.png

รับแปลสเปน รับรองเอกสารสถานทูตสเปน ที่ไหนดี งานคุณภาพ เชื่อถือได้

เมื่อคุณมีความจำเป็นที่จะต้องติดต่อกับหน่วยงานต่างประเทศ มีเหตุที่จะต้องยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตนในต่างประเทศ แน่นนอนอยู่แล้วว่าเอกสารที่ออกโดยราชการไทยนั้นจำเป็นต้องผ่านการแปลและรับรองความถูกต้องของเอกสารเสียก่อน จึงสามารถที่จะนำไปยื่นต่อหน่วยงานได้

การแปลเอกสารเพื่อขอยื่นรับรองกับทางสถานทูตนั้น ข้อควรจำอย่างหนึ่งเลยนั้นก็คือผู้แปลต้องผ่านการขึ้นทะเบียนรับรองกับทางสถานทูตแล้วเท่านั้น อีกทั้งขั้นตอนมากมายในการขอรับรองที่ชวนปวดหัว ไม่ว่าจะเป็นการขอรับรองเอกสารจากทางกงสุล การเข้ากระบวนการแปลเอกสาร และยื่นเพื่อขอการรับรองเอกสารจากทางสถานทูตอีก กว่าเอกสารแต่ละฉบับจะผ่านกระบวนการมาได้เรียกได้ว่ามีเหงื่อตกกันเลยทีเดียว

จะคุ้มกว่าไหมถ้าเลือกใช้บริการแปลภาษากับศูนย์แปลภาษา ที่มีทีมแปลที่ผ่านการรับรองจากทางสถานทูตแล้ว และมีบริการเสริมเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการยื่นเอกสารอีก เรียกได้ว่าเข้าใช้บริการที่เดียวจบทุกขั้นตอนความยุ่งยากของการขอยื่นรับรองเอกสารเลย เป็นการลงทุนที่นอกจากคุ้มค่าแล้วยังช่วยให้เราประหยัดเวลาได้แบบสุดๆเลยก็ว่าได้ค่ะ

1.ทำไมต้องใช้บริการรับแปลภาษาสเปน

แน่นอนอยู่แล้วการการแปลเอกสารภาษาสเปนก็ต้องเพื่อใช้ประกอบการยื่นเอกสารในประเทศสเปน ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ของประเทศสเปน หรือยื่นเพื่อขอวีซ่าสำหรับเรียนต่อ ทำงาน ใช้ยื่นยันตัวตน หรือแม้แต่ใช้เพื่อเป็นเอกสารประกอบการทำธุรกรรม นิติกรรมต่างๆ การจดทะเบียนสมรส แจ้งเกิดบุตร ภายในประเทศสเปน ซึ่งเอกสารเหล่านั้นจำเป็นที่จะต้องผ่านการแปลเอกสารและรับรองเอกสารจากสถานทูตสเปนก่อนนำมาใช้งานแล้วเท่านั้น เพื่อรับรองความถูกต้องของเอกสารและเพื่อยื่นยันว่าเอกสารฉบับนั้นมีความน่าเชื่อถือ และไม่ได้ปลอมแปลงเอกสาร นอกจากนั้นยังสามารถนำเอกสารที่ผ่านการแปลและรับรองจากสถานทูตสเปนแล้วไปใช้งานได้ในต่างประเทศ

อีกทั้งการเข้ารับการแปลภาษาสเปนกับทางศูนย์แปลภาษา ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยลดกระบวนการในการขอยื่นเอกสารของคุณ เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการได้รับเอกสารเพื่อนำไปใช้งาน เนื่องจากศูนย์แปลภาษาส่วนมากนอกจากจะรับแปลภาษาสเปนแล้ว ยังมีบริการเสริมในการช่วยยื่นเอกสารรับรองให้ อีกทั้งยังสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนในการทำเรื่องขอยื่นเอกสารให้อีกด้วยในหรณีที่มีความประสงค์ในการยื่นขอรับรองเอกสารด้วยตัวเอง

2.เอกสารราชการไทยอะไรบ้างที่ต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตสเปน

เอกสารราการไทยทั้งหมดที่มีตราครุฑ จะต้องผ่านการรับแปลและรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศก่อนนำไป รับรองสถานทูตสเปนเป็นขั้นตอนสุดท้าย จึงจะนำเอกสารไปใช้ได้ทั้งในประเทศสเปนหรือหน่วยงานต่างๆของทางสเปน เพื่อเป็นการยืนยันและรับรองความถูกต้องของเอกสารนั้นๆ หากเอกสารไม่ผ่านการรับรองจากสถานทูตสเปน เอกสารฉบับนั้นจะไม่สามารถที่จะยื่นเพื่อทำการใดๆภายในประเทศสเปนได้เลย โดยเอกสารที่ออกโดยราชการไทยที่จะต้องผ่านการแปลเป็นภาษาสเปนนั้นมีอะไรบ้างทาง ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน ได้รวบรวมมาให้คุณแล้วที่นี่

2.1 เอกสารทางทะเบียนราษฎร์ทั่วไป

2.2 เอกสารทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า

2.3 เอกสารราชการเพื่อขอยื่นวีซ่า

2.4 เอกสารการค้าและการลงทุน

2.5 เอกสารทางกฎหมาย

 • คำฟ้อง
 • คำตัดสินของศาล
 • ข้อบังคับ
 • บันทึกข้อตกลง
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • ระเบียบราชการ
 • เอกสารใช้ยื่นสำนวนฟ้องศาล
 • MOU/ TOR
 • สัญญาต่างๆ

2.6 เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม

 • โฉนดที่ดิน
 • รับแปลใบแจ้งความ-บันทึกประจำวัน

3.ขั้นตอนการเข้ารับบริการแปลภาษา

หลายคนในที่นี่คงยังมีความกังวลกันอยู่ใช่ไหมละค่ะว่าขั้นตอนในการรับบริการจะยุ่งยากหรือใช้เวลานานหรือป่าว วันนี้ทางศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน ได้รวบรัดขั้นตอนการรับบริการแปลภาษาสเปนและการขอยื่นรับรองเอกสารจากทางสถานทูตสเปนฉบับง่ายๆ มือใหม่ก็อ่านได้ อ่านแล้วเข้าใจเลยมาให้แล้ว มาดูกันค่ะว่าแต่ละขั้นตอนต้องทำอะไรบ้าง

3.1 เตรียมเอกสารฉบับภาษาไทยที่ออกจากส่วนงานราชการ (ต้องออกจากเขตหรืออำเภอ)

เตรียมเอกสารฉบับภาษาไทย มีตราครุฑ โดยหนังสือหรือเอกสารต้องออกโดยหน่วยงานราชการไทย สำนักงานเขตพื้นที่ หรือที่ว่าการอำเภอเท่านั้น โดยเอกสารจะต้องเป็นเอกสารฉบับจริง หากเป็นการคัดสำเนาจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องจากส่วนงานราชการที่ออกเอกสารนั้นเท่านั้น

3.2 เอกสารจะต้องผ่านการรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

เอกสารฉบับภาษาไทยต้องผ่านการรับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศก่อนนำมาแปลเป็นภาษาสเปน เพื่อรับรองความถูกต้องของเอกสาร และรับรองว่าเอกสารไม่ได้ถูกปลอมแปลงหรือแก้ไข โดยการขอการรับรองนี้จะต้องนำเอกสารฉบับจริง(ภาษาไทย) พร้อมบัตรประชาชนไปยื่นต่อกองสัญชาติและนิติกรณ์ (กทม.) หรือหากอยู่ต่างจังหวัดสามาเข้ายื่นได้ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในภูมิภาคได้เลยค่ะ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 • กองสัญชาติและนิติกรณ์ (02 – 575 – 1058)
 • สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT คลองเตย (02 – 103 – 1631)

ภาคเหนือ

 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ (053 – 112 – 748)

ภาคอีสาน

 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี (045 – 344 – 581 ถึง 82)

ภาคใต้

 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา (074 – 326 – 510)

3.3 นำมาแปลเป็นภาษาสเปน โดยผู้เชี่ยวชาญ

ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการส่งเอกสารทั้งเอกสารฉบับจริง(ภาษาไทย) ที่ผ่านการรับรองกงสุลกระทรวงต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว และเอกสารสำเนามายังศูนย์แปลภาษา เพื่อเข้ารับการแปลเป็นภาษาสเปนโดยทีมแปลที่ผ่านการขึ้นทะเบียนรับรองกับทางสถานทูตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระยะเวลาในการเข้ากระบวนการแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาสเปน และการลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล ระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับจำนวนหน้าของเอกสารและความยากง่ายของเอกสาร ซึ่งในส่วนนี้สามารถสอบถามและตกลงระยะเวลากับทางศูนย์แปลภาษาได้ตามความเหมาะสม

3.4 ขั้นตอนสุดท้ายนำเอกสารแปลไปรับรองสถานทูตสเปน

ขั้นตอนสุดท้ายนั้นก็คือ การยื่นเอกสารฉบับจริง(ภาษาไทย) ที่ผ่านรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมเอกสารฉบับแปลสเปนพร้อมรับรองคำแปลจากผู้แปล นำไปยื่นที่สถานเอกอัครราชทูตฯสเปนประจำประเทศไทย เพื่อรับรองความถูกต้องของเอกสาร และเป็นการการันตีว่าเอกสารเป็นเอกสารฉบับจริงมีความถูกต้องไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ เพื่อให้เอกสารนั้นสามารถใช้งานได้ตามกฎหมาย และเป็นที่ยอมรับของสากล

สำหรับขั้นตอนในการเข้ารับบริการการแปลภาษาสเปนนั้นดูเหมือนมีขั้นตอนมากมายและวุ่นวายสุดๆ แต่สิ่งเหล่านี้จะไม่ยากอีกต่อไป เพียงแค่คุณเตรียมเอกสารฉบับจริงมาให้พร้อมและส่งมอบเอกสารให้กับทางศูนย์แปลภาษาเพื่อดำเนินการแปลเป็นภาษาสเปน เพียงเท่านี้คุณก็นั่งรอรับเอกสารที่ผ่านการรับรองอยู่บ้านได้เลย

4.การเลือกสถาบันแปลภาษาสเปนที่ได้มาตรฐาน และเชื่อถือได้

มาจนถึงตอนนี้แล้ว เชื่อได้เลยว่าหลายคนคงกำลังเตรียมค้นหาศูนย์แปลภาษาที่มีผู้แปลที่ขึ้นทะเบียนกับทางสถานทูตและมีบริการเสริมในการช่วยยื่นขอรับรองเอกสารอยู่ใช่ไหมละค่ะ ไม่รู้จะหาศูนย์แปลภาษาที่ไหนดี หรือหาแล้วแต่ไม่มีบริการช่วยเหลือในการยื่นขอรับรอง ให้ ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน เป็นคำตอบของคุณสิค่ะ ศูนย์แปลภาษาที่ให้บริการแปลภาษามากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก ที่มาพร้อมกับทีมผู้แปลที่ผ่านการขึ้นทะเบียนรับรองจากทางสถานทูตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และบริการเสริมที่จะช่วยให้การยื่นขอรับรองของคุณเป็นเรื่องง่ายเพียงเข้ารับบริการแปลภาษากับเรา ศูนย์แปลภาษาที่สถานทูตยอมรับ ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร

อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 061-1769965 , 065-3958392

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 086-3669255