ทำไมถึงเลือกใช้ผู้เชี่ยวชาญแปล มากกว่า แปลด้วยตัวเอง

ทำไมถึงเลือกใช้ผู้เชี่ยวชาญแปล มากกว่า แปลด้วยตัวเอง!!!

การแปลภาษาคือศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่ง เพราะเมื่อเราต้องแปลภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษา เราต้องใช้ทั้งทักษะความรู้จากทั้งสองภาษารวมถึงใช้ศิลปะในการถ่ายทอดความหมายออกมาให้สละสลวยด้วย แต่การแปลภาษาให้สละสลวยน่าอ่านนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากต้องอาศัยประสบการณ์และความเข้าใจบริบททางสังคมของทั้งสองภาษาด้วยจึงจะแปลออกมาได้ดี และนี่เองที่เป็นหนึ่งในเหตุผลว่าทำไมเราต้องเลือกผู้เชี่ยวชาญด้านการรับแปลภาษาอังกฤษแปลมากกว่าแปลด้วยตัวเอง!

การแปลด้วยตัวเอง ต่างจากการใช้บริการรับแปลภาษาอังกฤษอย่างไร

หลายคนที่มีทักษาภาษาอังกฤษอาจเคยลองแปลบทความหรือเอกสารต่าง ๆ ด้วยตัวเอง แต่หากเป็นเอกสารราชการหรืองานที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำ แม้จะประหยัดกว่า แต่การแปลด้วยตัวเองอาจไม่ตอบโจทย์ เพราะหากคำแปลที่เราแปลไปนั้นมีคำผิด ไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ไม่ถูกต้องตามแบบที่ราชการหรือหน่วยงานนั้น ๆ กำหนด อาจทำให้เสียทั้งเงินและเวลาในการแก้ไขเอกสารนั้นใหม่จนงานสำคัญล่าช้าได้

ส่วนการแปลส่วนตัว เช่น การแปลฉลากสินค้า รายละเอียดสินค้า หระวัติบริษัท หระวัติส่วนตัว หรือแม้แต่งานแปลอื่นที่เป็นของเอกชน หากแปลไม่ถูกต้อง ดูไม่เป็นทางการ ก็จะทำให้ระดับความน่าเชื่อถือลดลง ดูไม่เป็นมืออาชีพจนสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อสายตาผู้อ่านได้

เพราะฉะนั้นหากถามว่าเราสามารถแปลภาษาอังกฤษด้วยตัวเองได้หรือไม่ คำตอบก็คือ “ทำได้” แต่ต้องมั่นใจในระดับทักษะภาษาจริง ๆ และควรมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องให้อีกครั้ง แต่สำหรับงานแปลที่ต้องการความถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามรูปแบบที่กำหนด หรือต้องการความเป็นมืออาชีพ การเลือกใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญด้านรับแปลภาษาอังกฤษอาจตอบโจทย์มากกว่า

ข้อดีของการเลือกผู้เชี่ยวชาญรับแปลเอกสารเพื่อแปลภาษาอังกฤษ

  • ผู้แปลมีทักษะภาษาดีกว่า : ถึงหลาย ๆ คนจะมั่นใจในทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองแต่ทักษะการแปลนั้นยากกว่า เพราะต้องอาศัยการเขียน การถ่ายทอด เพื่อถอดความหมายจากต้นฉบับออกมาให้ตรงบริบททางสังคม วัฒนธรรม การใช้บริการรับแปลภาษาอังกฤษจึงมั่นใจได้ว่าเราจะได้รับคำแปลที่ถูกต้องและยังเหมาะสมกับภาษาปลายทางด้วย
  • ผู้แปลมีประสบการณ์มากกว่า : บางครั้งงานแปลก็ต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์โดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่รับแปลภาษาอังกฤษมาเป็นเวลานานย่อมมประสบการณ์เหล่านี้มากกว่าเรา ทำให้การตัดสินใจเลือกใช้คำแปลถูกต้องและเหมาะสมกว่า
  • ผู้แปลมีความเชี่ยวชาญดานเอกสารแบบต่าง ๆ มากกว่า : การแปลภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้มีแค่การแปลทั่วไปหรือแปลหนังสือเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแปลที่เป็นทางการ อย่างเช่น การแปลเอกสารภาษาอังกฤษเพื่อขอวีซ่า การแปลเอกสารราชการ หนังสือราชการ ที่ต้องทำการแปลให้ตรงตามรูปแบบที่กำหนด ความหมายและระดับของภาษาต้องใช้คำเป็นทางการ ดังนั้นการใช้บริการรับแปลเอกสารย่อมดีกว่า
  • มั่นใจเรื่องความถูกต้อง : คุณภาพของคำแปลที่เราจะได้รับจากมืออาชีพย่อมดีกว่าการแปลด้วยตัวเองอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกใช้คำ การเรียบเรียงประโยค รูปแบบเอกสาร ไปจนถึงความถูกต้องแม่นยำ

การเลือกใช้บริการรับแปลภาษาอังกฤษจากผู้เชี่ยวชาญนั้นเป็นการซื้อความสะดวกรวดเร็วและคุณภาพ ประหยัดเวลามากกว่า และยังช่วยให้เรามั่นใจได้ในเรื่องความถูกต้อง โดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้เอกสารหรือคำแปลที่เป็นทางการ มีความเป็นมืออาชีพ การลงทุนใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญย่อมดีกว่าการแปลภาษาอังกฤษด้วยตัวเองแน่นอน

ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษและภาษาอื่นอีกกว่า 30 ภาษา โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี และผ่านงานแปลเอกสารมามากกว่า 5,000 ชิ้น รับแปลเอกสาร รับรองเอกสารกงสุล รับรองเอกสารโดยทนายความ และรับแปลเอกสารสัญญาต่าง ๆ การบริการระดับมืออาชีพ มีคุณภาพ มั่นใจได้ทุกคำแปลที่ได้รับจากเรา

  • ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร
อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965 , 065-3958392
https://goo.gl/maps/zUrGGGGWSrtMvjDa7

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 086-3669255
https://goo.gl/maps/s21JAisaAnRPvxtHA