำแปล สำหรับยื่นรับรองกงสุลโดยเฉพาะค่ะ

นำไปใช้งานได้

เมื่อยื่นรับรองกงสุลแล้ว ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ คุณสามารถนำเอกสารที่ทั้งผ่านการรับรองสถานทูต แปลภาษา รับรองคำแปล และรับรองกงสุล ไปใช้งานจริงในหน่วยงานราชการ ในประเทศไทยได้เลย

หากต้องการนำเอกสารจากต่างประเทศเข้ามาใช้ในไทย รับรองศูนย์แปล ใช้งานได้เลยค่ะ

หากไม่ให้เสียเวลาในการดำเนินเอกสาร และทำได้ถูกขั้นตอนตั้งแต่แรก เราแนะนำว่าควรสอบถามปลายทางที่ต้องการใช้งานก่อนค่ะว่า ต้องการเอกสารที่รับรองแบบไหน ไม่ว่าจะเป็นในประเด็นเรื่องผ่านสถานทูตนี้ต้องยื่นต้นฉบับเลย หรือต้องนำไปแปลภาษาก่อน

รวมถึงในขั้นตอนการรับรองภาษา สามารถรับรองโดยศูนย์แปลเอกสารได้เลยหรือเปล่า  เพราะบางแห่งรับรองศูนย์แปลใช้งานได้  บางแห่งรับรองผู้แปล หรือบางแห่งต้องการรับรองผู้แปล โนตารีโดยทนายความ     ทางศูนย์แปลแนะนำผู้ใช้งานถามปลายทางว่าเอกสารรับรองแบบใด เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา และค่าใช้จ่ายหากทำผิดประเภทค่ะ

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับรองเอกสารภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในไทย แบบครบวงจร

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับรองเอกสารภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในไทย แบบครบวงจร

การนำเอกสารต่างประเทศ มาใช้ในไทย ต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ ตามที่เราเล่ามาค่ะ ซึ่งก็ต้องผ่านหลายขั้นตอนมาก ถึงจะสามารถนำเอกสารนั้นไปใช้ได้จริง แต่การดำเนินเอกสารจะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นมา หากมาใช้บริการกับศูนย์แปลเอกสารให้จัดการเรื่องเอกสารทุกอย่าง หากคุณไม่รู้ว่าจะใช้บริการที่ศูนย์แปลเอกสารที่ไหนดี ลองมาที่ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน ของเราก็มีบริการรับรองเอกสารจากต่างประเทศมาใช้ในไทยให้คุณด้วยเช่นกันค่ะ

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลงานทุกประเภท ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาอื่นๆ กว่า 30 ภาษาทั่วโลก ด้วยงานระดับมีคุณภาพ แปลได้ถูกต้องตามหลักไวยาการณ์ และมีความแม่นยำ แปลโดยนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี


นอกจากนี้ เรายังมีบริการรับรองเอกสารประเภทต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณดำเนินเอกสารได้ง่ายขึ้น และหากคุณต้องการนำเอกสารจากต่างประเทศมาใช้ในไทย เราก็มีบริการรับรองเอกสารแบบครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่คุณสามารถนำเอกสารไปใช้ได้เลยทันทีค่ะ

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน และเอกสารที่ต้องเตรียมเกี่ยวกับการรับรองกงสุล แนะนำให้โทรสอบถามข้อมูลกับกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศโดยตรง ที่เบอร์ 02-572-8442 คุณจะได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด หลังจากนั้น ค่อยมาใช้บริการแปลเอกสารกับทางศูนย์แปลภาษาค่ะ


 • ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร
อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965 , 065-3958392

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 086-3669255