บริการแปลภาษาอินโดนีเซีย รับรองภาษาอินโดนีเซีย รับรองเอกสารครบวงจร


แปลเอกสาร สำหรับการติดต่อธุรกิจ นิติกรรม การศึกษา หรือการท่องเที่ยว การแปลภาษาอินโดนีเซียที่มีคุณภาพเป็นสิ่งที่จำเป็น ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์พร้อมให้บริการแปลภาษาอินโดนีเซียทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารส่วนตัว เอกสารทางการค้า เอกสารกฎหมาย เอกสารทางการศึกษา และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ มั่นใจได้ว่างานแปลของคุณถูกต้อง แปลตรงความหมายครบถ้วนตามหลักการแปลสากล

รับแปลเอกสาร ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ ให้บริการแปลภาษาอินโดนีเซียหลากหลายรูปแบบ:

รับรองเอกสารกงสุล ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ ยังมีบริการรับรองเอกสารแปลภาษาอินโดนีเซียทั้งศูนย์แปล กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตอินโดนีเซียในไทย เพื่อความถูกต้องของเอกสารและสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยช่วยให้ท่านได้รับความสะดวกและประหยัดเวลา ไม่ต้องเสียเวลาดำเนินการด้วยตนเอง

บริการแปลเอกสาร ภาษาอินโดนีเซีย

คู่ภาษาที่ให้บริการ

images
ไทย
images
อินโดนีเซีย
images
อังกฤษ
images
อินโดนีเซีย
images
อินโดนีเซีย
images
ไทย
images
อินโดนีเซีย
images
อังกฤษ

คู่ภาษาที่ให้บริการ

images
ไทย
images
อินโดนีเซีย
images
อังกฤษ
images
อินโดนีเซีย
images
อินโดนีเซีย
images
ไทย
images
อินโดนีเซีย
images
อังกฤษ

ทำไมต้องเลือกแปลภาษาอินโดนีเซียกับศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ ?


 • ทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญ: ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ คัดสรรนักแปลภาษาอินโดนีเซียที่มีความเชี่ยวชาญ มากประสบการณ์ และเข้าใจบริบทของภาษาทั้งสองภาษาเป็นอย่างดี
 • งานแปลคุณภาพ: มั่นใจได้ว่างานแปลของคุณจะถูกต้อง ตรงประเด็น และสื่อความหมายได้อย่างครบถ้วน
 • ราคาประหยัด: ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ เสนอบริการแปลภาษาอินโดนีเซียในราคาที่ย่อมเยา เหมาะสมกับทุกชิ้นงาน
 • บริการรวดเร็ว: ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ เข้าใจความต้องการของลูกค้า มอบงานแปลที่รวดเร็ว ตรงเวลา
 • รับรองเอกสาร: ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ มีบริการรับรองเอกสารแปลภาษาอินโดนีเซียทั้งศูนย์แปล กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตอินโดนีเซียในไทย

 

icon why choose us1

งานแปลคุณภาพ
โดยนักแปลมืออาชีพ

icon why choose us2

ส่งมอบงานเร็ว
ตรวจตามกำหนด

icon why choose us3

ศูนย์แปลมีชื่อ
เสียง เชื่อถือได้

icon why choose us4

มีรับรองคำแปล
นำไปใช้งานได้จริง

ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ ให้บริการรับแปลภาษาอินโดนีเซียและรับรองเอกสารสถานทูตอินโดนีเซีย

ครอบคลุมทั้งงานแปลเอกสาร รับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย มั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณมีรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และสามารถนำไปใช้ได้จริง

การรับรองเอกสารเพื่อใช้ในประเทศอินโดนีเซีย และใช้ในประเทศไทย


การรับรองเอกสารเพื่อใช้ในประเทศอินโดนีเซีย และใช้ในประเทศไทย แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

1. เอกสารราชการไทยใช้ที่ประเทศอินโดนีเซีย

เอกสารราชการที่นำใช้ในประเทศอินโดนีเซีย ส่วนใหญ่จะแปลเป็นภาษาอังกฤษ ก่อนนำไปรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หากปลายทางให้แปลเป็นภาษาอินโดนีเซีย (แปลหรือไม่ขึ้นอยู่กับปลายทาง) /และสถานทูตอินโดนีเซียในไทย แต่สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทยจะรับรองเฉพาะเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกงสุลไทย กระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น ไม่รับรองฉบับภาษาอินโดนีเซีย

เอกสารอะไรบ้างที่สามารถนำมารับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ

เอกสารราชการ (ตราครุฑ) ที่ออกโดยหน่วยงานของราชการ เช่น

เอกสารรับรองเอกสารกงสุล
ทะเบียนราษฎร์ต่างๆ
 • สูติบัตร
 • ทะเบียนบ้าน
 • บัตรประชาชน
 • หนังสือเดินทาง
 • ใบขับขี่
 • ใบเปลี่ยนชิ่อ-สกุล
 • ทะเบียนสมรส
 • ทะเบียนครอบครัว
 • ใบรับรองความเป็นโสด
 • ใบหย่า
 • ใบมรณะบัตร
 • สด.43/8/9
 • ใบรับแจ้งความ
 • หนังสือให้ความยินยอม
ตัวอย่างเอกสารรับรองเอกสารกงสุล
เอกสารทางธุรกิจ
 • ทะเบียนการค้า
 • หนังสือรับรองบริษัท
 • ภพ.20
 • บอจ.5
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • หนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น
 • บัตรส่งเสริมการลงทุน
 • ใบอนุญาตต่างๆ
 • รายงานประจำปี
 • โฉนดที่ดิน
 • ใบอนุญาตก่อสร้าง
 • ใบอนุญาตจัดหางาน
 • งบการเงิน
 • เอกสารทางบัญชี
แบบฟอร์มเอกสารรับรองเอกสารกงสุล
เอกสารทางกฎหมาย
 • คำพิพากษา
 • คำฟ้อง
 • คำตัดสินของศาล
เอกสารทางการแพทย์
 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบตรวจโรค จากกระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนรับรองเอกสารภาษาไทย นำไปใช้ในต่างประเทศ


img1 step1
img1 step2
img1 step3
Indonesia img1 step4 1
Indonesia img1 step5

คำถามที่พบบ่อย

เมื่อต้องรับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ


2. เอกสารภาษาอินโดนีเซียใช้ที่ประเทศไทย

เอกสารภาษาอินโดนีเซียใช้ในไทย จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองโนตารี จากสถานทูตไทยในอินโดนีเซีย กรุงจาการ์ตามาก่อน ก่อนนำมาให้ศูนย์แปลเราดำเนินการแปลเป็นภาษาไทย และรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ก่อนนำไปใช้งานจริง

เอกสารอะไรบ้างที่สามารถนำมารับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ เพื่อนำไปใช้ในไทย

ต้องเป็นเอกสารที่ผ่านการรับรองจากสถานทูตไทยเท่านั้น

อาทิเช่น

image firstchoicetransl 4

ทะเบียนสมรส
(Marriage Certificate)

image firstchoicetransl 5

ใบรับรองโสด
(Marital Status Cerificate)
สำเนาหนังสือเดินทาง
(Passport)

image firstchoicetransl 6

ใบรับรองวุฒิการศึกษา
transcript ต่างๆ

image firstchoicetransl 1

สูติบัตร (Birth Certificate) และเอกสารราชการอื่นๆ

ขั้นตอนรับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ​ที่สถานทูตอินโดนีเซีย เพื่อใช้ในไทย


Indonesia img2 step1
img2 step2
img2 step3
img2 step4

ราคาแปลภาษาอินโดนีเซีย

ขึ้นอยู่กับประเภทของเนื้อหา ขนาดอักษรที่ใช้ ระยะเวลาดำเนินการแปล และรูปภาพประกอบ

ประโยชน์นำไปใช้เอกสารแปลภาษาและรับรองกงสุล

1. นำไปใช้จดทะเบียนสมรสต่างประเทศ หรือ ทำใบขับขี่ในอินโดนีเซีย , จดทะเบียน คร. 22
2. วีซ่าแต่งงาน (ติดตาม), เดินทาง, ทำงาน , เรียนต่อ, ท่องเที่ยว ,พำนับชั่วคราว
3. ทำนิติกรรมการกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ เช่น คดีความ คำฟ้อง คำพิพากษา พินัยกรรม
ธุรกิจ เช่น เปิดกิจการ เปิดบัญชี
4. ยื่นหน่วยงานราชการในไทย เช่น อย., กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , กรมแรงงาน ประกันสังคม

ประเภทเอกสารภาษาอินโดนีเซีย
ที่สามารถเข้ารับบริการได้


ทางศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์มีบริการแปล
เอกสารหลากหลายประเภท

อัตราค่าบริการแปลและรับรองภาษาอินโดนีเซีย


ราคาแปลภาษาอินโดนีเซียสอบถามค่าบริการแต่ละเอกสาร
ค่าแปลภาษาอินโดนีเซีย
 • เริ่มต้น 750 บาทเป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับเอกสารที่ส่งประเมิน/ ประเภทการรับรอง
อัตราค่าบริการรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 • 2,500-3,000 บาท/คำร้อง ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่กงสุลเรียกเก็บตามจริง
 • ค่าธรรมเนียมกงสุล เรียกเก็บ 400 บาท
 • ค่าธรรมเนียมกงสุลอาจเปลี่ยนแปลงได้หลังยื่นรับรองแล้ว (แสดงตามใบเสร็จที่กงสุลเรียกเก็บตามจริง), ค่าจัดส่งเอกสาร
อัตราค่าบริการรับรองสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย
 • 4,000 บาท/ คำร้อง รวมค่าธรรมเนียมที่สถานทูตเรียกเก็บตามจริง
อัตราค่าบริการรับรองเอกสารโนตารีโดยทนายความไทย
 • 2,500-4,000 บาท

ตัวอย่างการรับรองสถานทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย


 

document indonesia 1
document indonesia 2
document indonesia 3
document indonesia 4
document 6
document 3

ข้อมูลติดต่อสถานฑูต


บริการอื่นๆ ของเรา


 

icon service1 1

รับรองเอกสารกงสุลและสถานทูต

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ

icon service2 1

รับรองเอกสารโดยทนายความ

บริการรับรองเอกสารโดยทนายความ ทั่วประเทศไทย

icon service3 1

รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ

โดยนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

icon service4

บริการทำใบรับรองความประพฤติ (CID)

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ

icon service5

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติแบบครบวงจร

ขั้นตอนการรับบริการรับรองเอกสารกงสุล รับรองสถานทูตต่างๆ ประจำประเทศไทย1. ประเมินราคา
ส่งต้นฉบับที่ต้องการแปล เพื่อประเมินราคา และระยะแปล ผ่านไลน์ หรือ อีเมล


2. ชำระค่าบริการ
โอนค่าบริการแปลเอกสาร 100% ก่อนเริ่มดำเนินการแปลเอกสาร


3. ส่งมอบงาน
เมื่องานเรียบร้อย แจ้งชำระส่วนที่เหลือก่อนนำส่งเอกสาร

 • ไปรษณีย์ EMS คิดเพิ่ม 100 บาท
 • แมสเซนเจอร์ ขึ้นอยู่กับระยะทางเรียกเก็บปลายทาง


4. ในกรณีมีการแก้ไข
เมื่อยื่นต่อสถานทูตกงสุลแล้ว แก้ไขได้ (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) เเต่ขอค่าบริการคืนไม่ได้

ชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินผ่าน

ชื่อบัญชี บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ธนาคารเลขที่บัญชี
กรุงเทพ021-708-685-9
กสิกรไทย097-274811-0
ไทยพาณิชย์033-406475-0

หมายเหตุ : ในกรณียอดค่าบริการ 25,000 บาท มัดจำก่อนเริ่มงาน 70%, กรณีนามบริษัท ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม VAT 7%

ช่องทางการส่งไฟล์เอกสาร


 

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขากรุงเทพ

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958492
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009

คำถามที่พบบ่อย


สาขาที่เปิดให้บริการ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาอินโดนีเซีย
ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลเอกสาร รับรองเอกสาร กงสุล สถานทูตในราชอาณาจักรไทย รับรองเอกสารโนตารี

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สำนักงานใหญ่ (จตุจักร , สะพานควาย)

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958492
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009