ใช้จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

รวมคำถามใบรับรองโสดไทย ใช้จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

คุณกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสกับแฟนชาวต่างชาติขิงคุณอยู่ใช่หรือไม่? แล้วกำลังสงสัยใช่หรือไม่ว่า “ใบรับรองโสด” คืออะไร? เอาไว้ทำอะไร แล้วใบรับรองโสดต้องไปขอได้ที่ไหน ขอได้แล้วต้องนำไปทำอะไรเพิ่มเติมหรือป่าว? วันนี้ทางศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้รวบรวมคำตอบของข้อสงสัยที่มากมายนั้นไว้ให้คุณแล้วที่นี่

เปลี่ยนเรื่องวุ่นวายในการเตรียมเอกสารและเดินเอกสาร ในการขอจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติไปกับเรา ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน เรามีบริการจดทะเบียนสมรสแบบครบวงจร ช่วยคุณตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร แปลเอกสาร ขอรับรองเอกสาร รวมไปถึงจัดหาล่ามและพาคุณไปจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ เรียกได้ว่าสะดวกสบายครบครัน ติดต่อที่เดียวครบจบทุกกระบวนการขอจดทะเบียนสมรส

1.ใบรับรองโสดคืออะไร

“ใบรับรองโสด” หรือ “Affirmation Of Marital Status”หรือ “CERTIFICATE OF NO IMPEDIMENT” หรือ “Affidavit” คือ เอกสารที่ใช้ในการยืนยันสถานภาพของบุคคล หรือเรียกกันง่ายๆคือเอกสารที่ใช้ยืนยันว่ามีสถานโสดจริงๆ เพื่อป้องกันการจดทะเบียนซ้อน โดยภายในเอกสารจะมีการระบุสถานภาพก่อนหน้าอยู่ด้วย ในกรณีคุณเคยผ่านการจดทะเบียนสมรสมาก่อน หรือได้มีการหย่าขาดกับคู่สมรสคนก่อนเรียบร้อยแล้ว ใบรับรองโสดส่วนมากใช้เป็นเอกสารประกอบการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ ใช้เป็นเอกสารในการทำวีซ่าระยะยาว และสามารถใช้เป็นหลักฐานสำหรับการไปทำงานในต่างประเทศค่ะ

2.ระยะเวลาขอใบรับรองโสด

การยื่นคำร้องขอใบรับรองโสดภายในประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่และที่ว่าการอำเภอตามที่อยู่ทะเบียนบ้านของผู้ขอยื่นคำร้อง

กรณีชาวต่างชาติเเจ้งขอใบรับรองโสดได้ที่ สถานทูตประเทศนั้นๆ ในไทย หรือสถานทูตไทยในประเทศนั้นๆ โดยระยะเวลาในการดำเนินการขอเอกสารใบรับรองโสดส่วนมากจะใช้เวลาไม่เกิน 7-14 วัน หรืออาจจะได้รับเอกสารภายในวันที่ยื่นคำขอเลย ซึ่งในส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการทำเอกสารของหน่วยงานที่เข้ายื่นคำขอ

3.ใบรับรองโสด มีอายุอยู่ได้กี่เดือน

ใบรับรองโสดจะมีอายุอยู่ได้เพียงแค่ 3 เดือนหรือ 90 วันเท่านั้น โดยระยะเวลาจะนับหลังจากการนำเอกสารเข้ายื่นขอตราประทับรับรองเอกสารนิติกรณ์และขอตราประทับรับรองเอกสารของสถานทูต หากเอกสารมีอายุเกิน 3 เดือน เอกสารนั้นจะถือเป็นโมฆะในทันที

4.ใบรับรองโสดจำเป็นต้องรับรองนิติกรณ์ก่อนจดทะเบียนสมรสหรือไม่

จดทะเบียนสมรส

จำเป็นต้องยื่นขอรับรองเอกสารนิติกรณ์ และยื่นขอรับรองเอกสารจากทางสถานทูตก่อนนำเอกสารเข้ายื่นประกอบการจดทะเบียนสมรสเสมอ หากไม่นำเอกสารเข้าขอตราประทับรับรองเอกสาร เอกสารนั้นจะไม่เป็นที่ยอมรับและไม่สามารถใช้ได้ตามกฎหมายสากล

แต่ต้องขอบอกก่อนเลยว่าสำหรับใบรับรองโสดนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือใบรับรองโสดไทย และใบรับโสดต่างชาติ โดยการขอรับรองเอกสารนิติกรณ์ของใบรับรองโสดนั้นก็จะต่างกันไปในแต่ละกรณี

ขั้นตอนเข้ารับรองนิติกรณ์ สำหรับใบรับรองโสดไทย

  1. ขอเอกสารใบรับรองโสดที่สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ
  2. นำเอกสารเข้ากระบวนการแปลภาษา จากเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาปลายทาง(ภาษาของคู่สมรส) พร้อมรับรองคำแปลจากนักแปลที่ขึ้นทะเบียน
  3. นำเอกสารที่ผ่านการแปล เข้ารับรองเอกสารนิติกรณ์ หรือรับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ
  4. เมื่อผ่านการรับรองกงสุลเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปนั้นก็คือการนำเอกสารเข้ารับรองความถูกต้องของเอกสารที่สถานทูตเป็นขั้นตอนสุดท้าย

เมื่อผ่านขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมาขขั้นต้นเรียบร้อยแล้ว เอกสารใบรับรองโสดของเราก็จะถือว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง และสามารถใช้งานได้ตามกฎหมายสากล

ขั้นตอนเข้ารับรองนิติกรณ์ สำหรับใบรับรองโสดต่างชาติ

  1. ขอเอกสารใบรับรองโสดที่สถานทูต (ประเทศบ้านเกิดของชาวต่างชาติ) ประจำประเทศไทย พร้อมรับรองเอกสารจากทางสถานทูต
  2. นำเอกสารใบรับรองโสดเข้ากระบวนการแปลภาษาเป็นภาษาไทย พร้อมรับรองคำแปลจากนักแปลที่ขึ้นทะเบียน
  3. ขั้นตอนสุดท้ายนั้นก็คือ การนำเอกสารที่ผ่านการแปลภาษาเข้ารับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

ในขั้นตอนการขอรับรองนิติกรณ์นี้ สามารถใช้บริการกับทางศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้ เนื่องจากปกติทางศูนย์แปลภาษาจะมีบริการแปลภาษาและยื่นเอกสารเพื่อขอรับรองให้เรียบร้อย ทำให้คุณไม่ต้องนำเอกสารเข้าดำเนินการขอรับรองเองให้ยุ่งยาก

5.ถ้าอยู่ต่างประเทศ สามารถขอใบรับรองความเป็นโสดได้ไหม

รับรองเอกสาร

สามารถขอได้ โดยเข้าขอหนังสือมอบอำนาจที่สถานทูตประเทศไทยประจำประเทศนั้นๆ จากนั้นนำเอกสารมอบอำนาจส่งกลับมาให้ญาติหรือคนรู้จักที่ประเทศไทย เพื่อให้ญาติหรือคนรู้จักที่อยู่ประเทศไทยดำเนินการขอใบรับรองโสดแทน และทำการยื่นขอรับรองนิติกรณ์และขอรับรองเอกสารสถานทูตและส่งกลับมาให้เราเพื่อดำเนินการจดทะเบียนสมรสต่อไป

การเข้ายื่นขอใบมอบอำนาจที่สถานทูตไทยประจำประเทศนั้นๆ ขั้นตอนในการขอในปัจจุบันส่วนมากจะเป็นการดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากทางเว็บของสถานทูตไทยประจำแต่ละประเทศมากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (ยังไม่ต้องลงลายมือชื่อ) จากนั้นทำการจองคิวและเข้าลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่และขอยื่นตราประทับเพื่อรับรองเอกสารจากทางสถานทูต ขั้นตอนในการขอของสถานทูตแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไป ดังนั้นควรศึกษารายละเอียดข้อมูลตามประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อความถูกต้องในการทำเอกสาร

6. ใบรับรองโสด สามารถแปลเองได้ไหม

ในการดำเนินการแปลเอกสารใบรับรองโสด ไม่แนะนำให้ดำเนินการแปลด้วยตัวเองค่ะ เพราะอาจเกิดข้อผิดพลาดในการแปล และเสียเวลาไปโดยใช่เหตุ รวมถึงอาจจะไม่สามารถนำไปใช้งานจริงได้ ควรติดต่อให้ผู้เชี่ยวชาญ อย่างศูนย์แปลเอกสาร แปลให้ดีกว่าค่ะ นอกจากการแปลจะมีคุณภาพแล้วยังได้การรับรองคำแปลให้เราได้ด้วย

7. ทำเรื่องขอใบรับรองโสดออนไลน์ได้ไหม

คำตอบคือ ไม่ได้ค่ะ เพราะเอกสารใบรับรองโสดนั้นนับเป็นเอกสารของราชการ ที่ต้องมีกระบวนการผ่านสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้น หรือกรณีเป็นชาวต่างชาติ และต้องการที่จะใช้เอกสารในการจดทะเบียนรสแนะนำให้ใช้บริการจากศูนย์แปลเอกสาร เพื่อความสะดวกและป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะตามมาในภายหลังค่ะ

เอกสารใบรับรองโสดที่ถูกต้อง

หากคุณกำลังคิดว่าทำไมการจะจดทะเบียนสมรสกับคนที่รักทั้งทีทำเป็นเรื่องที่ยากเย็นขนาดนี้ ทั้งการเตรียมเอกสาร แปลเอกสาร เข้ารับรองเอกสาร กว่าจะจดทะเบียนได้แค่คิดก็ปวดหัวแล้ว วันนี้เรามีตัวช่วยมาให้คุณแล้ว กับบริการจดทะเบียนสมรสแบบครบวงจร ของศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน ศูนย์แปลภาษาที่ให้บริการแปลภาษามากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก ที่มาพร้อมกับบริการที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการขอยื่นรับรองเอกสารสถานทูตและกงสุล อีกทั้งยังมีล่ามในการแปลภาษาให้บริการอีกด้วย เปลี่ยนทุกเรื่องยุ่งยากให้เป็นเรื่องง่ายไปกับเราศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน ศูนย์แปลภาษาที่ให้บริการแปลภาษามากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก ที่มาพร้อมกับบริการที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการขอยื่นรับรองเอกสารสถานทูตและกงสุล อีกทั้งยังมีล่ามในการแปลภาษาให้บริการอีกด้วย เปลี่ยนทุกเรื่องยุ่งยากให้เป็นเรื่องง่ายไปกับเราศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร
อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965 , 065-3958392
https://goo.gl/maps/zUrGGGGWSrtMvjDa7

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 086-3669255

https://goo.gl/maps/s21JAisaAnRPvxtHA